Mơ thấy con ốc - Chiêm bao thấy con ốc đánh con gì

Mơ thấy con ốc

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con ốc 16 - 61

Giải mã giấc mơ thấy con ốc

- Chiêm bao thấy con ốc là điềm bị trở ngại khi khởi làm một việc gì.

- Thấy con ốc đầy ruộng là đã thi hành việc thông dâm lén lút.

- Thấy con ốc bò lên chân là bị người khác phái lường gạt hay lợi dụng.

Nếu bạn mơ thấy con ốc, bạn nên đánh con  16 - 61

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tầu hỏa 74, 72
nói tục 41, 91, 46
người khó đẻ 91
con rắn 32, 42, 72
đi xích lô 92
cây to 33, 38, 61, 76
bắt được nhiều cá 23, 65, 08, 56
ảnh bà cụ 54, 59
hồn người chết 04, 10, 80, 81
gặp phà 28, 52, 93