Thống kê đầu đuôi lô tô đài Miền Bắc

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto Miền Bắc từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-01-2022
3 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
18-01-2022
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
5 lần
17-01-2022
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
4 lần
16-01-2022
3 lần
5 lần
2 lần
5 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
15-01-2022
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
14-01-2022
3 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
13-01-2022
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
12-01-2022
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
6 lần
11-01-2022
6 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
10-01-2022
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
09-01-2022
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
08-01-2022
1 lần
0 lần
9 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
07-01-2022
4 lần
3 lần
1 lần
6 lần
2 lần
5 lần
5 lần
0 lần
0 lần
1 lần
06-01-2022
3 lần
0 lần
1 lần
6 lần
4 lần
3 lần
1 lần
6 lần
1 lần
2 lần
05-01-2022
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
3 lần
5 lần
2 lần
04-01-2022
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
4 lần
03-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
7 lần
3 lần
2 lần
02-01-2022
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
6 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
01-01-2022
5 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
5 lần
3 lần
3 lần
4 lần
31-12-2021
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
5 lần
2 lần
2 lần
6 lần
30-12-2021
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
5 lần
1 lần
3 lần
29-12-2021
4 lần
5 lần
1 lần
0 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
28-12-2021
3 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
27-12-2021
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
7 lần
1 lần
4 lần
3 lần
26-12-2021
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
25-12-2021
1 lần
3 lần
2 lần
6 lần
1 lần
0 lần
5 lần
4 lần
4 lần
1 lần
24-12-2021
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
23-12-2021
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
5 lần
5 lần
2 lần
22-12-2021
4 lần
4 lần
5 lần
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
21-12-2021
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
20-12-2021
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
6 lần
0 lần
5 lần
Tổng 90
69
82
92
81
78
93
86
79
87

Thống kê đuôi loto Miền Bắc từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-01-2022
3 lần
3 lần
0 lần
5 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
7 lần
0 lần
18-01-2022
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
7 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
0 lần
17-01-2022
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
6 lần
16-01-2022
0 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
5 lần
15-01-2022
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
7 lần
1 lần
2 lần
14-01-2022
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
13-01-2022
2 lần
4 lần
4 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
7 lần
1 lần
12-01-2022
2 lần
4 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
11-01-2022
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
6 lần
10-01-2022
1 lần
3 lần
3 lần
6 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
09-01-2022
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
7 lần
3 lần
2 lần
1 lần
08-01-2022
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
07-01-2022
3 lần
3 lần
3 lần
5 lần
4 lần
0 lần
1 lần
4 lần
4 lần
0 lần
06-01-2022
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
05-01-2022
4 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
04-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
9 lần
4 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
03-01-2022
1 lần
5 lần
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
5 lần
02-01-2022
3 lần
5 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
01-01-2022
1 lần
3 lần
5 lần
0 lần
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
31-12-2021
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
30-12-2021
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
29-12-2021
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
28-12-2021
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
27-12-2021
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
3 lần
4 lần
26-12-2021
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
9 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
25-12-2021
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
8 lần
2 lần
24-12-2021
5 lần
3 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
23-12-2021
4 lần
5 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
4 lần
4 lần
2 lần
22-12-2021
0 lần
3 lần
5 lần
6 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
6 lần
1 lần
21-12-2021
1 lần
7 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
6 lần
2 lần
0 lần
2 lần
20-12-2021
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
5 lần
1 lần
5 lần
Tổng 73
91
86
76
95
70
86
83
97
80

Thống kê tổng loto Miền Bắc từ 20-12-2021 đến 19-01-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-01-2022
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
18-01-2022
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
6 lần
17-01-2022
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
5 lần
4 lần
1 lần
16-01-2022
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
15-01-2022
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
5 lần
3 lần
0 lần
3 lần
7 lần
4 lần
14-01-2022
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
13-01-2022
4 lần
5 lần
3 lần
5 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
12-01-2022
5 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
11-01-2022
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
9 lần
4 lần
2 lần
10-01-2022
6 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
7 lần
09-01-2022
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
08-01-2022
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
07-01-2022
5 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
06-01-2022
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
05-01-2022
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
7 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
04-01-2022
7 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
03-01-2022
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
5 lần
4 lần
2 lần
02-01-2022
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
01-01-2022
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
8 lần
1 lần
31-12-2021
5 lần
6 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
30-12-2021
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
5 lần
5 lần
1 lần
4 lần
2 lần
29-12-2021
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
7 lần
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
28-12-2021
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
6 lần
4 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
27-12-2021
3 lần
0 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
4 lần
26-12-2021
3 lần
3 lần
1 lần
7 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
25-12-2021
0 lần
5 lần
1 lần
5 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
24-12-2021
4 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
5 lần
23-12-2021
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
7 lần
1 lần
22-12-2021
5 lần
0 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
21-12-2021
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
20-12-2021
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
6 lần
4 lần
Tổng 86
77
81
87
82
86
73
92
95
78