Lô gan BT - Thống kê lô gan Bến Tre lâu ra: Cặp số xổ số Bến Tre lâu về

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Bến Tre

Thống kê bộ số lô gan Bến Tre lâu ra

Lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 20-04-2021 23 23
79 18-05-2021 19 25
23 25-05-2021 18 24
03 08-06-2021 16 33
90 08-06-2021 16 26
45 15-06-2021 15 30
49 22-06-2021 14 31
94 22-06-2021 14 22
28 29-06-2021 13 27
34 26-10-2021 11 30
99 02-11-2021 10 27

Gan cực đại Bến Tre các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 24 ngày
01 27 ngày
02 32 ngày
03 33 ngày
04 23 ngày
05 38 ngày
06 25 ngày
07 35 ngày
08 21 ngày
09 29 ngày
10 21 ngày
11 24 ngày
12 31 ngày
13 23 ngày
14 18 ngày
15 26 ngày
16 30 ngày
17 31 ngày
18 29 ngày
19 61 ngày
20 20 ngày
21 32 ngày
22 50 ngày
23 24 ngày
24 23 ngày
25 20 ngày
26 28 ngày
27 26 ngày
28 27 ngày
29 40 ngày
30 24 ngày
31 24 ngày
32 31 ngày
33 20 ngày
34 30 ngày
35 24 ngày
36 26 ngày
37 26 ngày
38 20 ngày
39 22 ngày
40 24 ngày
41 22 ngày
42 40 ngày
43 31 ngày
44 34 ngày
45 30 ngày
46 30 ngày
47 28 ngày
48 25 ngày
49 31 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 25 ngày
51 25 ngày
52 35 ngày
53 30 ngày
54 20 ngày
55 21 ngày
56 24 ngày
57 31 ngày
58 23 ngày
59 31 ngày
60 23 ngày
61 42 ngày
62 22 ngày
63 30 ngày
64 20 ngày
65 28 ngày
66 26 ngày
67 28 ngày
68 23 ngày
69 22 ngày
70 32 ngày
71 29 ngày
72 52 ngày
73 31 ngày
74 19 ngày
75 24 ngày
76 30 ngày
77 40 ngày
78 27 ngày
79 25 ngày
80 20 ngày
81 34 ngày
82 35 ngày
83 20 ngày
84 21 ngày
85 23 ngày
86 27 ngày
87 34 ngày
88 28 ngày
89 31 ngày
90 26 ngày
91 34 ngày
92 22 ngày
93 34 ngày
94 22 ngày
95 25 ngày
96 23 ngày
97 26 ngày
98 25 ngày
99 27 ngày

Cặp lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49 - 94 22-06-2021 14 14
28 - 82 23-11-2021 7 14
79 - 97 23-11-2021 7 15
27 - 72 30-11-2021 6 16
04 - 40 07-12-2021 5 12
24 - 42 07-12-2021 5 12
07 - 70 07-12-2021 5 16
48 - 84 07-12-2021 5 17
17 - 71 14-12-2021 4 15

Hai số cuối giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
62 03-09-2013 417
71 31-12-2013 400
22 12-08-2014 368
46 04-11-2014 356
41 07-04-2015 334
12 19-05-2015 328
78 09-06-2015 325
81 08-09-2015 312
15 15-12-2015 298
66 02-02-2016 291

Đầu giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2021-05-11 20
7 2021-05-25 18
2 2021-11-09 9
0 2021-11-16 8
4 2021-12-07 5
3 2021-12-21 3
1 2021-12-28 2
8 2022-01-04 1
8 2022-01-04 1
5 2022-01-04 1

Đuôi giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 2021-05-04 21
2 2021-07-06 12
6 2021-11-09 9
8 2021-11-23 7
4 2021-12-07 5
3 2021-12-28 2
9 2022-01-04 1
5 2022-01-04 1
7 2022-01-04 1
1 2022-01-11 0

Thống kê lô gan Bến Tre là tổng hợp các cặp số đài Bến Tre lâu ngày chưa về tính đến ngay hôm nay.

Xem thêm: 

  1. Dự đoán xổ số Bến Tre
  2. Dự đoán miền Nam
  3. Lô gan MN
  4. Xổ số Bến Tre