Thống kê Vietlott 655 - Bảng tổng hợp kết quả Vietlott 6/55

Thống kê xổ số Power 655 hằng ngày, hàng tháng, hàng năm

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần gần đây, sắp xếp theo lượt về nhiều/ít
19
5.49% 5 lần
09
4.4% 4 lần
54
4.4% 4 lần
02
3.3% 3 lần
05
3.3% 3 lần
12
3.3% 3 lần
18
3.3% 3 lần
21
3.3% 3 lần
50
3.3% 3 lần
52
3.3% 3 lần
03
2.2% 2 lần
06
2.2% 2 lần
08
2.2% 2 lần
10
2.2% 2 lần
11
2.2% 2 lần
16
2.2% 2 lần
22
2.2% 2 lần
27
2.2% 2 lần
32
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
34
2.2% 2 lần
35
2.2% 2 lần
42
2.2% 2 lần
43
2.2% 2 lần
44
2.2% 2 lần
45
2.2% 2 lần
46
2.2% 2 lần
48
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
55
2.2% 2 lần
01
1.1% 1 lần
04
1.1% 1 lần
07
1.1% 1 lần
14
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
20
1.1% 1 lần
23
1.1% 1 lần
24
1.1% 1 lần
25
1.1% 1 lần
28
1.1% 1 lần
30
1.1% 1 lần
31
1.1% 1 lần
38
1.1% 1 lần
39
1.1% 1 lần
40
1.1% 1 lần
47
1.1% 1 lần
51
1.1% 1 lần
13
0% 0 lần
17
0% 0 lần
26
0% 0 lần
29
0% 0 lần
36
0% 0 lần
37
0% 0 lần
41
0% 0 lần
49
0% 0 lần