XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 23-07-2021

3FP - 8FP - 13FP - 10FP - 11FP - 9FP
ĐB46724Đầu Đuôi
G1 8603801,2,3
G2 35744091961
G374278089017347516038154472244324,4,9
30,2,4,5,8,8
G4433557329424244840,3,4,7,8
5
G5 57724566660232031197796666,6
72,5,8
G6 18504059984,5
G729843430 96,7,9

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 22-07-2021

13FN - 1FN - 2FN - 7FN - 5FN - 9FN
ĐB23166Đầu Đuôi
G1 9981000,3
G2 583795131010,0,0,3,4
G399703529207279357274765660679620,3,7
31,3
G4436301003727147046,6,9
5
G5 58101646913195232877948863,6,6
70,1,4,7,9
G6 93364924688
G713719714 93,6,7

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 21-07-2021

7FM - 6FM - 4FM - 12FM - 5FM - 11FM
ĐB47188Đầu Đuôi
G1 1287502,4,6
G2 357320738211,8
G33820407846287908363368952105372
31,2,3,6,6,7
G4325653533402110646
52,3,6
G5 50990096383649630281978463,8
75
G6 38893643181,2,4,8,8
G793116818 90,3,6,9

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 20-07-2021

8FL - 3FL - 15FL - 10FL - 2FL - 4FL
ĐB23036Đầu Đuôi
G1 5915600,2
G2 311022766817,8
G376971874176145034172553994758222,2
36,7,8
G4238129225300168142,5
50,2,5,6
G5 49184680714224379252913862,8
71,2,3,8
G6 86292217880,1,1,1,2
G745558173 99

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 19-07-2021

13FK - 10FK - 14FK - 15FK - 1FK - 4FK
ĐB47133Đầu Đuôi
G1 6907701,1
G2 172464278911,8
G379843849792843303532258294888723,7,9
32,2,3,3,7,9,9
G4348259397890937642,3,6,6
5
G5 54187532133994372227474669
76,7,9
G6 62330139082,7,9
G769421101 90,0

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 18-07-2021

2FH - 3FH - 8FH - 15FH - 12FH - 6FH
ĐB32872Đầu Đuôi
G1 9506702,3,3,3,7,8
G2 803038229311,2
G380388375732422968911522037722121,5,9
30
G4061282071644174442,4,4,4
56
G5 59253344907530422480336864,7,8
72,3,5
G6 15690303080,3,8
G764088302 93

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 17-07-2021

8FG - 13FG - 1FG - 7FG - 6FG - 3FG
ĐB05779Đầu Đuôi
G1 3514602
G2 930533046510,8,9
G32213043749219382026706235015482
30,5,6,8
G4374813365786020242,4,4,6,6,7,7,8,8,9
53
G5 37470770474238445947234665,7
70,9
G6 41804499786
G790991019 90,7,9

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 16-07-2021

3FE - 1FE - 14FE - 8FE - 7FE - 15FE
ĐB37782Đầu Đuôi
G1 4892408,9
G2 265084463110,1,4,4,5,9
G368909778856012046842809141082720,0,4,7
31,9
G4817662729056361942
56
G5 81955720371172620310543960,2,6
72,6
G6 21551456082,5,7
G796879466 94,5,6

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 15-07-2021

10FD - 6FD - 5FD - 1FD - 4FD - 8FD
ĐB70957Đầu Đuôi
G1 2631602,3,4,5,9
G2 733368134811,6,6,6
G344909556160839692752330161403223,3
32,5,6
G4419361356204321148
52,4,7
G5 20024677167055617223428761
70,7
G6 75408238780,2,7,7
G705802303 93,6

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 14-07-2021

8FC - 4FC - 15FC - 10FC - 6FC - 5FC
ĐB98653Đầu Đuôi
G1 2442407
G2 568411168110
G336864539436230715090702221891022,4,9
31,1,1,4,9
G4119111977296205540,1,3,6,7
50,3,5
G5 70401131593927343864923164,4,5
7
G6 85014626581
G731294791 90,1,1,6,7

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 13-07-2021

11FB - 10FB - 8FB - 5FB - 12FB - 9FB
ĐB41507Đầu Đuôi
G1 8007501,6,7
G2 802019585413,8
G360990286979113555625670480986425
30,5,6
G4039416457130501345,8
54,6
G5 82936693040684189161745661,3,4
75,5
G6 83679498989,9
G795897563 90,3,3,4,4,5,7

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 12-07-2021

9FA - 5FA - 10FA - 12FA - 6FA - 8FA
ĐB48323Đầu Đuôi
G1 4880404,4,7
G2 20449046461
G332583190996428102204763249394821,3,4,7
33,7
G4614332331442187242,3,3,4,6,8,9
53,7
G5 75271407679937703188786565
70,2,3
G6 54372155781,3,8
G737534473 99,9

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 11-07-2021

6EZ - 2EZ - 8EZ - 3EZ - 4EZ - 5EZ
ĐB38294Đầu Đuôi
G1 9185101,4,7,7
G2 93404794381
G349821187551853576955387630738520,1
33,5,8
G4905629945320754140,1,2,9
51,5,5,6
G5 66778540780769015169359862,3,9
77
G6 28560744283,5,5
G783623349 94,4,8

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 10-07-2021

8EY - 19EY - 12EY - 4EY - 18EY - 16EY - 7EY - 17EY
ĐB53594Đầu Đuôi
G1 7070202,5,8,8
G2 371853940810,5,7
G321360152913468457317728051273323
32,3,4,5,8
G4293212106765013445
5
G5 70381008593512794745761560,2,5,9
75,9
G6 56979179684,5
G723759562 91,1,4,5,6

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 09-07-2021

3EX - 12EX - 11EX - 7EX - 1EX - 14EX
ĐB70060Đầu Đuôi
G1 9558503,3,5,5,9
G2 928217730318
G340505057576706283003236699677921,1,9
3
G4638162781109547449
55,7
G5 40776771151841496429079760,2,4,9
71,4,5,7,8,9
G6 82126445581,5
G775059799 97,7,9

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 08-07-2021

15EV - 6EV - 2EV - 1EV - 14EV - 12EV
ĐB10346Đầu Đuôi
G1 2714402,7
G2 79821184741
G330372956540802588771222331138221,5,7,8
30,3
G4737698463527807644,6,6
50,4,9
G5 9099263012734972057248876
71,2,2,2,3,4,6,6
G6 59875940282,7
G728509407 94,8,9

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 07-07-2021

3EU - 11EU - 2EU - 10EU - 9EU - 6EU
ĐB61289Đầu Đuôi
G1 8066704,4,6,8
G2 162855689012,8,9
G308104492598939882918917123330421,1,2,7
30,5
G4190835355630608342,4,9
57,9
G5 10225367830689823342392167,7
74
G6 61914462182,3,5,9
G757277449 90,8

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 06-07-2021

15ET - 5ET - 9ET - 2ET - 1ET - 13ET
ĐB46868Đầu Đuôi
G1 8145904,8
G2 852712989510,9
G356578048697178010854816222106221,2,3,6,8
3
G4816318214292670442,9
51,1,4,6,9
G5 14836626714240514419134962,3,4,8,9
71,8
G6 36485162380,3
G708102856 92,5

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 05-07-2021

8ES - 12ES - 14ES - 2ES - 4ES - 9ES
ĐB91701Đầu Đuôi
G1 0951201,4
G2 859422823912,5,6,8
G356781066479253937595407906856824,6,8,8
39,9
G4329761707115221842,5,7
52,7
G5 95458228642429283552510468,8
70
G6 45736861681,4,8,9
G784892688 90,5,7

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 04-07-2021

11ER - 14ER - 9ER - 4ER - 7ER - 3ER
ĐB96477Đầu Đuôi
G1 730160
G2 781670106211,6,6,7,8,8
G300824983115373343981631714554724,9
31,3,7,9,9
G4134660390669145243,6,7,9
52
G5 20183049503791396618927662,7,9
71,6,7
G6 41699442981,4
G731438417 94

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 03-07-2021

7EQ - 12EQ - 10EQ - 2EQ - 9EQ - 1EQ
ĐB02942Đầu Đuôi
G1 1764504,4
G2 489594770418
G32468847185886476945428941407832
34,7
G4036794342504986640,1,2,4,4,5,5,5,7,8,8,9
52,4,9
G5 74400045168946480752473766,7,9
7
G6 51834584483,5,8,9
G748694449 9

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 02-07-2021

1EP - 2EP - 15EP - 12EP - 5EP - 13EP
ĐB87781Đầu Đuôi
G1 3476201
G2 397874012016,7
G343891471809588655595312010715320,2,8,8
32,6
G4202842901375012240,0
53,9
G5 47404378891679328040478062
75,8
G6 22821708680,0,1,6,6,7,8
G799883659 90,1,5,9

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 01-07-2021

8EN - 15EN - 2EN - 4EN - 11EN - 3EN
ĐB01275Đầu Đuôi
G1 8278107
G2 885300443210,3,9,9
G37420728970822782721346110477462
30,0,1,1,2,4
G4481988610131783043,6
50,8
G5 41851250723436951131136361,3
70,5,8
G6 79618091980,1,1,5
G758814393 93,5,6

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 30-06-2021

8EL - 11EL - 6EL - 5EL - 4EL - 15EL
ĐB82308Đầu Đuôi
G1 0502202,5,8,8,9
G2 077099161111,2,5
G302582946726647136896657623887222
32,9
G484022260656393084
50
G5 08946439586933690132616360,1,2,3,3,7,9,9
71,2,2,2
G6 17241551282
G705506167 94,6

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 29-06-2021

10EK - 6EK - 11EK - 8EK - 14EK - 12EK
ĐB66791Đầu Đuôi
G1 8211907,7,9
G2 213070046017,9,9
G364674104247135813617324988158524,4,7,9
30,9
G4134827780624798343,6,7,8
52,8
G5 67475839650729469829634360,5
74,7,8
G6 15287713083,5
G765192709 91,8

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 28-06-2021

3EH - 1EH - 14EH - 13EH - 2EH - 12EH
ĐB52658Đầu Đuôi
G1 474490
G2 398216023911,6
G380016833315658232531307410376420,1,9
31,1,1,7,9,9
G4374465311280965441,4,8,9
54,8
G5 67489371203701624439871160,2,4,6
70,1,7
G6 26042999880,2
G720776670 98

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 27-06-2021

10EG - 9EG - 4EG - 11EG - 12EG - 5EG
ĐB13987Đầu Đuôi
G1 1596401
G2 810963774015,6
G341324802858459822845667842461624
30,0,4,6,7
G4583427684015706340,5
50
G5 56013530029758607081707460,3,4,8
70,4,5,8
G6 75023083681,4,5,7
G737757870 96,7,8

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 26-06-2021

8EF - 13EF - 7EF - 4EF - 1EF - 6EF
ĐB20290Đầu Đuôi
G1 4713900,1,5
G2 218264554910,9
G386949399058144826263915199367926,7
39,9
G4337896842651366142,8,9,9,9
51,2
G5 86275066849056493101948461,3,6
74,8,8,9
G6 30084217884,4
G710745239 90,0

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 25-06-2021

10ED - 11ED - 2ED - 3ED - 9ED - 1ED
ĐB25985Đầu Đuôi
G1 0367503,3,5
G2 188034699015,5,9
G345564788150487129794898852677422,5,9
33,5,5,8
G4740356352105753849
52,6
G5 12520449683371603625205660,4
71,4,5
G6 73591901581,5,5
G796292281 90,4,6

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 24-06-2021

13EC - 5EC - 8EC - 9EC - 1EC - 10EC
ĐB17879Đầu Đuôi
G1 7732804
G2 124106928210,9,9
G395919478945472213959129728006722,2,4,8
35,5,7,9
G4417543550992856244
52,5,9
G5 64861704863523859439982462,7
72,5,9
G6 84481953782,5,6
G722963552 92,4,6

Sổ kết quả XSMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin mở thưởng của đài miền Bắc trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của ketquaveso.com

Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số  

+ Truy cập thẳng vào địa chỉ của danh mục để xem “Đầy đủ” số liệu mở thưởng kết quả XSMB 10 ngày, 30 ngày gần đây nhất

+ Tại trang, chọn “2 số” và click vào”Xem” để cập nhật thông tin qua theo dạng lô tô 2 số

+ Chọn “3 số” và click vào “Xem” để tra cứu dữ liệu KQXSMB 30 ngày theo dạng lô tô 3 số. 

+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc trong tháng (2 số), hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng kết quả 30 ngày mở thưởng

Tham khảo sổ kết quả xổ số tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số, kiểm tra xem mình có trúng thưởng vé số miền Bắc hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán. 

Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập. 

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn

Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về: Dự đoán MB