KQXSMN thứ 7 -XSMN t7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 26-5-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
54
55
20
20
G7
951
171
878
792
G6
4015
5744
1451
6139
0604
4877
6687
0387
5796
1923
1621
3319
G5
6098
5370
7882
9753
G4
51848
20493
59247
76987
96192
83293
94301
23733
74779
79634
48910
41246
15485
62921
39378
43576
87635
00406
60658
71665
83310
76528
64769
44012
77147
28947
65805
18806
G3
21853
47038
65669
55900
00111
06782
49068
23065
G2
24064
60715
90474
15731
G1
66049
40498
52522
69743
ĐB
122345
218256
907183
820456
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 0,4 6 5,6
1 5 0,5 0,1 2,9
2 1 0,2 0,1,3,8
3 8 3,4,9 5 1
4 4,5,7,8,9 6 3,7,7
5 1,1,3,4 5,6 8 3,6
6 4 9 5 5,8,9
7 0,1,7,9 4,6,8,8
8 7 5 2,2,3,7,7
9 2,3,3,8 8 6 2

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 19-5-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
17
72
73
66
G7
732
844
543
048
G6
8526
7505
4115
6800
7666
9936
2792
7334
7512
1624
0900
0505
G5
3353
3501
1333
4476
G4
57730
80757
89799
88783
91112
63303
07912
19768
39593
20176
30489
56486
35945
43822
73979
68517
13135
65355
44527
87510
40813
23027
41434
18215
30378
15191
17212
80807
G3
63236
90396
73601
41346
95763
39098
14303
14958
G2
85013
77597
40793
95601
G1
94177
61654
62785
65749
ĐB
516387
837750
055443
806861
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3,5 0,1,1 0,1,3,5,7
1 2,2,3,5,7 0,2,3,7 2,5
2 6 2 7 4,7
3 0,2,6 6 3,4,5 4
4 4,5,6 3,3 8,9
5 3,7 0,4 5 8
6 6,8 3 1,6
7 7 2,6 3,9 6,8
8 3,7 6,9 5
9 6,9 3,7 2,3,8 1

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 12-5-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
44
80
70
51
G7
714
280
861
149
G6
4804
7269
6115
3501
3015
2676
2401
3299
1381
6513
1728
3611
G5
4468
2610
5459
9673
G4
15752
91761
14370
01574
10493
60161
35972
54361
79375
28698
45210
36092
51498
22663
65942
07862
08658
95400
44921
86284
85659
08006
64012
96163
31589
02607
83270
86758
G3
28954
61737
92903
26848
05372
72401
90875
65820
G2
06914
77693
30070
95155
G1
77743
85610
50886
30506
ĐB
063815
425911
260083
377118
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 1,3 0,1,1 6,6,7
1 4,4,5,5 0,0,0,1,5 1,2,3,8
2 1 0,8
3 7
4 3,4 8 2 9
5 2,4 8,9,9 1,5,8
6 1,1,8,9 1,3 1,2 3
7 0,2,4 5,6 0,0,2 0,3,5
8 0,0 1,3,4,6 9
9 3 2,3,8,8 9

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 5-5-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
13
06
67
33
G7
763
267
965
088
G6
5735
2650
9395
7118
9208
5086
1695
9928
8916
9982
3416
4420
G5
3853
9244
7285
6240
G4
13106
23340
90176
15614
23642
87545
32097
46016
81722
07227
62427
49270
31513
93637
84710
05606
78237
97939
99657
89430
71291
59187
71216
38613
75620
40299
89214
63035
G3
12392
79917
46351
66340
50955
41193
57508
95761
G2
43408
49272
87111
91377
G1
22796
63360
79999
41359
ĐB
863955
572903
664905
275874
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,8 3,6,8 5,6 8
1 3,4,7 3,6,8 0,1,6 3,4,6,6
2 2,7,7 8 0,0
3 5 7 0,7,9 3,5
4 0,2,5 0,4 0
5 0,3,5 1 5,7 9
6 3 0,7 5,7 1
7 6 0,2 4,7
8 6 5 2,7,8
9 2,5,6,7 1,3,5,9 9

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28-4-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
47
41
89
84
G7
501
860
890
335
G6
1978
8165
4396
4247
5661
1375
0627
5615
1246
9615
1381
4329
G5
2527
5573
1349
0223
G4
50009
83944
82902
93897
70140
04950
47579
34645
31846
81206
26354
45719
49736
97279
53431
58121
24378
10720
67531
58510
67718
61456
13808
42748
56489
17226
72163
98486
G3
57015
99292
71468
61826
76685
57234
23804
04563
G2
67042
87464
23134
63191
G1
70120
71093
97961
59989
ĐB
247803
697378
893361
551175
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,2,3,9 6 4,8
1 5 9 0,5,8 5
2 0,7 6 0,1,7 3,6,9
3 6 1,1,4,4 5
4 0,2,4,7 1,5,6,7 6,9 8
5 0 4 6
6 5 0,1,4,8 1,1 3,3
7 8,9 3,5,8,9 8 5
8 5,9 1,4,6,9,9
9 2,6,7 3 0 1

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 21-4-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
42
31
21
24
G7
679
165
905
049
G6
9959
4681
7574
8520
7768
8989
2010
4935
8527
4120
8116
1400
G5
9731
9145
7255
3174
G4
30162
72450
79957
61786
12446
93978
26221
84593
41033
72913
41734
36332
04477
15456
67431
88483
64618
66454
97344
04952
99975
27731
50319
11446
22179
51489
05049
21237
G3
04241
14583
77194
96122
98643
96927
22062
65247
G2
15562
97596
61269
29316
G1
50661
60539
72396
41088
ĐB
198160
981394
964150
127297
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 0
1 3 0,8 6,6,9
2 1 0,2 1,7,7 0,4
3 1 1,2,3,4,9 1,5 1,7
4 1,2,6 5 3,4 6,7,9,9
5 0,7,9 6 0,2,4,5
6 0,1,2,2 5,8 9 2
7 4,8,9 7 5 4,9
8 1,3,6 9 3 8,9
9 3,4,4,6 6 7

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14-4-2018 - Xổ số miền Nam

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
03
01
01
63
G7
457
353
657
313
G6
0320
6067
4422
0978
4444
8367
6242
6606
7086
0495
5403
1384
G5
0212
9234
6867
0464
G4
39162
40952
38114
67844
21971
76216
82955
07284
16249
87462
05199
05823
68801
75366
29221
87377
99280
72868
04245
95500
16665
03815
62561
72528
21476
46258
33037
80125
G3
35197
71531
47474
89451
78873
73891
43177
47950
G2
82350
57576
62329
18908
G1
97592
05810
57496
34133
ĐB
552116
825634
847610
761317
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 1,1 0,1,6 3,8
1 2,4,6,6 0 0 3,5,7
2 0,2 3 1,9 5,8
3 1 4,4 3,7
4 4 4,9 2,5
5 0,2,5,7 1,3 7 0,8
6 2,7 2,6,7 5,7,8 1,3,4
7 1 4,6,8 3,7 6,7
8 4 0,6 4
9 2,7 9 1,6 5

XSMN thứ 7 minh chính, minh ngọc - SXMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 (xổ số đài nam t7) hàng tuần được mở thưởng trực tiếp vào lúc 16h15p tại trường quay xổ số các tỉnh miền Nam.

Trang kết quả xsmn thứ 7 cung cấp kết quả xổ số mn thứ 7 mỗi tuần bao gồm xsmn thứ 7 tuần rồi, tuần trước và xsmn đầu đuôi thứ 7 hàng tuần bên dưới giúp bạn tiện theo dõi

Tường thuật kết quả xổ số miền Nam thứ 7 được tường thuật trực tiếp từ các trường quay mở thưởng gồm:

- Xổ số thành phố Hồ Chí Minh (XSTP)

- Xổ số Bình Phước (XSBP)

- Xổ số Long An (XSLA)

- Xổ số Hậu Giang (XSHG)

Trên một trang XSMN thứ 7 tổng hợp XSMN thứ 7 theo từng tuần trong tháng bao gồm tuần rồi, tuần trước, trong đó có thống kê XSMN đầu đuôi thứ 7 ở bên dưới nên dễ dàng theo dõi và rất tiện lợi. Xổ số miền Nam đài chính (đài chánh) thứ 7 gồm có: Long An, TPHCM, đài phụ thứ 7 gồm có: Hậu Giang, Bình Phước

Đón xem KQXS miền Nam thứ 7- XSMNAM thứ 7 hàng tuần cập nhật thường xuyên và liên tục, truy cập ngay để theo dõi cùng chúng tôi. Để lấy KQMN thứ 7, soạn tin nhắn theo cú pháp: KQMN t7, XSKT MN thứ 7

Để có ngay bộ cầu tham khảo dự đoán xổ số miền Nam (XSMN) thứ 7 hôm nay chuẩn nhất, mời bạn truy cập vào: 

Dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay chính xác nhất