Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đắc Nông

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Đắc Nông

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Đắc Nông

Thống kê đầu loto Đắc Nông từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-01-2022
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
08-01-2022
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
01-01-2022
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
25-12-2021
2 lần
1 lần
6 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
Tổng 8
9
16
9
4
9
6
3
6
2

Thống kê đuôi loto Đắc Nông từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-01-2022
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
08-01-2022
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
4 lần
01-01-2022
1 lần
5 lần
6 lần
0 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
25-12-2021
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Tổng 2
13
11
5
8
3
8
6
8
8

Thống kê tổng loto Đắc Nông từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15-01-2022
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
08-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
01-01-2022
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
25-12-2021
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
Tổng 7
5
6
13
9
1
10
7
7
7