KQXS MAX 3D - Trực tiếp kết quả xổ số điện toán MAX 3D Vietlott hôm nay

Kết quả xổ số Max 3D ngày 26/04/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 428 336 95 1tr
Nhì 479 232 435 033 265 350N
Ba 071 986 348 284 210N
539 464 731
KK 428 982 057 331 465 100N
545 111 873 039

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3710.000.000
G4Trùng 2 số G.KK115.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK391.000.000
G6Trùng 1 số G1428150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK424740.000

Kết quả xổ số Max 3D ngày 24/04/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 817 156 90 1tr
Nhì 007 038 125 667 216 350N
Ba 355 787 838 249 210N
558 762 488
KK 722 401 873 296 249 100N
292 054 243 882

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2440.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK231.000.000
G6Trùng 1 số G1335150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK322640.000

Kết quả xổ số Max 3D ngày 22/04/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 015 517 102 1tr
Nhì 334 279 576 060 240 350N
Ba 043 900 132 303 210N
916 370 766
KK 634 573 539 048 378 100N
967 262 523 185

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK181.000.000
G6Trùng 1 số G1321150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK289840.000