Mơ thấy gieo trồng - Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cò trắng 84, 00
mũ sắt 77, 72, 27
cứt đầy ống quần phải thay 91, 92
đánh nhau 07, 17, 27, 37, 67
cá trạch 85
đền cổ 46, 66
con vẹn 61, 62
bảo lãnh đỡ đầu 86
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
nạo thai 53, 63, 42