Mơ thấy pháp sư - Chiêm bao thấy pháp sư đánh con gì

Mơ thấy pháp sư

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
pháp sư 09, 29, 35, 96

Giải mã giấc mơ thấy pháp sư

- Mơ thấy pháp sư ngồi giảng thìcoi chừng sắp có bịnh hoạn. 

- Thấy pháp sư chữa bịnh là điềm bất tường, hoặc có tang khó. 

- Thấy pháp trường đang hành quyết một tử tội là có tin may. 

- Thấy pháp trường vắng vẻ là thỏa mản điều mơ ước. 

Bạn nên đánh đề con 09, 29, 35, 96, nếu bạn gặp pháp sư trong giấc mơ.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xem phim 14, 61, 90, 78
trộm cắp 05, 45, 85
bán hàng 18, 28, 98
cái cù 02, 32, 62
đánh vợ 51, 52, 53
xe lửa gặp ba li e 69, 75
chơi xuân 13, 39, 79
cái kim 84, 34
giêt lợn 82, 32
bàn cờ 14, 54, 74, 94