Thống kê tần suất lô tô Vĩnh Long - quy luật lô tô VL từ 00 đến 99

Thống kê tần suất loto

Thống kê tần suất lô tô Vĩnh Long VIP theo cặp trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng nhất.

Bảng này tổng hợp thông tin các cặp số từ 00 đến 99 của 2 số cuối kết quả XSVL trong khoảng thời gian mặc định bao gồm số lần về, ngày về, khoảng cách giữa các lần về. Dựa vào thống kê tần suất lô tô theo bảng có thế tìm ra chu kỳ lô rơi của các cặp số đặc biệt.

Thống kê tần suất lô tô XSVL được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối.

Xem kết quả xổ số miền Nam chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

Xổ số miền Nam hôm nay

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Vĩnh Long từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Ngày
-
tháng
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
Tổng số lần về
001 1
01 0
021 1 2
03 1 3 4
04 0
051 1 2
06 0
07 0
08 1 1
09 0
10 1 1
11 0
12 0
13 0
14 0
15 1 1 2
16 1 1
17 0
18 0
191 1
20 1 1
21 0
22 1 1
23 0
24 1 1
251 1
26 0
27 0
281 1 2
29 0
30 2 2
31 1 1 2
32 0
33 0
34 1 1
35 1 1 2
36 0
37 0
381 1 1 3
391 1 1 3
40 1 1
41 0
42 1 1
43 0
441 1
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 1 1 2
51 0
52 1 1
53 0
54 1 1
55 1 1
56 0
57 0
58 1 1 2
59 0
601 1 2
61 1 1
621 1 2
63 1 1 2
641 1
65 1 1
66 1 1
67 1 1
68 1 1
69 1 1
70 1 1 2
71 2 2
72 1 1 2
73 0
74 1 1
75 2 1 3
76 0
77 0
78 1 1
79 0
801 1 1 3
81 0
82 0
83 0
84 1 1
851 1 2
86 0
872 1 3
88 1 1
89 0
90 0
911 1 2
92 0
93 1 1 2
94 1 1
951 2 3
96 1 1
97 1 1
98 1 1 2
99 0

Danh sách số về nhiều nhất từ 24-10-2019 đến 23-11-2019

Bộ số
03
38
39
75
80
87
95
02
05
15
Số lần về 4
3
3
3
3
3
3
2
2
2