Mơ thấy gieo trồng - Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phong 09
con sóc 19, 29, 79
nhà nghỉ mát 32
quan tài chưa chôn 04
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
bông hoa 85, 65, 79, 61
bát 31, 38
dắt bò 02, 28
diều hâu 68, 67
thỏ con 38, 78