Lô gan DNG - Lô gan Đà Nẵng lâu về, cặp số đài Đà Nẵng lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đà Nẵng

Thống kê lô gan XS Đà Nẵng lâu chưa ra

Lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06 01-05-2021 38 44
81 22-05-2021 32 32
94 02-06-2021 29 43
96 09-06-2021 27 36
52 19-06-2021 24 29
33 26-06-2021 22 33
51 03-07-2021 20 38
26 17-07-2021 16 26
46 21-07-2021 15 21
40 21-07-2021 15 28
48 21-07-2021 15 36
66 21-07-2021 15 23
29 21-07-2021 15 31
98 24-07-2021 14 47
92 24-07-2021 14 47
89 24-07-2021 14 32
43 11-08-2021 13 28
31 11-08-2021 13 31
69 14-08-2021 12 36

Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 28 ngày
01 26 ngày
02 40 ngày
03 23 ngày
04 26 ngày
05 37 ngày
06 44 ngày
07 21 ngày
08 32 ngày
09 28 ngày
10 32 ngày
11 27 ngày
12 29 ngày
13 33 ngày
14 28 ngày
15 25 ngày
16 31 ngày
17 24 ngày
18 26 ngày
19 36 ngày
20 42 ngày
21 24 ngày
22 32 ngày
23 27 ngày
24 27 ngày
25 30 ngày
26 26 ngày
27 36 ngày
28 33 ngày
29 31 ngày
30 23 ngày
31 31 ngày
32 33 ngày
33 33 ngày
34 35 ngày
35 55 ngày
36 24 ngày
37 43 ngày
38 28 ngày
39 32 ngày
40 28 ngày
41 27 ngày
42 27 ngày
43 28 ngày
44 31 ngày
45 30 ngày
46 21 ngày
47 31 ngày
48 36 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 43 ngày
51 38 ngày
52 29 ngày
53 37 ngày
54 31 ngày
55 26 ngày
56 28 ngày
57 31 ngày
58 53 ngày
59 44 ngày
60 36 ngày
61 29 ngày
62 32 ngày
63 39 ngày
64 22 ngày
65 27 ngày
66 23 ngày
67 28 ngày
68 24 ngày
69 36 ngày
70 40 ngày
71 31 ngày
72 27 ngày
73 44 ngày
74 32 ngày
75 29 ngày
76 39 ngày
77 37 ngày
78 58 ngày
79 24 ngày
80 33 ngày
81 32 ngày
82 34 ngày
83 31 ngày
84 28 ngày
85 31 ngày
86 36 ngày
87 42 ngày
88 31 ngày
89 32 ngày
90 26 ngày
91 31 ngày
92 47 ngày
93 35 ngày
94 43 ngày
95 26 ngày
96 36 ngày
97 28 ngày
98 47 ngày
99 40 ngày

Cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89 - 98 24-07-2021 14 21
29 - 92 24-07-2021 14 22
69 - 96 14-08-2021 12 17
18 - 81 28-08-2021 8 12
39 - 93 01-09-2021 7 19
35 - 53 04-09-2021 6 18
01 - 10 08-09-2021 5 18
38 - 83 08-09-2021 5 15

Hai số cuối giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
06 12-07-2017 426
81 06-01-2018 375
42 24-03-2018 353
19 18-04-2018 346
92 23-06-2018 327
74 14-07-2018 321
77 08-09-2018 305
33 19-09-2018 302
46 14-11-2018 286
99 17-11-2018 285

Đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 2021-05-29 28
4 2021-06-30 19
9 2021-07-24 12
7 2021-08-11 11
1 2021-08-14 10
8 2021-09-01 7
3 2021-09-11 4
6 2021-09-15 3
0 2021-09-22 1
5 2021-09-25 0

Đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2021-05-26 29
5 2021-06-23 21
9 2021-07-10 16
3 2021-07-21 13
1 2021-08-11 11
7 2021-09-11 4
0 2021-09-15 3
2 2021-09-18 2
8 2021-09-22 1
4 2021-09-25 0

Thống kê Lô gan Đà Nẵng là tổng hợp các cặp số đài Đà Nẵng lâu ngày chưa về tính đến ngay hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Đà Nẵng
  2. Lô gan miền Trung
  3. Dự đoán kết quả xổ số miền Trung 
  4. Xổ số Đà Nẵng