Mơ thấy người khó đẻ - Chiêm bao thấy người khó đẻ đánh con gì

Mơ thấy người khó đẻ

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
người khó đẻ 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái cù 02, 32, 62
chim ỉa vào người 27
thua bạc 52
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52
mất trộm 01, 03, 43
người ăn bánh mì 69
râu mọc dài 25, 57
ăn tôm 83, 89
thổ công 57, 79
cổng trào 40, 80, 20