Thống kê tần suất lô tô Đà Nẵng - quy luật lô tô DNG từ 00 đến 99

Thống kê tần suất loto

Thống kê tần suất lô tô Đà Nẵng VIP theo cặp trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Thống kê tần suất lô tô từ 00 đến 99 của 2 số cuối kết quả trong khoảng thời gian mặc định hoặc trong biên độ gia hạn mà người chơi muốn tìm. Dựa vào đó người chơi có thể thống kê tần suất lô tô theo bảng tìm ra chu kỳ của các cặp số đặc biệt xuất hiện trong lần quay tiếp theo của xổ số Đà Nẵng

Thống kê tần suất lô tô XSDNG đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối hơn so với các làm thủ công, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất bộ cầu cho mình

Xem kết quả xổ số miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSMTR

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Đà Nẵng từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Ngày
-
tháng
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
Tổng số lần về
00 1 1 2
01 1 1 2
02 0
03 1 1 2
04 1 1
05 1 1
06 1 1 1 3
07 1 1
08 1 1 2 4
091 1
10 1 1 2
111 1 2
12 1 1
131 1 1 3
141 1 2
15 1 1 2
16 1 1
17 1 1
18 1 1
19 1 1
20 1 1 2
21 1 1 1 3
22 1 1
23 1 1
24 1 1 1 3
25 0
26 0
27 0
281 1 1 3
29 1 1
30 1 1 2
31 1 1
32 2 1 3
33 0
34 0
351 1 2
36 1 1
371 1
38 1 1
39 1 1 1 3
40 0
411 1 2
42 1 1
43 0
44 0
452 1 1 4
46 0
47 1 1
48 0
491 1 2
50 1 1
51 2 1 3
52 0
531 1 1 3
54 0
55 0
56 1 1 2 4
571 1 1 3
58 1 1 2
59 1 1
60 1 1 2
61 0
62 2 2
63 1 1 2
64 0
65 1 1
66 0
67 1 1 2
681 2 3
69 0
70 1 1 1 1 1 5
71 0
72 0
73 0
74 1 1 1 3
75 1 1
761 1 1 3
77 1 1 2
781 1 1 1 4
79 1 1 1 3
80 1 1
811 1
82 2 2
83 0
84 1 1 2
85 2 2
86 1 1 1 3
87 1 1
88 1 1
89 0
90 1 1
91 1 1
92 1 1
93 1 1
94 0
95 0
96 1 1 1 3
97 1 1
981 1 2
99 0

Danh sách số về nhiều nhất từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Bộ số
70
08
45
56
78
06
13
21
24
28
Số lần về 5
4
4
4
4
3
3
3
3
3