Mơ thấy đi thuyền - Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà to 51, 89
bố bế con trai 52, 57
bị trấn lột 84, 85
đền cổ 46, 66
dđi đổ cứt 15, 16, 61
cá sấu 89, 58
chém nhau 17, 37, 77
bộ mặt buồn 51, 56
cãi nhau 36, 37, 68
con công 12 - 21