Lô gan QNAM - Thống kê lô gan Quang Nam: cặp số XSQNM lâu về

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Quảng Nam

Thống kê lô gan xổ số Quảng Nam

Lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
65 25-05-2021 33 33
00 15-06-2021 30 31
76 10-08-2021 22 27
32 31-08-2021 19 29
49 14-09-2021 17 43
87 21-09-2021 16 26
81 21-09-2021 16 33
53 28-09-2021 15 32
12 12-10-2021 13 30
39 19-10-2021 12 38
52 19-10-2021 12 27
77 26-10-2021 11 22
34 26-10-2021 11 38
23 02-11-2021 10 27

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 31 ngày
01 27 ngày
02 23 ngày
03 32 ngày
04 25 ngày
05 31 ngày
06 30 ngày
07 42 ngày
08 35 ngày
09 21 ngày
10 27 ngày
11 30 ngày
12 30 ngày
13 21 ngày
14 26 ngày
15 40 ngày
16 27 ngày
17 25 ngày
18 29 ngày
19 36 ngày
20 27 ngày
21 24 ngày
22 19 ngày
23 27 ngày
24 25 ngày
25 25 ngày
26 25 ngày
27 30 ngày
28 29 ngày
29 26 ngày
30 33 ngày
31 34 ngày
32 29 ngày
33 19 ngày
34 38 ngày
35 25 ngày
36 21 ngày
37 39 ngày
38 30 ngày
39 38 ngày
40 26 ngày
41 28 ngày
42 49 ngày
43 25 ngày
44 21 ngày
45 36 ngày
46 22 ngày
47 23 ngày
48 25 ngày
49 43 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 50 ngày
52 27 ngày
53 32 ngày
54 33 ngày
55 24 ngày
56 29 ngày
57 37 ngày
58 32 ngày
59 35 ngày
60 24 ngày
61 85 ngày
62 23 ngày
63 27 ngày
64 30 ngày
65 33 ngày
66 28 ngày
67 20 ngày
68 32 ngày
69 27 ngày
70 28 ngày
71 25 ngày
72 22 ngày
73 44 ngày
74 23 ngày
75 35 ngày
76 27 ngày
77 22 ngày
78 21 ngày
79 18 ngày
80 36 ngày
81 33 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 38 ngày
85 23 ngày
86 25 ngày
87 26 ngày
88 32 ngày
89 27 ngày
90 24 ngày
91 29 ngày
92 24 ngày
93 26 ngày
94 26 ngày
95 32 ngày
96 31 ngày
97 23 ngày
98 36 ngày
99 29 ngày

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23 - 32 02-11-2021 10 18
12 - 21 16-11-2021 8 15
34 - 43 23-11-2021 7 13
79 - 97 30-11-2021 6 12
49 - 94 07-12-2021 5 14
69 - 96 07-12-2021 5 16
47 - 74 14-12-2021 4 15
04 - 40 14-12-2021 4 19
14 - 41 14-12-2021 4 16
01 - 10 21-12-2021 3 19

Hai số cuối giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
59 Số này chưa bao giờ về 677
63 15-01-2013 466
33 25-11-2014 369
95 26-05-2015 343
80 03-11-2015 320
14 15-12-2015 314
92 09-08-2016 280
75 20-06-2017 235
02 22-08-2017 226
25 19-12-2017 209

Đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2021-02-02 49
9 2021-06-08 31
1 2021-08-24 20
6 2021-10-26 11
2 2021-11-02 10
5 2021-12-07 5
7 2021-12-14 4
0 2021-12-21 3
4 2022-01-04 1
3 2022-01-11 0

Đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2021-08-03 23
1 2021-09-14 17
5 2021-10-12 13
4 2021-10-26 11
9 2021-11-16 8
0 2021-11-23 7
7 2021-12-07 5
2 2021-12-14 4
8 2021-12-28 2
6 2022-01-11 0

Thống kê Lô gan Quảng Nam là tổng hợp các cặp số đài Quảng Nam lâu ngày chưa về tính đến ngay hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Quảng Nam
  2. Lô gan miền Trung
  3. Dự đoán miền Trung 
  4. Xổ số Quảng Nam