Mơ thấy con ốc - Chiêm bao thấy con ốc đánh con gì

Mơ thấy con ốc

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con ốc 16 - 61

Giải mã giấc mơ thấy con ốc

- Chiêm bao thấy con ốc là điềm bị trở ngại khi khởi làm một việc gì.

- Thấy con ốc đầy ruộng là đã thi hành việc thông dâm lén lút.

- Thấy con ốc bò lên chân là bị người khác phái lường gạt hay lợi dụng.

Nếu bạn mơ thấy con ốc, bạn nên đánh con  16 - 61

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bánh tẩm bột rán 53, 65
đàn bà ghen 09, 23
chơi xuân 13, 39, 79
kẻ cướp 03, 83
thang đổ 01, 48
sư tử 05, 45, 25
vực thẳm 17, 71
ong 16, 56, 96
chuột cống 57, 45
thấy người con gái cười 00, 03