Lô gan TV - Lô gan Trà Vinh lâu về, cặp số đài Trà Vinh lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Trà Vinh

Thống kê lô gan đài Trà Vinh

Lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
38 05-03-2021 30 30
90 26-03-2021 27 30
58 30-04-2021 22 23
22 07-05-2021 21 35
51 14-05-2021 20 36
61 14-05-2021 20 27
10 04-06-2021 17 22
89 11-06-2021 16 32
65 25-06-2021 14 28
82 02-07-2021 13 43
43 22-10-2021 12 18
75 22-10-2021 12 24
06 29-10-2021 11 32
55 29-10-2021 11 25
74 29-10-2021 11 33
69 05-11-2021 10 30

Gan cực đại Trà Vinh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 24 ngày
01 24 ngày
02 25 ngày
03 22 ngày
04 25 ngày
05 35 ngày
06 32 ngày
07 31 ngày
08 28 ngày
09 26 ngày
10 22 ngày
11 26 ngày
12 22 ngày
13 20 ngày
14 25 ngày
15 34 ngày
16 28 ngày
17 22 ngày
18 44 ngày
19 31 ngày
20 30 ngày
21 30 ngày
22 35 ngày
23 22 ngày
24 18 ngày
25 25 ngày
26 29 ngày
27 25 ngày
28 27 ngày
29 29 ngày
30 17 ngày
31 31 ngày
32 19 ngày
33 33 ngày
34 30 ngày
35 40 ngày
36 48 ngày
37 22 ngày
38 30 ngày
39 32 ngày
40 24 ngày
41 49 ngày
42 28 ngày
43 18 ngày
44 31 ngày
45 29 ngày
46 23 ngày
47 35 ngày
48 19 ngày
49 23 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 51 ngày
51 36 ngày
52 26 ngày
53 21 ngày
54 29 ngày
55 25 ngày
56 27 ngày
57 28 ngày
58 23 ngày
59 26 ngày
60 26 ngày
61 27 ngày
62 25 ngày
63 36 ngày
64 33 ngày
65 28 ngày
66 34 ngày
67 31 ngày
68 23 ngày
69 30 ngày
70 31 ngày
71 25 ngày
72 23 ngày
73 31 ngày
74 33 ngày
75 24 ngày
76 20 ngày
77 33 ngày
78 34 ngày
79 20 ngày
80 24 ngày
81 37 ngày
82 43 ngày
83 20 ngày
84 23 ngày
85 24 ngày
86 26 ngày
87 34 ngày
88 35 ngày
89 32 ngày
90 30 ngày
91 25 ngày
92 39 ngày
93 32 ngày
94 34 ngày
95 20 ngày
96 20 ngày
97 40 ngày
98 23 ngày
99 31 ngày

Cặp lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 - 10 19-11-2021 8 13
69 - 96 26-11-2021 7 14
47 - 74 03-12-2021 6 12
15 - 51 03-12-2021 6 23
19 - 91 10-12-2021 5 14
67 - 76 10-12-2021 5 16
56 - 65 24-12-2021 3 22
09 - 90 24-12-2021 3 20
35 - 53 24-12-2021 3 10
89 - 98 24-12-2021 3 20

Hai số cuối giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
62 10-10-2014 360
38 30-01-2015 344
29 10-07-2015 321
72 21-08-2015 315
18 04-03-2016 287
22 06-01-2017 243
70 24-03-2017 232
37 26-05-2017 223
41 28-07-2017 214
78 15-09-2017 207

Đầu giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2021-03-19 28
4 2021-06-25 14
1 2021-07-02 13
7 2021-10-29 11
5 2021-12-03 6
9 2021-12-24 3
2 2021-12-31 2
8 2022-01-07 1
6 2022-01-07 1
0 2022-01-14 0

Đuôi giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 2021-10-22 12
7 2021-10-29 11
0 2021-11-05 10
5 2021-11-12 9
1 2021-12-10 5
4 2021-12-17 4
8 2021-12-24 3
6 2021-12-31 2
3 2022-01-07 1
3 2022-01-07 1

Thống kê Lô gan Trà Vinh là tổng hợp các cặp số đài Trà Vinh lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay.

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Trà Vinh
  2. Dự đoán MN
  3. Lô gan miền Nam
  4. Kết quả xổ số Trà Vinh​