Mơ thấy miệng - Chiêm bao thấy miệng đánh con gì

Mơ thấy miệng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85

Giải mã giấc mơ thấy miệng

- Chiêm bao thấy miệng xinh xắn là điềm được người đẹp yêu mến.

- Thấy miệng mở ra là giàu, ngậm lại là hao tài.

- Miệng to hơn ngày thường là có tin thật vui.

- Miệng nhỏ hơn ngày thường là gia đình bẩn chật.

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy miệng, bạn nên đánh đề con 18, 81, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp cây đa 09, 05, 12
hai con chó 96, 64
trồng cây 84, 97
cái mả 30, 70, 40, 90
nghèo khổ 19, 14
cho con xe 69, 96, 64
con chó con 48, 49
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
thấy tiền 02, 52, 82
cây cảnh trong nhà 06