Mơ thấy gieo trồng - Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trồng cây 84, 97
xây dựng bàn thờ 27, 72
đi thuyền 04, 14
con ở 25, 65, 71, 76
đôi bít tất 96, 39, 89
bia mộ 50, 85
cái chum 75, 35
hổ 78
chim bồ câu 67, 77
thanh sắt 19, 09