Lô gan QTRI - Lô gan Quảng Trị: số lâu ra đài Quảng Trị

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Quảng Trị

Thống kê lô gan xổ số Quảng Trị

Lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
95 11-02-2021 32 32
32 22-04-2021 22 37
08 22-04-2021 22 42
47 06-05-2021 20 20
56 06-05-2021 20 35
64 27-05-2021 17 55
62 03-06-2021 16 36
02 17-06-2021 14 31
09 24-06-2021 13 41
88 01-07-2021 12 34
11 01-07-2021 12 53
15 01-07-2021 12 27
30 08-07-2021 11 28
85 08-07-2021 11 23
96 08-07-2021 11 23
63 08-07-2021 11 32
60 08-07-2021 11 29
46 15-07-2021 10 21
80 15-07-2021 10 21
61 15-07-2021 10 33

Gan cực đại Quảng Trị các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 30 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 32 ngày
04 30 ngày
05 23 ngày
06 30 ngày
07 38 ngày
08 42 ngày
09 41 ngày
10 27 ngày
11 53 ngày
12 25 ngày
13 33 ngày
14 19 ngày
15 27 ngày
16 47 ngày
17 27 ngày
18 32 ngày
19 28 ngày
20 22 ngày
21 28 ngày
22 19 ngày
23 27 ngày
24 37 ngày
25 19 ngày
26 31 ngày
27 29 ngày
28 29 ngày
29 22 ngày
30 28 ngày
31 28 ngày
32 37 ngày
33 29 ngày
34 35 ngày
35 20 ngày
36 19 ngày
37 21 ngày
38 25 ngày
39 31 ngày
40 28 ngày
41 28 ngày
42 26 ngày
43 29 ngày
44 24 ngày
45 23 ngày
46 21 ngày
47 20 ngày
48 32 ngày
49 27 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 42 ngày
51 25 ngày
52 22 ngày
53 37 ngày
54 41 ngày
55 29 ngày
56 35 ngày
57 29 ngày
58 23 ngày
59 30 ngày
60 29 ngày
61 33 ngày
62 36 ngày
63 32 ngày
64 55 ngày
65 20 ngày
66 27 ngày
67 30 ngày
68 28 ngày
69 28 ngày
70 43 ngày
71 33 ngày
72 21 ngày
73 40 ngày
74 30 ngày
75 25 ngày
76 34 ngày
77 23 ngày
78 29 ngày
79 26 ngày
80 21 ngày
81 33 ngày
82 25 ngày
83 27 ngày
84 27 ngày
85 23 ngày
86 31 ngày
87 20 ngày
88 34 ngày
89 33 ngày
90 31 ngày
91 29 ngày
92 26 ngày
93 18 ngày
94 21 ngày
95 32 ngày
96 23 ngày
97 20 ngày
98 34 ngày
99 32 ngày

Cặp lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 - 80 15-07-2021 10 15
46 - 64 15-07-2021 10 12
06 - 60 29-07-2021 8 25
23 - 32 05-08-2021 7 14
09 - 90 12-08-2021 6 18
07 - 70 19-08-2021 5 38
16 - 61 19-08-2021 5 12
47 - 74 19-08-2021 5 13
58 - 85 26-08-2021 4 13
25 - 52 26-08-2021 4 18

Hai số cuối giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
98 03-01-2013 451
70 03-07-2014 373
33 04-06-2015 325
29 11-06-2015 324
35 29-10-2015 304
14 24-03-2016 283
75 28-04-2016 278
47 24-11-2016 248
83 01-12-2016 247
64 29-06-2017 217

Đầu giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2021-03-25 26
8 2021-05-20 18
4 2021-07-08 11
0 2021-07-15 10
9 2021-08-05 7
5 2021-08-12 6
7 2021-08-26 4
6 2021-09-02 3
2 2021-09-09 2
1 2021-09-23 0

Đuôi giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2021-04-29 21
9 2021-06-17 14
6 2021-07-08 11
7 2021-07-15 10
2 2021-08-05 7
8 2021-08-19 5
5 2021-09-02 3
4 2021-09-09 2
3 2021-09-16 1
0 2021-09-23 0

Thống kê Lô gan Quảng Trị là tổng hợp các cặp số đài Quảng Trị lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay.  

 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Quảng Trị
  2. Lô gan miền Trung
  3. Dự đoán XSMT 
  4. Xổ số Quảng Trị