Mơ thấy cứt - Chiêm bao thấy cứt đánh con gì

Mơ thấy cứt

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
cứt 31, 36, 63

Giải mã giấc mơ thấy cứt

- Chiêm bao thấy cứt hay dẫm phải cứt là điềm sắp có tiền.

- Thấy té vào hầm cứt là sắp giàu lớn.

- Thấy ngồi ăn bên đống cứt là có người rủ đi làm công việc có nhiều tiền nhưng trái với lương tâm.

- Thấy cứt tràn vào nhà là tiền bạc vào như nước.

Mơ thấy cứt, bạn nên đánh đề con 31, 36, 63.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sổ điểm 30, 35
mũi khoan 34, 54, 74
cây cảnh trong nhà 06
xe ngựa 15, 52, 92
cắt tóc 82, 83, 85
du lịch bằng ô tô 56, 65
cái màn xanh 14, 41
của đàn bà 27, 28, 87
xích mích với bạn 06
ăn no quá 95, 79