Xem lịch âm ngày 27/1/2017 - Tra ngày âm lịch Thứ 6 ngày 27/1/2017

Lịch vạn sự

Tháng 1 năm 2017
27
Thứ 6
Ngày GIÁP DẦN
Tháng TÂN SỬU
Tháng 12
Ngày 30
Năm BÍNH THÂN
Ngày 27/1/2017 dương lịch ngày bao nhiêu?
Thứ 6, 27/1/2017
Ngày 27/1/2017 âm lịch ngày bao nhiêu?
30/12/2016, Ngày: GIÁP DẦN, Tháng: TÂN SỬU, Năm: BÍNH THÂN