Mơ thấy ông cụ già - Chiêm bao thấy ông cụ già đánh con gì

Mơ thấy ông cụ già

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
ông cụ già 15, 65, 56, 96

Giải mã giấc mơ thấy ông cụ già

Mơ thấy một ông cụ già đến với mình là sẽ có uy tín, tin cậy.

Mơ thấy ông cụ già ngồi câu là tài lộc đi đôi với danh vọng.

Mơ thấy ông cụ già hành khất là được thăng tiến.

Bộ số tương ứng với giấc mơ này: 15, 65, 56, 96

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn ông ghen 09, 12, 31
ăn trộm 01,90
bị con gái bắt nạt 65, 07
nghệ sỹ 10
đi ỉa đông người 08, 09
nhà tối tăm 25, 65
tảng đá 20, 40, 60, 80
bắp ngô 85, 35, 53
người nù 62, 82, 68
mơ người dị dạng 75, 23, 96