Mơ thấy đi thuyền - Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mầu xanh 09, 90, 95, 45
mầu vàng 10
con muỗi 46
thước kẻ 11, 05
chữ số 22, 82
hai chữ số 64, 47
đồi núi 68, 86, 81
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
đi học 17
cái nhìn hẹp hòi 72, 27