XSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

Xổ số miền Bắc ngày 16-07-2020

Mã ĐB: 6LH - 8LH - 11LH - 13LH - 5LH - 3LH
ĐB24511
G108388
G28892712190
G3026080354674997
563352568431408
G41775612497392386
G5718240227325
125948906908
G6867065857
G701449812
ĐầuĐuôi
01,8,8,8
11,2
22,4,5,7
35,9
44,6
57,9
65,7
75
82,4,6,8
90,0,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 15-07-2020

Mã ĐB: 13LK - 6LK - 12LK - 5LK - 2LK - 3LK
ĐB70102
G104547
G24603731401
G3988917003410961
310813645861985
G49082521171947642
G5090434997950
864104180243
G6961100250
G797522537
ĐầuĐuôi
00,1,2,4
11,8
25
34,7,7
41,2,3,7
50,0,2,8
61,1
7
81,2,5
91,4,7,9

Xổ số miền Bắc ngày 14-07-2020

Mã ĐB: 9LM - 15LM - 2LM - 1LM - 7LM - 12LM
ĐB44789
G132941
G25193962426
G3863737366137988
861784456020117
G46936148289419520
G5669640390762
532319034668
G6316391618
G720062841
ĐầuĐuôi
03,6
16,7,8
20,0,3,6,8
36,9,9
41,1,1
5
60,1,2,8
73,8
82,8,9
91,6

Xổ số miền Bắc ngày 13-07-2020

Mã ĐB: 14LN - 5LN - 15LN - 1LN - 12LN - 6LN
ĐB20508
G140309
G29820033400
G3667286724856140
737076222691515
G43056216648190233
G5070607728290
239393809583
G6084804547
G743908720
ĐầuĐuôi
00,0,4,6,7,8,9
15,9
20,6,8
33
40,3,7,8
56
66
72
80,3,4,7
90,0,3

Xổ số miền Bắc ngày 12-07-2020

Mã ĐB: 9LP - 15LP - 3LP - 4LP - 2LP - 14LP
ĐB28890
G164908
G20212488693
G3232305981727693
800246400810318
G43792133768716362
G5290061478579
359475150676
G6342048111
G768651560
ĐầuĐuôi
00,8,8
11,5,5,7,8
24,4
30,7
42,7,8
5
60,2,5,8
71,6,9
8
90,2,3,3,4

Xổ số miền Bắc ngày 11-07-2020

Mã ĐB: 14LQ - 7LQ - 3LQ - 9LQ - 11LQ - 12LQ
ĐB03116
G123757
G25596284187
G3561352941358697
294868101984604
G41149349314450328
G5114199283090
284887289826
G6017988818
G736095674
ĐầuĐuôi
04,9
13,6,7,8,9
26,8,8,8
35,6
41,5,8,9
56,7
62
74
86,7,8
90,3,7

Xổ số miền Bắc ngày 10-07-2020

Mã ĐB: 14LR - 3LR - 5LR - 1LR - 4LR - 2LR
ĐB77969
G117076
G28462223564
G3908122486485572
274340588042259
G44577588683544593
G5782104712893
578620557995
G6631555586
G732642807
ĐầuĐuôi
07
12
21,2,8
31,2,4
4
54,5,5,9
64,4,4,9
71,2,6,7
80,6,6,6
93,3,5

Xổ số miền Bắc ngày 09-07-2020

Mã ĐB: 13LS - 3LS - 8LS - 14LS - 6LS - 7LS
ĐB78091
G101297
G27141761080
G3048429371037494
330412507103553
G44416464775238077
G5751453751420
877018134547
G6633374690
G788892120
ĐầuĐuôi
0
10,3,4,6,7
20,0,1,3
33
41,2,7,7
53
6
70,1,4,5,7
80,8,9
90,1,4,7

Xổ số miền Bắc ngày 08-07-2020

Mã ĐB: 4LT - 12LT - 8LT - 10LT - 11LT - 9LT
ĐB83783
G139712
G21033775074
G3930940169345387
101425479067253
G46360303899008733
G5890375778891
065531509260
G6134805364
G709154736
ĐầuĐuôi
00,3,5,9
12,5
2
33,4,6,7,8
42,7
50,3,5
60,0,4
74,7
83,7
90,1,3,4

Xổ số miền Bắc ngày 07-07-2020

Mã ĐB: 13LU - 2LU - 1LU - 3LU - 5LU - 6LU
ĐB73860
G179082
G23176770928
G3455978417973981
162307737424084
G49406100200174909
G5755637048630
927759039583
G6511516149
G758228041
ĐầuĐuôi
02,3,4,6,9
11,6,7
22,8
30,0
41,9
56,8
60,7
74,7,9
80,1,2,3,4
97

Xổ số miền Bắc ngày 06-07-2020

Mã ĐB: 13LV - 6LV - 10LV - 12LV - 8LV - 4LV
ĐB25470
G133022
G24988327761
G3647645151766381
170099450845402
G49508168482724872
G5278642218805
139707464892
G6167893588
G747652209
ĐầuĐuôi
02,5,8,8,9,9
17
21,2,2
3
46,7
5
61,4,5,7
70,2,2
81,3,4,6,8
92,3,7

Xổ số miền Bắc ngày 05-07-2020

Mã ĐB: 3LX - 2LX - 14LX - 15LX - 11LX - 13LX
ĐB11070
G181900
G29354183224
G3785018946762358
988817575537494
G42841691650565898
G5825248906811
021624112043
G6525144656
G759775098
ĐầuĐuôi
00,1
11,1,6,6
24,5
3
41,1,3,4
50,2,5,6,6,8,9
67
70,7
81
90,4,8,8

Xổ số miền Bắc ngày 04-07-2020

Mã ĐB: 12LY - 1LY - 8LY - 14LY - 9LY - 15LY
ĐB77775
G102917
G29207595679
G3340080295563385
535990034054607
G41211208085082732
G5190651401899
118950954187
G6217051670
G733075419
ĐầuĐuôi
06,7,7,8,8
11,7,7,9
2
32,3
40,0
51,4,5
6
70,5,5,9
80,5,7,9
95,9,9

Xổ số miền Bắc ngày 03-07-2020

Mã ĐB: 1LZ - 9LZ - 2LZ - 10LZ - 12LZ - 14LZ
ĐB58827
G167119
G22001774828
G3158494255770152
051289717090611
G44839988272845102
G5674603427729
925278167478
G6789958247
G732279806
ĐầuĐuôi
02,6
11,6,7,9
27,7,8,8,9
32,9
42,6,7,9
52,2,7,8
6
70,8
82,4,9
98

Xổ số miền Bắc ngày 02-07-2020

Mã ĐB: 3KA - 5KA - 13KA - 14KA - 15KA - 12KA
ĐB61129
G169904
G27178001538
G3217875469070085
911515773148787
G40101638418567735
G5165328242027
992216868012
G6059160648
G776519579
ĐầuĐuôi
01,4
12
22,4,7,9
31,5,8
48
51,1,3,6,9
60
76,9
80,4,5,6,7,7
90,5

Xổ số miền Bắc ngày 01-07-2020

Mã ĐB: 3KB - 2KB - 14KB - 8KB - 6KB
ĐB44435
G195361
G23274377297
G3456534466814502
516714538552095
G49221516593741987
G5392860888155
274935436596
G6404726937
G786910055
ĐầuĐuôi
00,2,4
1
21,6,8
35,7
43,3,9
53,5,5
61,5,8
71,4
85,6,7,8
91,5,6,7

Xổ số miền Bắc ngày 30-06-2020

Mã ĐB: 1KC - 8KC - 9KC
ĐB67229
G125778
G23202727889
G3076367915057279
246190204975693
G44617475604750856
G5259206190042
037198683630
G6361458037
G710533664
ĐầuĐuôi
0
10,7,9,9
27,9
30,6,6,7
42,9
50,3,6,6,8
61,4,8
71,5,8,9
89
92,3

Xổ số miền Bắc ngày 29-06-2020

Mã ĐB: 3KD - 12KD - 5KD
ĐB66720
G147882
G21935660457
G3783789530883715
233145069070545
G47766651998906100
G5223729527581
667118745846
G6752426312
G778297628
ĐầuĐuôi
00,8
12,4,5,9
20,6,8,9
37
45,6
52,2,6,7
66
71,4,6,8,8
81,2
90,0

Xổ số miền Bắc ngày 28-06-2020

Mã ĐB: 9KE - 14KE - 3KE
ĐB36351
G157190
G28208517293
G3546229497994853
350433766424341
G43878395386239459
G5192463868595
874377388050
G6742485492
G710929009
ĐầuĐuôi
09
10
22,3,4
38
41,2,3,3
50,1,3,3,9
64
78,9
85,5,6
90,0,2,2,3,5

Xổ số miền Bắc ngày 27-06-2020

Mã ĐB: 12KF - 4KF - 2KF
ĐB74236
G122390
G29469806978
G3007664278714336
245614877922294
G44639260647107097
G5418197311034
039958361720
G6541607548
G725355246
ĐầuĐuôi
06,7
10
20,5
31,4,5,6,6,6,9
41,6,8
52
61,6
78,9
81,7
90,4,7,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 26-06-2020

Mã ĐB: 14KG - 15KG - 13KG
ĐB01316
G106155
G22516284573
G3087977372877527
599487586753870
G48238981494270704
G5519464460134
933731522658
G6321431902
G716383122
ĐầuĐuôi
02,4
14,6,6
21,2,7,7,8
31,1,4,7,8,8
46,8
52,5,8
62,7
70,3
8
94,7

Xổ số miền Bắc ngày 25-06-2020

Mã ĐB: 7KH - 9KH - 8KH
ĐB46982
G196351
G29554636874
G3030099247773681
086202462832394
G40611280459709420
G5068734761228
987489803333
G6222513779
G798724292
ĐầuĐuôi
04,9
11,3
20,0,2,8,8
33
42,6
51
6
70,2,4,4,6,7,9
80,1,2,7
92,4,8

Xổ số miền Bắc ngày 24-06-2020

Mã ĐB: 6KL - 13KL - 11KL
ĐB80610
G103759
G25852927901
G3877500453020095
825594387947954
G47683212076092696
G5032608456960
448752990630
G6438166639
G719784967
ĐầuĐuôi
01,9
10,9
20,6,9
30,0,8,9
45,9
50,4,9,9
60,6,7
78,9
83,7
95,6,9

Xổ số miền Bắc ngày 23-06-2020

Mã ĐB: 5KM - 2KM - 4KM
ĐB34062
G178556
G20780153366
G3329388413133243
072363362122838
G46033766524065133
G5807649206244
909417301667
G6847889942
G752705401
ĐầuĐuôi
01,1,6
1
20,1
30,1,3,3,6,8,8
42,3,4,7
52,4,6
62,5,6,7
70,6
89
94

Xổ số miền Bắc ngày 22-06-2020

Mã ĐB: 14KN - 2KN - 12KN
ĐB67617
G154083
G27000604609
G3476306590531256
556938543309538
G43649621764629507
G5464990255505
102112337526
G6088943019
G743522209
ĐầuĐuôi
05,5,6,7,9,9
17,7,9
21,2,5,6
30,3,3,8
43,3,9,9
52,6
62
7
83,8
93

Xổ số miền Bắc ngày 21-06-2020

Mã ĐB: 9KP - 13KP - 14KP
ĐB25127
G198702
G20281183835
G3508398040571353
927017456145805
G49667819034707125
G5289690651902
389837865727
G6940559121
G795360499
ĐầuĐuôi
01,2,2,4,5,5
11
21,5,7,7
35,6,9
40
53,9
61,5,7
70
86
90,5,6,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 20-06-2020

Mã ĐB: 12KQ - 4KQ - 6KQ
ĐB18969
G142537
G25978450379
G3111768591817884
883987992834164
G44390674240583678
G5045421608780
474598586299
G6080172089
G731171359
ĐầuĐuôi
0
13,7,8
28
31,7
42,5
54,8,8,9
60,4,9
72,6,8,9
80,0,4,4,9
90,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 19-06-2020

Mã ĐB: 5KR - 13KR - 6KR
ĐB04630
G157457
G29391376246
G3450320524637236
764609808863220
G45104200348354913
G5020895308773
386910439264
G6044638417
G756643859
ĐầuĐuôi
03,4,8
13,3,7
20
30,0,2,5,6,8,8
43,4,6,6
56,7,9
60,4,4,9
73
88
9

Xổ số miền Bắc ngày 18-06-2020

Mã ĐB: 10KS - 13KS - 1KS
ĐB38289
G126120
G20022400014
G3057178638044189
458466712334208
G47032118067729793
G5372151942502
017773942584
G6592157299
G700180650
ĐầuĐuôi
00,2,6,8
14,7,8
20,1,3,4
32
46
50,7
6
72,7
80,0,4,9,9
92,3,4,4,9

Xổ số miền Bắc ngày 17-06-2020

Mã ĐB: 12KT - 3KT - 7KT
ĐB02517
G136218
G28295924644
G3730313930761822
197356676358721
G46163965043770941
G5577774026960
717875779882
G6474857278
G793775179
ĐầuĐuôi
02,7
17,8
21,2
31,5
41,4
50,1,7,9
60,3,3
74,7,7,7,7,8,8,9
82
93

Giới thiệu bảng tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc trong vòng 30 ngày qua

Sổ kết quả XSMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin mở thưởng của đài trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của ketquaveso.com

Sổ XSMB 30 ngày giúp bạn đọc tra cứu những gì?

Tại danh mục này, người chơi vé số miền Bắc sẽ xem được 2 loại thông tin sau:

+ Bảng kết quả đầy đủ các giải mở thưởng trong mỗi kỳ quay 1 tháng trở lại đây

+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng của từng kỳ mở số

Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số  

+ Truy cập thẳng vào địa chỉ của danh mục để xem “Đầy đủ” số liệu mở thưởng kết quả XSMB 10 ngày, 30 ngày gần đây nhất

+ Tại trang, chọn “2 số” và click vào”Xem” để cập nhật thông tin qua theo dạng lô tô 2 số

+ Chọn “3 số” và click vào “Xem” để tra cứu dữ liệu KQXSMB 30 ngày theo dạng lô tô 3 số. 

+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc trong tháng (2 số), hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng kết quả 30 ngày mở thưởng

Tham khảo sổ kết quả xổ số tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số, kiểm tra xem mình có trúng thưởng vé số miền Bắc hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán. 

Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập. 

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn

Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về trong kết quả XS miền Bắc hôm nay, mời các bạn truy cập tại:

Dự đoán MB