Bảng thống kê kết quả Vietlott các kỳ gần đây, số Vietlott hay ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê Vietlott

Thống kê kết quả xổ số Vietlott đầy đủ nhất

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
07
6.94% 5 lần
13
5.56% 4 lần
19
5.56% 4 lần
41
5.56% 4 lần
44
5.56% 4 lần
06
4.17% 3 lần
08
4.17% 3 lần
18
4.17% 3 lần
21
4.17% 3 lần
22
4.17% 3 lần
02
2.78% 2 lần
03
2.78% 2 lần
04
2.78% 2 lần
11
2.78% 2 lần
23
2.78% 2 lần
24
2.78% 2 lần
27
2.78% 2 lần
34
2.78% 2 lần
35
2.78% 2 lần
37
2.78% 2 lần
39
2.78% 2 lần
42
2.78% 2 lần
01
1.39% 1 lần
09
1.39% 1 lần
12
1.39% 1 lần
14
1.39% 1 lần
15
1.39% 1 lần
29
1.39% 1 lần
31
1.39% 1 lần
32
1.39% 1 lần
33
1.39% 1 lần
36
1.39% 1 lần
40
1.39% 1 lần
43
1.39% 1 lần
05
0% 0 lần
10
0% 0 lần
16
0% 0 lần
17
0% 0 lần
20
0% 0 lần
25
0% 0 lần
26
0% 0 lần
28
0% 0 lần
30
0% 0 lần
38
0% 0 lần
45
0% 0 lần