Mơ thấy con dế - Chiêm bao thấy con dế đánh con gì

Mơ thấy con dế

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con dế 33, 45, 99

Giải mã giấc mơ thấy con dế

- Chiêm bao thấy bắt dế là gia đình yên vui.

- Mơ thấy dế đáp vào mình là hạnh phúc gần kề.

- Mơ thấy dế chui xuống hang là có tài lộc.

- Mơ thấy dế đá nhau là kẻ muốn hại mình đã bị kẻ khác trừng trị.

Bộ số tương ứng cho giấc mơ thấy con dế là: 33, 45, 99

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nữ rụng răng 53, 03, 85
con gái mình chết 35
đánh cuộc 27, 72
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95
xiên cá rô 03, 50, 05
cối giã cua 92, 87
áo con phụ nữ 00, 02
chia ly 52, 57, 72
hầm tối tăm 87, 82, 72
bao diêm 65