Xem lịch âm ngày 12/4/2017 - Tra ngày âm lịch Thứ 4 ngày 12/4/2017

Lịch vạn sự

Tháng 4 năm 2017
12
Thứ 4
Ngày KỶ TỴ
Tháng GIÁP THÌN
Tháng 3
Ngày 16
Năm ĐINH DẬU
Ngày 12/4/2017 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 4, 12/4/2017
Ngày 12/4/2017 âm lịch ngày bao nhiêu?
16/3/2017, Ngày: KỶ TỴ, Tháng: GIÁP THÌN, Năm: ĐINH DẬU