Mơ thấy tàu thủy cháy - Chiêm bao thấy tàu thủy cháy đánh con gì

  1. Trang chủ
  2. Sổ mơ
  3. Mơ thấy tàu thủy cháy

Mơ thấy tàu thủy cháy

Mơ thấy Đánh con gì
tàu thủy cháy 83, 38

Giải mã giấc mơ thấy tàu thủy cháy

- Thấy tàu (thuyền, ghe) chạy trên sông là điềm thành đạt trong công việc.

- Thấy mình đi trên tàu là vui vẻ tới tấp.

- Thấy đi trên tàu gặp sóng to hoặc giông bão là có nguy biến.

- Mơ thấy tàu thủy cháy là lợi lộc vào nhiều.

Mơ thấy tàu thủy cháy, bạn nên đánh đề con 83, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mẹ con 63, 20
làm tình 19, 69
nhà hộ sinh 37, 71, 73, 79
đào móng nhà 74, 47
Chết đuối 07, 30, 84
rơi kính đeo 25, 26, 27
con bò 41, 91
người đòi nợ 92, 12
xe lu 31, 41
cái màn 85, 97