Mơ thấy xem đánh nhau - Chiêm bao thấy xem đánh nhau đánh con gì

Mơ thấy xem đánh nhau

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
xem đánh nhau 89

Giải mã giấc mơ - Chiêm bao thấy đánh nhau

- Thấy đàn bà hay phụ nữ đánh nhau là điềm bịnh hoạn. 

- Chiêm bao thấy mình bị người đánh là tài lợi sắp vào. 

- Thấy mình đánh vợ, đánh chồng, hay đánh anh em trong nhà là có phản bội. 

- Thấy bị vợ đánh hay bị chồng đánh là điềm đáng ngại. 

- Thấy trong nhà đánh nhau là điềm phân tán. 

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thành lũy 40, 45, 54
hai bàn thờ 46, 96, 91
đi học 17
hai thằng ăn cắp 26, 62
mình ở khách sạn 64, 69
cây cổ thụ 50, 54
buông chuối 70, 72
nhà ngói đỏ 84, 92
thầy bói 14, 64, 49
gặp ăn xin 24, 76, 86