Thống kê đầu đuôi lô tô đài Gia Lai

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Gia Lai

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Gia Lai

Thống kê đầu loto Gia Lai từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
07-01-2022
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
31-12-2021
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
24-12-2021
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
Tổng 2
5
7
10
6
13
5
8
6
10

Thống kê đuôi loto Gia Lai từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-01-2022
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
07-01-2022
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
6 lần
1 lần
31-12-2021
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
24-12-2021
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Tổng 8
4
10
7
9
5
8
3
11
7

Thống kê tổng loto Gia Lai từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14-01-2022
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
0 lần
07-01-2022
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
31-12-2021
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
24-12-2021
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
Tổng 7
6
4
11
3
9
6
8
10
8