Thống kê tần suất lô tô, lô đề, lô rơi, lô gan Bình Định XSBDI từ 00 đến 99

Thống kê tần suất loto

Thống kê tần suất loto Bình Định VIP theo cặp trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Xem số lần ra của lô từ 00 đến 99 của 2 số cuối kết quả trong khoảng thời gian mặc định hoặc trong biên độ gia hạn mà người chơi muốn tìm. Dựa vào thống kê tần suất lô tô theo bảng có thế tìm ra chu kỳ của các cặp số đặc biệt xuất hiện.

Thống kê tần suất lô tô XSBDI đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất bộ cầu cho mình.

Xem kết quả xổ số miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSMTR

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Bình Định từ 24-08-2018 đến 23-09-2018

Ngày
-
tháng
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
Tổng số lần về
00 0
01 0
02 0
03 1 1
04 0
051 1 2
061 1 1 3
07 1 1
08 1 1
09 1 1 2
101 1 2
11 0
12 0
131 1
14 0
15 1 1
16 0
17 1 1
18 1 1
19 0
20 0
21 0
22 1 1 2
23 0
24 0
25 1 1 2
26 1 1
27 1 1
28 0
29 1 1 2
30 0
31 0
32 1 1
33 1 1
34 0
35 0
36 2 2
37 0
381 1
39 1 1
40 0
41 0
42 0
43 0
441 1
45 1 1
46 0
47 0
48 0
49 0
50 1 1
51 1 1
52 0
53 0
541 1 1 3
552 1 3
56 0
57 0
58 0
59 0
60 1 1
61 0
62 1 1
63 0
64 0
65 1 1
66 1 1
67 0
68 0
69 1 1
70 0
711 1 2
72 0
731 1 2
74 0
751 1 1 3
76 0
771 1 2
78 1 1
792 2
80 0
81 1 1
82 1 1 2
83 1 1
84 1 1
852 1 1 1 5
86 1 1
87 0
88 0
89 0
90 0
91 0
921 1
93 0
94 1 1
95 0
96 1 1
97 0
98 1 1
99 0