Xem lịch âm ngày 13/1/2018 - Tra ngày âm lịch Thứ 7 ngày 13/1/2018

Lịch vạn sự

Tháng 1 năm 2018
13
Thứ 7
Ngày ẤT TỴ
Tháng NHÂM TÝ
Tháng 11
Ngày 27
Năm ĐINH DẬU
Ngày 13/1/2018 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 7, 13/1/2018
Ngày 13/1/2018 âm lịch ngày bao nhiêu?
27/11/2017, Ngày: ẤT TỴ, Tháng: NHÂM TÝ, Năm: ĐINH DẬU