Thống kê đầu đuôi lô tô đài Miền Bắc

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto Miền Bắc từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-06-2022
0 lần
2 lần
6 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
26-06-2022
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
25-06-2022
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
6 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
24-06-2022
5 lần
2 lần
1 lần
0 lần
5 lần
5 lần
0 lần
5 lần
2 lần
2 lần
23-06-2022
5 lần
4 lần
1 lần
1 lần
6 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
22-06-2022
4 lần
5 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
21-06-2022
7 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
20-06-2022
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
19-06-2022
3 lần
5 lần
3 lần
1 lần
7 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
18-06-2022
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
17-06-2022
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
16-06-2022
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
5 lần
2 lần
15-06-2022
5 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
14-06-2022
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
13-06-2022
1 lần
2 lần
4 lần
6 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
12-06-2022
1 lần
4 lần
6 lần
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
0 lần
2 lần
11-06-2022
3 lần
1 lần
7 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
10-06-2022
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
09-06-2022
5 lần
1 lần
5 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
08-06-2022
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
07-06-2022
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
06-06-2022
5 lần
5 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
05-06-2022
3 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
04-06-2022
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
2 lần
3 lần
3 lần
03-06-2022
0 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
4 lần
3 lần
0 lần
0 lần
7 lần
02-06-2022
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
6 lần
01-06-2022
2 lần
5 lần
5 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
31-05-2022
1 lần
4 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
30-05-2022
4 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
29-05-2022
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
6 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
5 lần
Tổng 84
88
79
83
95
74
80
77
59
91

Thống kê đuôi loto Miền Bắc từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-06-2022
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
26-06-2022
3 lần
1 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
25-06-2022
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
24-06-2022
4 lần
5 lần
0 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
23-06-2022
5 lần
5 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
22-06-2022
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
6 lần
6 lần
2 lần
21-06-2022
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
6 lần
1 lần
20-06-2022
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
6 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
19-06-2022
0 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
18-06-2022
5 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
17-06-2022
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
16-06-2022
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
4 lần
15-06-2022
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
5 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
14-06-2022
6 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
13-06-2022
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
6 lần
12-06-2022
4 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
0 lần
11-06-2022
1 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
6 lần
10-06-2022
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
09-06-2022
7 lần
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
08-06-2022
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
07-06-2022
6 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
6 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
06-06-2022
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
05-06-2022
2 lần
2 lần
6 lần
1 lần
0 lần
5 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
04-06-2022
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
6 lần
2 lần
03-06-2022
1 lần
4 lần
5 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
02-06-2022
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
01-06-2022
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
31-05-2022
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
30-05-2022
4 lần
4 lần
5 lần
0 lần
5 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
0 lần
29-05-2022
0 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
5 lần
4 lần
Tổng 88
73
89
80
92
84
70
70
88
76

Thống kê tổng loto Miền Bắc từ 29-05-2022 đến 28-06-2022

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-06-2022
3 lần
4 lần
0 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
26-06-2022
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
25-06-2022
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
7 lần
24-06-2022
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
8 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
23-06-2022
4 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
22-06-2022
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
6 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
21-06-2022
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
20-06-2022
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
4 lần
19-06-2022
2 lần
4 lần
7 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
18-06-2022
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
17-06-2022
2 lần
5 lần
6 lần
1 lần
6 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
16-06-2022
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
15-06-2022
3 lần
4 lần
4 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
14-06-2022
3 lần
5 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
7 lần
0 lần
13-06-2022
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
4 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
12-06-2022
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
11-06-2022
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
6 lần
3 lần
1 lần
4 lần
10-06-2022
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
4 lần
8 lần
09-06-2022
6 lần
5 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
08-06-2022
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
07-06-2022
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
06-06-2022
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
05-06-2022
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
04-06-2022
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
03-06-2022
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
02-06-2022
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
5 lần
4 lần
2 lần
01-06-2022
1 lần
6 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
6 lần
31-05-2022
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
30-05-2022
3 lần
5 lần
1 lần
4 lần
7 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
29-05-2022
0 lần
6 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
6 lần
1 lần
3 lần
Tổng 80
99
72
79
98
76
73
82
71
80