Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số An Giang

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt An Giang

Thống kê đầu - đuôi - tổng giải đặc biệt An Giang

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13-01-2022
21
06-01-2022
10
30-12-2021
52
23-12-2021
49
Tổng 0
1
1
0
1
1
0
0
0
0

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13-01-2022
21
06-01-2022
10
30-12-2021
52
23-12-2021
49
Tổng 1
1
1
0
0
0
0
0
0
1

Thống kê tổng giải đặc biệt An Giang từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13-01-2022
21
06-01-2022
10
30-12-2021
52
23-12-2021
49
Tổng 0
1
0
2
0
0
0
1
0
0