Thống kê tần suất lô tô Đồng Tháp - quy luật lô tô DT từ 00 đến 99

Thống kê tần suất loto

Thống kê tần suất lô tô Đồng Tháp VIP theo cặp trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảng này tổng hợp thông tin 100 cặp số từ 00 đến 99 của 2 số cuối kết quả XSDT trong khoảng thời gian mà người chơi muốn tìm. Dựa vào thống kê tần suất lô tô theo bảng bạn có thể biết được lô đó ra ngày nào, về bao nhiêu lần, từ đó có thế tìm ra chu kỳ lô rơi của các cặp số đặc biệt.

Thống kê tần suất lô tô 2 số cuối XSDT đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất.

Xem kết quả xổ số miền Nam chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

Kết quả xổ số miền Nam

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Đồng Tháp từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Ngày
-
tháng
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
Tổng số lần về
00 0
01 1 1
02 0
03 1 1
041 1
05 1 1
06 0
07 0
08 1 1
09 0
10 1 1
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 1 1
171 1
18 1 1
19 0
20 0
21 0
221 1 2
23 1 1
24 1 1
25 0
26 0
27 1 1
281 1
29 2 2
30 1 2 3
31 1 1 2
32 1 1
33 0
34 0
35 1 1
36 0
37 0
38 0
39 1 1
40 1 1
41 0
42 0
43 0
441 1
45 1 1
46 0
47 1 1
48 0
49 0
501 1 2
51 0
52 0
53 1 1
54 1 1
551 1 2
56 0
57 0
58 1 1
59 0
60 3 3
611 1 2
62 0
63 1 1
64 0
65 1 1
661 1 2
67 0
68 0
69 0
70 0
71 1 1 2
72 0
73 0
74 1 1 2
75 0
761 1
77 0
781 1
79 0
801 1 2
81 0
82 0
83 0
84 0
85 1 1
861 2 3
871 1
881 1 2
89 1 1
90 1 1 2
911 2 3
92 0
932 1 3
94 1 1
95 0
96 0
97 0
98 1 1
99 1 1

Danh sách số về nhiều nhất từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Bộ số
30
60
86
91
93
22
29
31
50
55
Số lần về 3
3
3
3
3
2
2
2
2
2