XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 15-10-2021

11LP - 9LP - 13LP - 15LP - 2LP - 10LP
ĐB64218Đầu Đuôi
G1 8345401
G2 313133867112,3,7,8
G329917257429275169235893541814920,5,7
32,4,5
G4349071661748532742,2,7,8,8,9,9
51,4,4
G5 81250201386474470449802064,6
71,4
G6 43241297488
G788424834 90

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 14-10-2021

4LN - 1LN - 7LN - 2LN - 11LN - 3LN
ĐB04019Đầu Đuôi
G1 1266209
G2 355289159711,4,8,9
G320875243093681814668424386408722,5,8
33,8,9
G4184800519922485444,4,8
51,4,5
G5 34114139357718735344381462,7,8
71,3,5,7
G6 06722513387
G744947155 94,7

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 13-10-2021

12LM - 5LM - 14LM - 9LM - 2LM - 11LM
ĐB49522Đầu Đuôi
G1 3412305,9
G2 786326462311,1,3,3,4,8
G356223065470900989576928188621420,1,2,3,3,3,6
31,2,5,8,9
G4202156908849071147,9
5
G5 21138065631162052776743565
76,6
G6 3975394138
G720263831 90,7

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 12-10-2021

13LK - 3LK - 1LK - 6LK - 4LK - 12LK
ĐB05618Đầu Đuôi
G1 7320900,7,7,9
G2 474940536818
G346758467073222224995443268516220,2,5,6,6
34
G4382626255000960747,8
50,8
G5 21666490792049864950024762,4,6,8,8
7
G6 36476893481,6,8
G781974888 90,4,5,7

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 11-10-2021

10LH - 4LH - 11LH - 6LH - 7LH - 8LH
ĐB72142Đầu Đuôi
G1 0605001,4,7
G2 727554046514,5
G317432247016935239304873847562420,2,2,4,6
30,2
G4222282898745832242,5
50,2,5,5,8
G5 02302198992066915184311465
7
G6 75849991584,4,9
G755952607 91,5,8,9

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 10-10-2021

6LG - 7LG - 10LG - 9LG - 2LG - 13LG
ĐB06085Đầu Đuôi
G1 8864902
G2 108421883013,6
G301269238277681331338079584902424,7
30,4,5,8
G4467118974473028542,2,6,7,8,9
58
G5 20697935516190470316320261,9,9
71,3
G6 24658528484,5,5,5
G748349342 93,7

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 09-10-2021

9LF - 12LF - 2LF - 11LF - 6LF - 4LF
ĐB31156Đầu Đuôi
G1 7090501,5,7,7
G2 524226898611,4,4,5,8
G395981275576131500056791876429120,2
33,9,9
G4420746397518320741,2,2
56,6,7
G5 65148442464215145220721164
7
G6 34118436481,4,6,7
G733923901 91,2

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 08-10-2021

8LE - 14LE - 10LE - 6LE - 1LE - 9LE
ĐB43550Đầu Đuôi
G1 928870
G2 674703921511,1,2,5,7,7,8
G344145805568615412485184118802222,3,6
35
G4676263127923358645,9
50,4,6,9
G5 23269918678414352489981762,8
70,9
G6 45919067984,5,6,7,9
G717496811 90

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 07-10-2021

15LD - 1LD - 8LD - 6LD - 10LD - 4LD
ĐB97469Đầu Đuôi
G1 4771900,8,9
G2 463411209116,9
G319146270715842708765056827707827
39
G4787150789551674541,5,6
51,1,8,9
G5 07710072957500390263230861,3,5,9
71,1,1,2,5,8,8
G6 90925830082
G759611651 91

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 06-10-2021

19LC - 10LC - 13LC - 20LC - 14LC - 4LC - 2LC - 8LC
ĐB82245Đầu Đuôi
G1 662830
G2 696367724013,6,6,9
G352616642682716671829216300023820,0,9
30,0,6,8
G4073020735794235540,0,1,5,5
55
G5 54168580766644903140411960,6,6,8
73
G6 64532061380,0,3
G741208060 90,4

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 05-10-2021

13LB - 15LB - 8LB - 5LB - 11LB - 2LB
ĐB73967Đầu Đuôi
G1 7712307,8,9,9
G2 058113435911,3
G306377139138430993756584305244922,3,3,3
30
G4437716095971550845,9,9
56,6,9
G5 54457122972373702023979661,7
70,1,7,7
G6 49316184987
G787980756 93,6,8

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 04-10-2021

3LA - 4LA - 11LA - 12LA - 15LA - 1LA
ĐB45747Đầu Đuôi
G1 7830605,6,7
G2 615728436910,1,4,5
G318411797056972717685339400424227
34,8
G4701007382149241540,2,4,7,9
57,9,9
G5 17609959036413917659831460,4,9,9
72,4
G6 67478596985,5
G734445707 91

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 03-10-2021

13KZ - 1KZ - 4KZ - 3KZ - 10KZ - 8KZ
ĐB20681Đầu Đuôi
G1 0210404,4,4
G2 373579375216
G355304603303416060027200630040427,8,8
30,3,5,5,7
G4119055371993747242
52,6,7
G5 19355535072845647842753360,0,3,4
72,6,9
G6 52837607981,3
G760165683 90,3

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 02-10-2021

6KY - 15KY - 1KY - 2KY - 4KY - 9KY
ĐB37377Đầu Đuôi
G1 2128801,3
G2 462610007912,5
G366998369159803041584528244292621,4,6,7
30,1,4,8
G4243403279138344444,5
50,5
G5 54501412946808758001632161,3,8
75,7,8,9
G6 88770304584,7,8
G731786355 98

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 01-10-2021

1KX - 5KX - 15KX - 2KX - 7KX - 14KX
ĐB31220Đầu Đuôi
G1 4924601,3,3
G2 209392868513,4,4,8
G312233118038279526886978490898720
33,8,8,9
G4121331148078808746,8,9
50,6
G5 27892575420372144438444862,8
75,8
G6 45086281885,6,7,7,9
G756016838 95

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 30-09-2021

3KV - 8KV - 4KV - 13KV - 6KV - 11KV
ĐB45811Đầu Đuôi
G1 5370501,3,5,5
G2 130622454311,2,3,3,5
G301005334751160363101120745201226,6,8
30,7
G4079078908030627243
5
G5 18783513967366280515953762
72,3,4,5,5,8
G6 22628179281
G713987526 90,0,2,8

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 29-09-2021

3KU - 1KU - 8KU - 13KU - 2KU - 9KU
ĐB76477Đầu Đuôi
G1 2472803,9
G2 82153203851
G309463956541423241721920507447621,1,7,8
32,2,5,8,9
G4736697275435763841
50,3,4,4,5,7
G5 09219039718045553303170963,6
76,7,7,8
G6 94183239680,5
G777785457 96

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 28-09-2021

4KT - 5KT - 10KT - 12KT - 6KT - 14KT
ĐB03234Đầu Đuôi
G1 8448401,7
G2 906652719311,5,6
G384025366078841117783687809312121,2,3,5,6
34
G4017416681547422347
53,9
G5 19631853885930265672247361,3,3,5,8
72,3,4,9
G6 27916121680,3,4
G722011563 93

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 27-09-2021

8KS - 9KS - 1KS - 12KS - 14KS - 6KS
ĐB73011Đầu Đuôi
G1 1952908
G2 022689599711,1,4,7
G351659137662764314782474699295921,6,9
30,4,4,7
G4158438111734932142,3,4
59,9
G5 90265444501768308765510865,6,8,9
7
G6 19911444281,2,4
G790343781 90,7,9

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 26-09-2021

8KR - 13KR - 14KR - 2KR - 4KR - 7KR
ĐB21694Đầu Đuôi
G1 5807405,5,5,7
G2 306748739815,5
G368622508151353038874201945477522,7,7
30,4,4
G435341774056146994
5
G5 40057905270753831660539360,1
72,4,4,4,4,5,9
G6 43472747283
G779051527 93,4,4,8,9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 25-09-2021

11KQ - 5KQ - 2KQ - 7KQ - 1KQ - 4KQ
ĐB92408Đầu Đuôi
G1 9154506,8
G2 836671007411
G324894910929050611587036752881123
34,5
G4113482637597012341,3,5,8
52
G5 25629892014371779148537362,3,7
71,3,4,5,7
G6 34149595283,7
G771359783 92,2,4,5,7,7

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 24-09-2021

11KP - 5KP - 15KP - 9KP - 4KP - 12KP
ĐB51678Đầu Đuôi
G1 0059502,4,6
G2 814921514311,6,8
G318952115697154294245108864007427,8
37
G4502804025989679040,0,2,3,5,5
52
G5 32276074071681370706969669
72,4,4,8
G6 27274034586,9
G711400418 90,2,5,6

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 23-09-2021

11KN - 8KN - 10KN - 5KN - 12KN - 13KN
ĐB11534Đầu Đuôi
G1 4190000,5,7
G2 095851896310,9,9
G38389160439110104965808467799732
34,6,9
G4127244774807073642,3,9
50,6,6,8
G5 17433542645609050449311961,3,7
72,3,7
G6 05631999683,5
G783615091 91,1,6

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 22-09-2021

11KM - 13KM - 6KM - 8KM - 15KM - 4KM
ĐB53873Đầu Đuôi
G1 6950701,3,7,9
G2 023301798012,3,8
G373268261431218196869582037890925
30,1,1
G4892539563169705942,3
56,9
G5 11933871856902315486497368,9,9,9
71,3,3
G6 01353129980,1,6
G718011242 93,9

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 21-09-2021

15KL - 14KL - 13KL - 4KL - 1KL - 9KL
ĐB16083Đầu Đuôi
G1 8871801,8
G2 358302102412,3,8,9
G328362426429552513345874838922824,5,8,9
30,6
G4618340944091261942,5
55
G5 58774901391291721608905561,2,7
72,2,7
G6 01306166783,3,3,4
G784297236 91,4

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 20-09-2021

6KH - 13KH - 14KH - 10KH - 8KH - 9KH
ĐB74019Đầu Đuôi
G1 3936300,0
G2 653707106610,2,7,8,9,9,9
G345260635236149603231901302667420,3,4
30,1,4,9
G455180019510002204
5
G5 28656585426846177539623460,3,5,6,8
70,4
G6 31041248282,5
G724009119 91,6

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 19-09-2021

3KG - 4KG - 10KG - 15KG - 1KG - 2KG
ĐB45957Đầu Đuôi
G1 4659000,1,3,4,9
G2 966709821212,7,8,8,9
G361428046651613667569583716458128
32,6
G4281998189180287841,2
56,7
G5 30417099320312690117120965,9,9
70,1,8
G6 61830104280,1
G732560004 90,9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 18-09-2021

9KF - 2KF - 6KF - 15KF - 8KF - 13KF
ĐB93901Đầu Đuôi
G1 2974301,2,3,6
G2 747492411410,4,7
G31174524603475522690202551090782
36,9
G4241052447589624743,4,5,7,7,9
51,2,9
G5 63715447736564653567767465,5,7
71,4,8
G6 78335950683,3,9
G736833917 9

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 17-09-2021

1KE - 9KE - 4KE - 10KE - 12KE - 2KE
ĐB35330Đầu Đuôi
G1 9031505
G2 571798043210,5,9
G355894214511300589719571604827629
30,0,2
G4669055793410017841,9
51,3,8
G5 43583330739958494867628960,6,7
75,6,7,8,8,9,9
G6 27755336689
G741752978 90,4,9

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 16-09-2021

2KD - 12KD - 4KD - 8KD - 7KD - 10KD
ĐB12093Đầu Đuôi
G1 1538200,7
G2 001302194319
G350448800826404398242011325313023
30,0,0,2,2,9
G4847559306507059742,3,3,7,8
59
G5 92652047369481328300675963,5
71,5
G6 98496347182,2,4
G739239719 93,4,7,7

Sổ kết quả XSMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin mở thưởng của đài miền Bắc trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của ketquaveso.com

Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số  

+ Truy cập thẳng vào địa chỉ của danh mục để xem “Đầy đủ” số liệu mở thưởng kết quả XSMB 10 ngày, 30 ngày gần đây nhất

+ Tại trang, chọn “2 số” và click vào”Xem” để cập nhật thông tin qua theo dạng lô tô 2 số

+ Chọn “3 số” và click vào “Xem” để tra cứu dữ liệu KQXSMB 30 ngày theo dạng lô tô 3 số. 

+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc trong tháng (2 số), hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng kết quả 30 ngày mở thưởng

Tham khảo sổ kết quả xổ số tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số, kiểm tra xem mình có trúng thưởng vé số miền Bắc hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán. 

Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập. 

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn

Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về: Dự đoán MB