Mơ thấy miệng - Chiêm bao thấy miệng đánh con gì

Mơ thấy miệng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85

Giải mã giấc mơ thấy miệng

- Chiêm bao thấy miệng xinh xắn là điềm được người đẹp yêu mến.

- Thấy miệng mở ra là giàu, ngậm lại là hao tài.

- Miệng to hơn ngày thường là có tin thật vui.

- Miệng nhỏ hơn ngày thường là gia đình bẩn chật.

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy miệng, bạn nên đánh đề con 18, 81, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xe cẩu 26, 56, 76, 75
xem kịch 13, 63, 35
con tin 85, 97
nhà trẻ 27, 37
cái tẩu 26, 75, 21
rắn quấn người 49, 97
cá chuối 59
ăn trộm 01,90
cờ bạc 28, 51, 01
vào nhà máy 08, 18, 68