Thống kê đầu đuôi lô tô đài Thừa Thiên Huế

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu loto Thừa Thiên Huế từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-06-2022
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
26-06-2022
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
20-06-2022
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
19-06-2022
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
13-06-2022
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
12-06-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
06-06-2022
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
05-06-2022
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
6 lần
0 lần
Tổng 13
15
19
16
16
11
11
14
21
8

Thống kê đuôi loto Thừa Thiên Huế từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-06-2022
2 lần
6 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
26-06-2022
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
20-06-2022
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
19-06-2022
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
6 lần
4 lần
13-06-2022
0 lần
4 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
0 lần
12-06-2022
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
06-06-2022
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
05-06-2022
0 lần
1 lần
1 lần
0 lần
5 lần
4 lần
4 lần
0 lần
0 lần
3 lần
Tổng 8
22
13
10
15
20
12
8
19
17

Thống kê tổng loto Thừa Thiên Huế từ 31-05-2022 đến 30-06-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-06-2022
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
26-06-2022
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
20-06-2022
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
19-06-2022
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
13-06-2022
0 lần
1 lần
6 lần
4 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
12-06-2022
2 lần
2 lần
0 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
06-06-2022
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
5 lần
2 lần
05-06-2022
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
0 lần
Tổng 13
14
13
21
14
11
12
15
25
6