Mơ thấy con dế - Chiêm bao thấy con dế đánh con gì

Mơ thấy con dế

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con dế 33, 45, 99

Giải mã giấc mơ thấy con dế

- Chiêm bao thấy bắt dế là gia đình yên vui.

- Mơ thấy dế đáp vào mình là hạnh phúc gần kề.

- Mơ thấy dế chui xuống hang là có tài lộc.

- Mơ thấy dế đá nhau là kẻ muốn hại mình đã bị kẻ khác trừng trị.

Bộ số tương ứng cho giấc mơ thấy con dế là: 33, 45, 99

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà máy 48, 68, 28
nhiều người đòi nợ mình 56
tin xấu đột ngột 01, 13
xì hơi xe 42, 92
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
mơ vợ chết 07, 38, 78
tủ lạnh 24
cứt bám lên mặt 03, 07
rắn quấn 05, 15, 51
dđi đổ cứt 15, 16, 61