Thống kê đầu đuôi lô tô đài Phú Yên

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Phú Yên

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Phú Yên

Thống kê đầu loto Phú Yên từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-06-2022
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
20-06-2022
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
0 lần
3 lần
13-06-2022
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
06-06-2022
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
30-05-2022
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
Tổng 7
14
7
8
2
12
13
12
7
8

Thống kê đuôi loto Phú Yên từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-06-2022
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
20-06-2022
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
5 lần
13-06-2022
2 lần
1 lần
2 lần
6 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
06-06-2022
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
30-05-2022
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
Tổng 6
6
8
21
5
9
5
12
9
9

Thống kê tổng loto Phú Yên từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-06-2022
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
20-06-2022
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
13-06-2022
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
3 lần
4 lần
2 lần
06-06-2022
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
30-05-2022
2 lần
1 lần
0 lần
0 lần
5 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
Tổng 7
7
7
8
16
10
8
6
11
10