Thống kê đầu đuôi lô tô đài Thừa Thiên Huế

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu loto Thừa Thiên Huế từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-01-2022
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
16-01-2022
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
10-01-2022
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
09-01-2022
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
03-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
02-01-2022
0 lần
4 lần
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
27-12-2021
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
20-12-2021
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
Tổng 9
19
17
12
17
14
12
11
17
16

Thống kê đuôi loto Thừa Thiên Huế từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-01-2022
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
16-01-2022
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
10-01-2022
1 lần
2 lần
6 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
09-01-2022
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
03-01-2022
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
02-01-2022
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
27-12-2021
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
20-12-2021
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
Tổng 16
10
22
15
8
20
13
15
14
11

Thống kê tổng loto Thừa Thiên Huế từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-01-2022
0 lần
1 lần
0 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
16-01-2022
1 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
10-01-2022
0 lần
6 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
09-01-2022
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
5 lần
03-01-2022
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
02-01-2022
2 lần
5 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
27-12-2021
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
20-12-2021
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
Tổng 9
24
9
9
18
14
11
17
12
21