Mơ thấy bảo vật - Chiêm bao thấy bảo vật đánh con gì

Mơ thấy bảo vật

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86

Giải mã giấc mơ thấy bảo vật

- Mơ thấy đập phá bảo vật là có người mời đi du lịch,hoặc được xuất ngoại.

- Chiêm bao thấy lượm được bảo vật là điềm bị phỉ báng.

Bạn nên đánh bộ số sau : 06, 31, 13, 60, 48, 86, nếu mơ thấy bảo vật!

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Yêu đương 24, 87, 86
nghĩa địa 12, 72, 92
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
gặp cây đa 09, 05, 12
bị bỏng vào tay 17, 21
tuồng lương 09, 92
gặp đàn bà 28, 87
đàn bà đẻ 34, 36, 46, 90
đình chùa 01, 40, 80
dông bão 08