Xem lịch âm ngày 13/4/2017 - Tra ngày âm lịch Thứ 5 ngày 13/4/2017

Lịch vạn sự

Tháng 4 năm 2017
13
Thứ 5
Ngày CANH NGỌ
Tháng GIÁP THÌN
Tháng 3
Ngày 17
Năm ĐINH DẬU
Ngày 13/4/2017 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 5, 13/4/2017
Ngày 13/4/2017 âm lịch ngày bao nhiêu?
17/3/2017, Ngày: CANH NGỌ, Tháng: GIÁP THÌN, Năm: ĐINH DẬU