Thống kê tần suất lô tô Gia lai - quy luật lô tô GL từ 00 đến 99

Thống kê tần suất loto

Thống kê tần suất lô tô Gia lai VIP theo cặp trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảng tổng hợp thông tin 100 cặp số từ 00 đến 99 của 2 số cuối kết quả Gia Lai bao gồm số lần về, ngày về là ngày nào, khoảng cách của các ngày về trong khoảng thời gian mà bạn kiểm tra. Dựa vào thống kê tần suất lô tô có thế tìm ra chu kỳ lô rơi của các cặp số.

Thống kê tần suất lô tô XSGL đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối.

Xem kết quả xổ số miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSMTR

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Gia Lai từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Ngày
-
tháng
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
Tổng số lần về
00 0
011 1 2
02 1 1
03 1 1
04 0
05 1 1
06 0
07 0
08 1 1
091 1 2
10 0
11 1 1
12 1 1
13 0
14 0
15 1 1
161 1
17 1 1
18 2 2
19 0
20 0
21 0
22 0
231 1
24 1 1
25 0
261 1 2
27 0
28 3 1 4
29 1 1
30 1 1 2
31 0
32 1 2 3
33 1 1
34 0
35 0
36 1 1
37 2 2
38 1 1
39 1 1
40 0
41 0
422 2
43 0
44 1 1
45 0
46 1 1
471 1 2
48 2 2
49 1 1
501 1 2
512 2
52 1 1 2
53 1 1 2
541 1 2
55 0
56 1 1
57 0
58 0
59 0
60 2 2
61 1 1
62 1 1
63 0
64 0
65 1 1
661 1
67 1 1 2
68 1 1
691 1
70 1 1
71 1 1
721 1
731 1
74 1 1
75 1 1 2
76 0
771 1 2
78 0
79 0
801 1
81 1 1 2
82 0
83 2 2
84 0
85 0
86 1 1
87 1 1 2
88 1 1
89 1 1
90 0
91 2 2
92 0
93 0
94 0
95 0
96 1 1
97 0
98 2 2
99 1 1

Danh sách số về nhiều nhất từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Bộ số
28
32
01
09
18
26
30
37
42
47
Số lần về 4
3
2
2
2
2
2
2
2
2