Thống kê đầu đuôi lô tô đài Bến Tre

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Bến Tre

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Bến Tre

Thống kê đầu loto Bến Tre từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-01-2022
0 lần
1 lần
1 lần
8 lần
2 lần
4 lần
4 lần
4 lần
4 lần
6 lần
11-01-2022
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
04-01-2022
3 lần
2 lần
2 lần
6 lần
0 lần
12 lần
4 lần
4 lần
8 lần
12 lần
28-12-2021
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
21-12-2021
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
Tổng 9
11
5
22
7
20
18
11
15
23

Thống kê đuôi loto Bến Tre từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-01-2022
0 lần
6 lần
2 lần
2 lần
7 lần
2 lần
5 lần
6 lần
2 lần
2 lần
11-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
0 lần
3 lần
04-01-2022
4 lần
6 lần
2 lần
4 lần
4 lần
10 lần
1 lần
4 lần
11 lần
7 lần
28-12-2021
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
21-12-2021
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
Tổng 7
19
10
15
13
15
16
14
18
14

Thống kê tổng loto Bến Tre từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-01-2022
6 lần
0 lần
2 lần
4 lần
0 lần
6 lần
7 lần
7 lần
2 lần
0 lần
11-01-2022
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
04-01-2022
7 lần
6 lần
8 lần
7 lần
0 lần
7 lần
7 lần
8 lần
2 lần
1 lần
28-12-2021
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
21-12-2021
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
Tổng 19
11
13
14
6
22
18
19
13
6