Thống kê tần suất lô tô Đồng Nai - quy luật lô tô DN từ 00 đến 99

Thống kê tần suất loto

Thống kê tần suất lô tô Đồng Nai VIP theo cặp trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Thống kê tần suất lô tô từ 00 đến 99 của 2 số cuối kết quả XSDN trong khoảng thời gian mặc định hoặc trong biên độ gia hạn mà người chơi muốn tìm. Dựa vào đó người chơi có thể thống kê tần suất lô tô theo bảng các bộ lô tô, tìm ra chu kỳ của các cặp số đặc biệt xuất hiện trong lần quay tiếp theo.

Thống kê tần suất lô tô XSDN đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất.

Xem kết quả xổ số miền Nam chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSMN

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Đồng Nai từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Ngày
-
tháng
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
Tổng số lần về
00 1 1
01 0
02 1 1
03 0
04 0
05 0
06 1 1
071 1 2
08 1 1
09 0
10 0
11 1 1
12 1 1
13 1 1
14 1 1
15 1 1
16 1 1
171 1
18 0
19 0
20 2 2
21 0
22 0
23 0
24 1 1
25 1 1
261 1
27 1 1
28 0
291 1 1 3
30 0
31 0
32 0
33 0
34 1 1
35 1 1
36 0
37 0
38 0
39 1 1
40 1 1 2
41 1 1 2
42 1 1
43 0
44 0
45 1 1
461 1
471 1 1 3
48 0
491 1 2
50 1 2 3
51 1 1
52 1 1
53 1 1
54 0
55 0
561 1
572 2
581 1
592 1 3
60 0
61 0
62 0
63 1 1
64 1 1
65 1 1
66 0
67 1 1
68 1 1
69 0
70 0
71 0
721 1
73 1 1
741 1
75 1 1
761 1
77 1 1
78 0
79 0
80 0
81 0
82 0
83 0
84 2 2
85 0
86 1 1
87 2 2
88 0
89 0
90 2 2
91 0
92 0
93 1 1
94 0
95 0
961 1 2
97 0
98 0
991 1

Danh sách số về nhiều nhất từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Bộ số
29
47
50
59
07
20
40
41
49
57
Số lần về 3
3
3
3
2
2
2
2
2
2