Mơ thấy miệng - Chiêm bao thấy miệng đánh con gì

Mơ thấy miệng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85

Giải mã giấc mơ thấy miệng

- Chiêm bao thấy miệng xinh xắn là điềm được người đẹp yêu mến.

- Thấy miệng mở ra là giàu, ngậm lại là hao tài.

- Miệng to hơn ngày thường là có tin thật vui.

- Miệng nhỏ hơn ngày thường là gia đình bẩn chật.

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy miệng, bạn nên đánh đề con 18, 81, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cá mây chiều 82, 28
ăn thịt mèo 19, 91
đánh ghen 49, 87
dương vận 21, 12, 51
biếu cụ 85, 58
đời đẹp 66, 67, 61
lò sưởi tắt 42, 47
rắn cắn gót chân 57
máy khâu 87, 78
máy bay đổ 59, 95