Bảng thống kê kết quả Vietlott các kỳ gần đây, số Vietlott hay ra

Mời các bạn xem thêm:

Thống kê kết quả xổ số Vietlott đầy đủ nhất

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
37
7.41% 4 lần
45
7.41% 4 lần
10
5.56% 3 lần
29
5.56% 3 lần
35
5.56% 3 lần
44
5.56% 3 lần
06
3.7% 2 lần
07
3.7% 2 lần
08
3.7% 2 lần
19
3.7% 2 lần
23
3.7% 2 lần
31
3.7% 2 lần
36
3.7% 2 lần
38
3.7% 2 lần
39
3.7% 2 lần
01
1.85% 1 lần
02
1.85% 1 lần
04
1.85% 1 lần
11
1.85% 1 lần
12
1.85% 1 lần
13
1.85% 1 lần
16
1.85% 1 lần
17
1.85% 1 lần
20
1.85% 1 lần
21
1.85% 1 lần
22
1.85% 1 lần
24
1.85% 1 lần
26
1.85% 1 lần
28
1.85% 1 lần
30
1.85% 1 lần
33
1.85% 1 lần
03
0% 0 lần
05
0% 0 lần
09
0% 0 lần
14
0% 0 lần
15
0% 0 lần
18
0% 0 lần
25
0% 0 lần
27
0% 0 lần
32
0% 0 lần
34
0% 0 lần
40
0% 0 lần
41
0% 0 lần
42
0% 0 lần
43
0% 0 lần