Thống kê tần suất lô tô Trà Vinh - quy luật lô tô TV từ 00 đến 99

Thống kê tần suất loto

Thống kê tần suất lô tô Trà Vinh VIP trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảng này tổng hợp thông tin 100 cặp số từ 00 đến 99 của 2 số cuối kết quả bao gồm số lần về, ngày về, khoảng cách giữa các ngày về trong khoảng thời gian mặc định. Dựa vào thống kê tần suất lô tô theo bảng có thế tìm ra chu kỳ của các cặp số lô rơi trong lần tiếp theo.

Thống kê tần suất lô tô XSTV đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối.

Xem kết quả xổ số miền Nam chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSMN hôm nay

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Trà Vinh từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Ngày
-
tháng
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
Tổng số lần về
00 0
01 1 1
02 0
03 0
04 1 1
05 0
06 1 1
071 1 2
081 2 3
09 0
10 0
11 1 1
12 1 1
13 1 1
14 0
15 0
16 1 1
171 1
18 0
19 1 1
20 0
21 1 1 2
22 0
23 0
24 1 1
25 0
26 0
27 1 1 2
28 0
29 1 1
301 1 2
31 1 1 2
32 0
33 0
34 0
35 1 1
36 0
37 0
38 0
39 1 1 1 3
40 1 1 2
41 1 1
42 0
43 0
44 1 1
45 0
46 0
472 1 3
48 1 1
49 1 1
50 2 2
51 0
521 1
53 1 1
54 1 1
55 1 1
56 1 1
57 0
58 1 1
591 1
60 1 1
61 1 1
62 0
631 1
64 1 1
65 1 1
663 1 4
67 1 1
68 0
69 1 1
701 1 2
71 0
72 2 1 1 4
73 1 1
74 1 1 1 3
751 1
76 0
77 0
78 1 1 2
791 1
802 1 3
81 0
82 1 1
83 1 1
84 1 1
85 0
86 1 1
87 0
88 0
89 1 1
90 1 1 2
911 1 2
92 0
93 0
94 1 1
95 1 1
96 1 1 2
97 1 1 2
98 0
99 1 1

Danh sách số về nhiều nhất từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Bộ số
66
72
08
39
47
74
80
07
21
27
Số lần về 4
4
3
3
3
3
3
2
2
2