Mơ thấy đi thuyền - Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95
rắn cắn 14, 59, 95
mẹ bế con trai 20, 60, 21
mặt trăng 18, 28
dắt bò 02, 28
cuốc xẻng 65, 54
kêu cứu 35, 65
quan tài có xác chết 74, 21
chim bồ câu 67, 77
cái nhìn hẹp hòi 72, 27