Mơ thấy xem đánh nhau - Chiêm bao thấy xem đánh nhau đánh con gì

Mơ thấy xem đánh nhau

Tìm với từ bắt đầu:
Mơ thấy Đánh con gì
xem đánh nhau 89

Giải mã giấc mơ - Chiêm bao thấy đánh nhau

- Thấy đàn bà hay phụ nữ đánh nhau là điềm bịnh hoạn. 

- Chiêm bao thấy mình bị người đánh là tài lợi sắp vào. 

- Thấy mình đánh vợ, đánh chồng, hay đánh anh em trong nhà là có phản bội. 

- Thấy bị vợ đánh hay bị chồng đánh là điềm đáng ngại. 

- Thấy trong nhà đánh nhau là điềm phân tán. 

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thẩm phán quan tòa 24, 89
rắn đất 38, 78
lá thư 75, 76, 83
khỏa thân 18, 81, 84, 48
đi xích lô 92
cá rô 20, 40, 82
mặc áo đẹp 12, 33
bằng lòng đồng ý 52, 32
ném vào ma 65, 66
bị giật dây truyền 65