Mơ thấy đi thuyền - Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bông sen 24, 74
đi tắm 39
đỉa bám đầy người 28, 11
râu 03, 53, 07, 75
bắt cá ở suối 45, 54
dương vận 21, 12, 51
đốt lò sưởi 03, 37, 87
quan tài bôc khói 62, 63
thấy người con gái cười 00, 03
dắt bò 02, 28