Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam - TK giải đặc biệt XS QNM theo chu kỳ

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Quảng Nam

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất

  • 07: 154 ngày
  • 51: 154 ngày
  • 85: 154 ngày
  • 18: 133 ngày
  • 21: 98 ngày
  • 67: 98 ngày
  • 05: 91 ngày
  • 41: 91 ngày
  • 02: 84 ngày
  • 94: 84 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2014 21-01-2014 127901

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 24-09-2019 119
8 05-11-2019 77
6 12-11-2019 70
4 26-11-2019 56
3 17-12-2019 35
5 24-12-2019 28
2 31-12-2019 21
0 07-01-2020 14
1 14-01-2020 7
9 21-01-2020 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 16-07-2019 189
9 13-08-2019 161
8 08-10-2019 105
5 12-11-2019 70
7 26-11-2019 56
0 03-12-2019 49
4 31-12-2019 21
6 07-01-2020 14
1 14-01-2020 7
3 21-01-2020 0

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam theo chu kỳ tuần, theo tháng, theo năm tùy chọn cho bạn biết những thông tin sau:

- Xem nhanh giải đặc biệt XSQNA theo khoảng thời gian tùy chọn

- Xem kết quả thống kê 2 số cuối, đầu/đuôi, hoặc tổng của 2 số cuối giải đặc biệt.

Thống kê giải đặc biệt 2 số cuối xổ số Quảng Nam được tính toán, lưu trữ thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và chuẩn xác nhất.

Xem kết quả xổ số miền Trung sẽ về hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSMTR