Thống kê đầu đuôi lô tô đài Khánh Hòa

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Khánh Hòa

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Khánh Hòa

Thống kê đầu loto Khánh Hòa từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-01-2022
0 lần
5 lần
6 lần
2 lần
2 lần
3 lần
12 lần
9 lần
3 lần
3 lần
16-01-2022
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
12-01-2022
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
09-01-2022
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
05-01-2022
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
02-01-2022
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
29-12-2021
1 lần
1 lần
5 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
26-12-2021
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
22-12-2021
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
Tổng 14
16
26
16
19
20
28
17
15
18

Thống kê đuôi loto Khánh Hòa từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-01-2022
2 lần
7 lần
5 lần
11 lần
0 lần
5 lần
5 lần
5 lần
3 lần
2 lần
16-01-2022
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
7 lần
12-01-2022
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
09-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
05-01-2022
0 lần
5 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
02-01-2022
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
29-12-2021
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
26-12-2021
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
22-12-2021
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
Tổng 23
18
18
27
12
26
16
12
16
21

Thống kê tổng loto Khánh Hòa từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-01-2022
3 lần
4 lần
3 lần
6 lần
3 lần
4 lần
8 lần
5 lần
0 lần
9 lần
16-01-2022
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
12-01-2022
0 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
09-01-2022
2 lần
7 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
05-01-2022
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
02-01-2022
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
29-12-2021
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
26-12-2021
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
0 lần
5 lần
4 lần
5 lần
2 lần
0 lần
22-12-2021
1 lần
0 lần
0 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
Tổng 15
15
13
20
16
18
23
29
15
25