Mơ thấy con ốc - Chiêm bao thấy con ốc đánh con gì

Mơ thấy con ốc

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con ốc 16 - 61

Giải mã giấc mơ thấy con ốc

- Chiêm bao thấy con ốc là điềm bị trở ngại khi khởi làm một việc gì.

- Thấy con ốc đầy ruộng là đã thi hành việc thông dâm lén lút.

- Thấy con ốc bò lên chân là bị người khác phái lường gạt hay lợi dụng.

Nếu bạn mơ thấy con ốc, bạn nên đánh con  16 - 61

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tủ lạnh 24
thìa 05, 38
ô tô hồ lô kẹp chết người 12, 21, 26
gặp người yêu 46, 47, 87
khăn mặt 20, 25, 52
cây nở hoa 43, 61, 16
trâu rừng 83, 63
nhiều người đòi nợ mình 56
con công 12 - 21
nhà to 51, 89