Mơ thấy miệng - Chiêm bao thấy miệng đánh con gì

Mơ thấy miệng

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85

Giải mã giấc mơ thấy miệng

- Chiêm bao thấy miệng xinh xắn là điềm được người đẹp yêu mến.

- Thấy miệng mở ra là giàu, ngậm lại là hao tài.

- Miệng to hơn ngày thường là có tin thật vui.

- Miệng nhỏ hơn ngày thường là gia đình bẩn chật.

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy miệng, bạn nên đánh đề con 18, 81, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con nhặng 71, 17
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
khung xe đạp 89
chữ số 22, 82
nghĩa địa 12, 72, 92
rơi kính đeo 25, 26, 27
con ruồi 78
ma đuổi 33, 34, 35
củ su hào 00, 01, 06
thaất vọng 12, 71, 64