Mơ thấy ông cụ già - Chiêm bao thấy ông cụ già đánh con gì

Mơ thấy ông cụ già

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
ông cụ già 15, 65, 56, 96

Giải mã giấc mơ thấy ông cụ già

Mơ thấy một ông cụ già đến với mình là sẽ có uy tín, tin cậy.

Mơ thấy ông cụ già ngồi câu là tài lộc đi đôi với danh vọng.

Mơ thấy ông cụ già hành khất là được thăng tiến.

Bộ số tương ứng với giấc mơ này: 15, 65, 56, 96

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quét nhà 39, 43
cái chén 93
xe hỏng phanh 87
tiền 62, 12, 67
bắn cung tên 77, 72
đánh nhau đổ máu 00, 31, 34, 75
con dế 33, 45, 99
nam nữ yêu nhau 12, 21
phân chia 02, 05, 31, 42, 41
mơ thấy mẹ chết nhưng mẹ chưa chết 26, 16, 36