Mơ thấy con ốc - Chiêm bao thấy con ốc đánh con gì

Mơ thấy con ốc

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con ốc 16 - 61

Giải mã giấc mơ thấy con ốc

- Chiêm bao thấy con ốc là điềm bị trở ngại khi khởi làm một việc gì.

- Thấy con ốc đầy ruộng là đã thi hành việc thông dâm lén lút.

- Thấy con ốc bò lên chân là bị người khác phái lường gạt hay lợi dụng.

Nếu bạn mơ thấy con ốc, bạn nên đánh con  16 - 61

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xem đá bóng 72, 96
trẻ con cãi nhau 89, 98
chấy rận 78
buồng kín 41, 70, 72
hầm tối tăm 87, 82, 72
ca hát vui chơi 19, 29
con chó 29, 59, 95
quyển vở 18, 19
cắt tóc nam 14, 54, 65, 45
xì hơi xe 42, 92