Thống kê tần suất lô tô Khánh Hòa - quy luật lô tô KH từ 00 đến 99

Thống kê tần suất loto

Thống kê tần suất lô tô Khánh Hòa VIP theo cặp trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Thống kê tần suất lô tô từ 00 đến 99 của 2 số cuối kết quả trong khoảng thời gian mặc định hoặc trong biên độ gia hạn mà người chơi muốn tìm. Dựa vào đó người chơi có thể thống kê tần suất lô rơi vip tìm ra chu kỳ của các cặp số đặc biệt xuất hiện trong lần quay tiếp theo của xổ số Khánh Hòa

Thống kê tần suất lô tô XSKH đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối hơn so với các làm thủ công, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất bộ cầu cho mình.

Xem kết quả xổ số miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSMTR

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Khánh Hòa từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Ngày
-
tháng
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
Tổng số lần về
00 1 1
011 1 2
02 1 1
03 0
04 1 1
051 1 1 1 4
06 1 1
07 0
08 0
09 1 1
10 0
11 1 1
12 1 1
13 1 1 2
14 1 1
15 1 1
16 0
17 1 1 1 2 1 6
181 1 2
19 1 1
20 0
21 1 1
221 1 1 3
23 0
24 1 1
25 1 1 1 3
26 0
27 0
281 1
29 0
30 1 1 2
31 0
32 1 1
33 1 1 2
34 0
35 1 1
36 1 2 3
37 1 1 1 3
38 1 1 2
391 1 2
40 1 1 2
41 1 1
421 1 2
43 1 1 2
44 0
45 1 1 2
46 0
47 1 1
481 1 2
49 1 1
50 1 1 2
51 1 1
521 1 1 3
53 1 1
54 0
55 1 1
56 1 1 2
57 1 1 2
581 1
59 1 1
601 1 2
61 1 1
62 0
63 1 1 2
64 1 1
65 1 1 1 3
66 1 1 2
671 1
68 0
69 0
70 1 1 2
711 1
72 0
73 0
74 1 1 2
75 1 1
76 1 1 2
77 1 1 1 1 4
78 1 1
79 1 2 1 4
80 1 1 1 3
81 1 1 1 3
82 2 1 3
83 1 1 1 1 4
841 1 1 1 4
851 2 3
86 0
87 1 1
881 1 2
89 1 1
90 1 1
91 1 1
92 1 1
93 2 2
94 0
95 1 1
96 0
972 1 3
98 1 1 2
99 1 1 2

Danh sách số về nhiều nhất từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Bộ số
17
05
77
79
83
84
22
25
36
37
Số lần về 6
4
4
4
4
4
3
3
3
3