Mơ thấy con dế - Chiêm bao thấy con dế đánh con gì

Mơ thấy con dế

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
con dế 33, 45, 99

Giải mã giấc mơ thấy con dế

- Chiêm bao thấy bắt dế là gia đình yên vui.

- Mơ thấy dế đáp vào mình là hạnh phúc gần kề.

- Mơ thấy dế chui xuống hang là có tài lộc.

- Mơ thấy dế đá nhau là kẻ muốn hại mình đã bị kẻ khác trừng trị.

Bộ số tương ứng cho giấc mơ thấy con dế là: 33, 45, 99

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi xe cúp 85, 57
cá trạch 85
đỉa bám đầy người 28, 11
vàng 08
mẹ con 63, 20
quả bàng 31, 32
rệp 26, 46
lái ô tô 08, 63, 64
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
nói chuyện với mẹ 57, 75