XSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 30 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 25-09-2020

3QV - 9QV - 4QV - 12QV - 13QV - 14QV
ĐB98018
G147391
G24641134513
G3025949153320134
737953104019707
G46049100140345340
G5091587015417
949312377007
G6672078318
G702777865
ĐầuĐuôi
01,1,2,7,7
11,3,5,7,8,8
2
33,4,4,7
40,0,9
5
65
72,7,8,8
8
91,3,4,5

Xổ số miền Bắc ngày 24-09-2020

1QX - 10QX - 7QX - 4QX - 13QX - 9QX
ĐB87082
G176056
G28020389491
G3121922449366130
107915726923850
G49267339264482186
G5646916677674
784235430005
G6480305679
G766619984
ĐầuĐuôi
03,5,5
1
2
30
42,3,8
50,6
61,6,7,7,9,9
74,9
80,2,4,6
91,1,2,2,3,9

Xổ số miền Bắc ngày 23-09-2020

3QY - 8QY - 9QY - 15QY - 5QY - 10QY
ĐB97711
G112267
G21603277137
G3817377264289269
840367848752367
G41831741083616474
G5162062181693
196313110526
G6151741001
G735429986
ĐầuĐuôi
01
10,1,1,8
20,6
31,2,5,6,7,7
41,2,2
51
61,3,7,7,9
74
86,7
93,9

Xổ số miền Bắc ngày 22-09-2020

14QZ - 2QZ - 11QZ - 1QZ - 12QZ - 8QZ
ĐB87486
G191069
G26530014647
G3041267947678861
752176589749586
G41687548831673158
G5587497385945
530946938233
G6384090746
G706258680
ĐầuĐuôi
00,6,9
17
25,6
33,8
45,6,7
58
61,7,9
74,6
80,4,6,6,6,7,8
90,3,7

Xổ số miền Bắc ngày 21-09-2020

9PA - 14PA - 15PA - 3PA - 12PA - 2PA
ĐB68757
G112181
G21395112884
G3084196929811237
874952864758511
G46564971394547696
G5237448641502
083647478317
G6839691363
G729352149
ĐầuĐuôi
02
11,3,7,9
21,9
35,6,7,9
47,7,9
51,4,7
63,4,4
74
81,4
91,5,6,8

Xổ số miền Bắc ngày 20-09-2020

7PB - 1PB - 6PB - 13PB - 8PB - 4PB
ĐB05042
G166900
G20348231797
G3179315345736521
547491189726393
G40057050515357952
G5107989706887
649796061522
G6827732174
G754068161
ĐầuĐuôi
00,5,6,6
1
21,2,7
31,2,5
42,9
52,4,7,7
61
70,4,9
81,2,7
93,7,7,7

Xổ số miền Bắc ngày 19-09-2020

4PC - 8PC - 2PC - 11PC - 1PC - 14PC
ĐB54004
G172588
G29016850167
G3327792078272573
444930498954543
G42253702425133108
G5125377138686
259222367094
G6586478322
G795311468
ĐầuĐuôi
04,8
13,3,4
22,4
31,6
43
53,3
67,8,8
73,8,9
82,6,6,8,9
92,3,4,5

Xổ số miền Bắc ngày 18-09-2020

1PD - 9PD - 5PD - 12PD - 14PD - 4PD
ĐB20290
G128162
G23993004541
G3128204979874603
744807956899474
G42797721260769436
G5584042338930
421216880937
G6299612363
G701235345
ĐầuĐuôi
01,3
12,2,2
20,3
30,0,3,6,7
40,1,5
53
62,3,8
74,6
80,8
90,7,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 17-09-2020

10PE - 11PE - 15PE - 2PE - 1PE - 4PE - 12PE - 14PE
ĐB04170
G171985
G24350916141
G3588318015335981
307308376491048
G40914193179611276
G5804223061138
387336974669
G6496256878
G760349628
ĐầuĐuôi
06,9
14
28
30,1,1,4,8
41,2,8
53,6
60,1,4,9
70,3,6,8
81,5
96,6,7

Xổ số miền Bắc ngày 16-09-2020

1PF - 3PF - 8PF - 13PF - 7PF - 15PF
ĐB89582
G171120
G28052990561
G3357924998373121
750113464024493
G44352148715742359
G5243339193388
339445543240
G6986043151
G733971232
ĐầuĐuôi
0
11,2,9
20,1,9
32,3,3
40,0,3
51,2,4,9
61
74
82,3,6,7,8
92,3,4,7

Xổ số miền Bắc ngày 15-09-2020

6PG - 5PG - 11PG - 10PG - 12PG - 1PG
ĐB23030
G191709
G28578229769
G3502890203255341
840375045354763
G44521211809525967
G5261193433439
448720061729
G6511959654
G718350852
ĐầuĐuôi
06,8,9
11,1,8,8
21,9
30,2,5,7,9
41,3
52,2,3,4,9
63,7,9
7
82,7,9
9

Xổ số miền Bắc ngày 14-09-2020

13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
ĐB32489
G132685
G28799585227
G3159637510122878
217879929303017
G46859623156090233
G5438251854679
808926394762
G6064138931
G761438835
ĐầuĐuôi
01,9
17
27
31,1,3,5,8,9
43
59
61,2,3,4
78,9
82,5,5,7,8,9,9
93,5

Xổ số miền Bắc ngày 13-09-2020

2PK - 10PK - 5PK - 9PK - 7PK - 13PK
ĐB28463
G111841
G26526503892
G3411613799264523
492392189958599
G42635728431084778
G5620486800148
464496011494
G6840124015
G750296401
ĐầuĐuôi
01,1,4,8
15
23,4,9
35,9
40,1,4,8
50
61,3,4,5
78
80,4
92,2,4,9,9

Xổ số miền Bắc ngày 12-09-2020

1PM - 2PM - 10PM - 11PM - 13PM - 6PM
ĐB51880
G188005
G22577126029
G3342578466138552
361183245049503
G44932011482511821
G5946110246778
879759808173
G6457287953
G784041961
ĐầuĐuôi
03,4,5
14,8,9
21,4,9
32
4
50,1,2,3,7,7
61,1,1
71,3,8
80,0,4,7
97

Xổ số miền Bắc ngày 11-09-2020

9PN - 8PN - 2PN - 14PN - 1PN - 6PN
ĐB16129
G169128
G27278545940
G3479680259558656
706055815219991
G46289852190683779
G5485186482493
678156342321
G6425593454
G732555313
ĐầuĐuôi
05
13
21,1,5,8,9
32,4
40,8
51,2,3,4,5,6
68,8
79
81,5,9
91,3,3,5

Xổ số miền Bắc ngày 10-09-2020

6PQ - 11PQ - 4PQ - 3PQ - 9PQ - 12PQ
ĐB81320
G166553
G29095375895
G3875071803311282
882424681907775
G49593942819049487
G5350644418894
891639094570
G6502305640
G709044007
ĐầuĐuôi
02,4,4,5,6,7,7,9,9
16,9
20,8
33
40,0,1,2
53,3
6
70,5
82,7
93,4,5

Xổ số miền Bắc ngày 09-09-2020

11PR - 7PR - 14PR - 1PR - 10PR - 9PR
ĐB88000
G106019
G21289398827
G3182119632020202
980938717900716
G44137233383236440
G5723366106890
522442896097
G6520788636
G724146890
ĐầuĐuôi
00,2
10,1,4,6,9
20,0,3,4,4,7
33,3,6,7
40
5
68
79
88,9
90,0,3,3,7

Xổ số miền Bắc ngày 08-09-2020

12PS - 6PS - 4PS - 11PS - 2PS - 10PS
ĐB22022
G153249
G21211621873
G3735947533435205
233550874318255
G44757159185128391
G5181714093198
056436556933
G6591558069
G785563183
ĐầuĐuôi
05,9
12,6,7
22
31,3,4
43,9
55,5,5,6,7,8
64,9
73
83,5
91,1,1,4,8

Xổ số miền Bắc ngày 07-09-2020

1PT - 14PT - 3PT - 6PT - 5PT - 13PT
ĐB13853
G150752
G26112592255
G3987152986129848
616545045262411
G41769399221935003
G5099422752235
325505911643
G6738761537
G762230949
ĐầuĐuôi
03,9
11,5
23,5
35,7,8
43,8,9
52,2,3,4,5,5
61,1,2,9
75
8
91,2,3,4

Xổ số miền Bắc ngày 06-09-2020

8PU - 4PU - 1PU - 13PU - 2PU - 11PU
ĐB01993
G103278
G25121394865
G3697684504135796
127157931271401
G43493632088565698
G5565408564466
110088720251
G6725995284
G795986058
ĐầuĐuôi
00,1
12,3,5
20,5
3
41
51,4,6,6,8
60,5,6,8
72,8
84
93,3,5,5,6,8,8

Xổ số miền Bắc ngày 05-09-2020

14PV - 13PV - 1PV - 11PV - 15PV - 5PV
ĐB52085
G100030
G25674242861
G3245242587336114
089611421982341
G46870444414312402
G5809298131203
406656573774
G6199134127
G770232500
ĐầuĐuôi
00,2,3
13,4,9
23,4,5,7
30,1,4
41,2,4
57
61,1,6
70,0,3,4
85
92,9

Xổ số miền Bắc ngày 04-09-2020

2PX - 11PX - 8PX - 10PX - 9PX - 1PX
ĐB15580
G179107
G27371242181
G3302835528476464
618101107534179
G46011745268425634
G5440142807342
089155615483
G6352765525
G749340086
ĐầuĐuôi
00,1,7
10,1,2
25
34,4
42,2,9
52,2
61,4,5
75,9
80,0,1,3,3,4,6
91

Xổ số miền Bắc ngày 03-09-2020

4PY - 1PY - 8PY - 5PY - 14PY - 10PY
ĐB80180
G101877
G23559424534
G3985215516102193
845499043659598
G47283389743823869
G5809733698788
738242318821
G6138048154
G796415983
ĐầuĐuôi
0
1
21,1
31,4,6,8
41,8,9
54,9
61,9,9
77
80,2,2,3,3,8
93,4,6,7,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 02-09-2020

4PZ - 3PZ - 7PZ - 10PZ - 2PZ - 14PZ
ĐB45148
G197339
G21690646858
G3788587355945336
403943832143575
G47691773075984346
G5986681708474
344207337302
G6237389026
G700669571
ĐầuĐuôi
00,2,6
1
21,6
30,3,6,7,9
42,6,8
58,8,9
66,6
70,1,4,5
89
91,4,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 01-09-2020

10NA - 16NA - 20NA - 7NA - 5NA - 11NA - 4NA - 12NA
ĐB62557
G141211
G25889344992
G3273872655270599
153190957866872
G42999705685454867
G5814539675949
283214727114
G6282246571
G756409359
ĐầuĐuôi
0
11,4,9
2
32
40,5,5,6,9
52,6,6,7,9
67,7
71,2,2,8
82,7
92,3,3,9,9

Xổ số miền Bắc ngày 31-08-2020

4NB - 6NB - 12NB - 13NB - 11NB - 5NB
ĐB56358
G196104
G23448470300
G3815694691903434
127677289211647
G44171539137111925
G5282423748721
111862701673
G6357406103
G717608688
ĐầuĐuôi
00,3,4,6
11,7,8,9
21,4,5
34
47
57,8
60,7,9
70,1,3,4
84,6,8
91,2

Xổ số miền Bắc ngày 30-08-2020

3NC - 4NC - 1NC - 14NC - 13NC - 10NC
ĐB73783
G133282
G25814889453
G3627039364883319
004869508970923
G43671030053304881
G5246049511624
608071016154
G6939812855
G744918345
ĐầuĐuôi
00,1,3
12,9
23,4
30,9
44,5,8,8
51,3,4,5
60
71
80,1,2,3,3,6,9
91

Xổ số miền Bắc ngày 29-08-2020

7ND - 3ND - 6ND - 5ND - 9ND - 15ND
ĐB78305
G177359
G28319003283
G3020101652669390
054380205390758
G40951825437309665
G5283502888516
443307841685
G6302103144
G780288801
ĐầuĐuôi
01,2,3,5
10,6
26,8
30,3,5,8
44
51,3,4,8,9
65
7
80,3,4,5,8,8
90,0

Xổ số miền Bắc ngày 28-08-2020

7NE - 3NE - 14NE - 9NE - 15NE - 2NE
ĐB17448
G189523
G29964589475
G3222045398609621
369273618844932
G40869936912608113
G5665409889825
865499821620
G6637192639
G738641645
ĐầuĐuôi
04
13,6
20,1,3,5,7
32,7,8,9
45,5,8
54,4
60,4,9,9
75
82,6,8,8
92

Xổ số miền Bắc ngày 27-08-2020

1NF - 9NF - 7NF - 11NF - 10NF - 15NF
ĐB76496
G195110
G28719062346
G3185358042074382
878705790243405
G49468688466831833
G5116489578223
104524364874
G6897915375
G718527597
ĐầuĐuôi
02,5
10,5,8
20,3
33,5,6
45,6
52,7
64,8
70,4,5,5
82,3,4
90,6,7,7

Giới thiệu bảng tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc trong vòng 30 ngày qua

Sổ kết quả XSMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin mở thưởng của đài trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của ketquaveso.com

Sổ XSMB 30 ngày giúp bạn đọc tra cứu những gì?

Tại danh mục này, người chơi vé số miền Bắc sẽ xem được 2 loại thông tin sau:

+ Bảng kết quả đầy đủ các giải mở thưởng trong mỗi kỳ quay 1 tháng trở lại đây

+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng của từng kỳ mở số

Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số  

+ Truy cập thẳng vào địa chỉ của danh mục để xem “Đầy đủ” số liệu mở thưởng kết quả XSMB 10 ngày, 30 ngày gần đây nhất

+ Tại trang, chọn “2 số” và click vào”Xem” để cập nhật thông tin qua theo dạng lô tô 2 số

+ Chọn “3 số” và click vào “Xem” để tra cứu dữ liệu KQXSMB 30 ngày theo dạng lô tô 3 số. 

+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc trong tháng (2 số), hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng kết quả 30 ngày mở thưởng

Tham khảo sổ kết quả xổ số tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số, kiểm tra xem mình có trúng thưởng vé số miền Bắc hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán. 

Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập. 

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn

Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về trong kết quả XS miền Bắc hôm nay, mời các bạn truy cập tại:

Dự đoán MB

xsmbme