Mơ thấy miệng - Chiêm bao thấy miệng đánh con gì

Mơ thấy miệng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85

Giải mã giấc mơ thấy miệng

- Chiêm bao thấy miệng xinh xắn là điềm được người đẹp yêu mến.

- Thấy miệng mở ra là giàu, ngậm lại là hao tài.

- Miệng to hơn ngày thường là có tin thật vui.

- Miệng nhỏ hơn ngày thường là gia đình bẩn chật.

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy miệng, bạn nên đánh đề con 18, 81, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mua bán 25, 28
bắp cải 50, 52
gặp đàn bà 28, 87
được thưởng 82, 62
nhện 56
mình bắn súng lục 61
xe hơi 82, 92
hương đèn 06, 31, 63, 82
dđôi vẹt 83, 87
nếm đồ chua chát 68, 54, 45