Mơ thấy tàu thủy cháy - Chiêm bao thấy tàu thủy cháy đánh con gì

Mơ thấy tàu thủy cháy

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
tàu thủy cháy 83, 38

Giải mã giấc mơ thấy tàu thủy cháy

- Thấy tàu (thuyền, ghe) chạy trên sông là điềm thành đạt trong công việc.

- Thấy mình đi trên tàu là vui vẻ tới tấp.

- Thấy đi trên tàu gặp sóng to hoặc giông bão là có nguy biến.

- Mơ thấy tàu thủy cháy là lợi lộc vào nhiều.

Mơ thấy tàu thủy cháy, bạn nên đánh đề con 83, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn bơi 21, 82
áo của chồng 07, 70
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
mầu vàng 10
cái mai 19, 91, 87
ô tô cháy 47, 56
cá cảnh 40
mẹ con 63, 20
dùng lửa đốt súc vât 48
ỉa bậy chùi đít không sạch 86, 98, 49, 39