XSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 15-05-2021

13CF - 5CF - 3CF - 2CF - 8CF - 9CF
ĐB59925Đầu Đuôi
G1 4199504,8
G2 321049966411,5,6,9
G362977312413340892887121455139321,5,9
3
G4754897769558092141,3,5,8
52,5,8
G5 23156863868063292377671163,4
76,7,7
G6 95231969380,7
G794165543 93,3,4,5

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 14-05-2021

7CE - 12CE - 13CE - 6CE - 2CE - 8CE
ĐB81047Đầu Đuôi
G1 9168702,3
G2 876248823013,4,5
G359985320326852794667832291181524,4,7,9
30,1,2,7
G4013107500166434545,7
50,1,5
G5 60550989300327857579180266,7
79
G6 15132498685,5,6,7,9
G713143794 94

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 13-05-2021

9CD - 8CD - 1CD - 6CD - 14CD - 2CD
ĐB68664Đầu Đuôi
G1 8143102,5,9
G2 407202218312,7,8,9
G391639331618344746988645192587820,3
31,3,3,9
G4189613991212596544,7
5
G5 85054981231875442891019161,4,5
78
G6 91783338881,3,8,8
G709330223 91,1,6,9

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 12-05-2021

13CB - 12CB - 4CB - 3CB - 8CB - 14CB - 6CB - 1CB
ĐB49650Đầu Đuôi
G1 0657902
G2 143421228112,3,3,6,7,9
G341247663228211301646948194457222,6
31
G4851719166068466442,2,4,6,7
50,0,2,5
G5 14027744524295505712272664,7,8
70,2,4,9
G6 93127475281
G713557067 9

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 11-05-2021

9CA - 4CA - 8CA - 10CA - 7CA - 12CA
ĐB57470Đầu Đuôi
G1 4641304,4,6,8
G2 734693030813,3,8
G331583384565882047386506548467220,1,6
36
G4663644862882455247
50,1,2,4,6,8
G5 88180806915055831613230469
70,2,4
G6 82605885182,3,3,6,6
G721044774 9

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 10-05-2021

4BZ - 15BZ - 11BZ - 1BZ - 7BZ - 13BZ
ĐB54247Đầu Đuôi
G1 6973402,2,3,4,7
G2 346772080416,7
G358238225517243991037289170464528,8,9
34,7,8,9,9
G4178792492002356642,5,6,7,9
51,3,7,7
G5 10460728451635422857053966
77
G6 30780240387
G753292857 9

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 09-05-2021

1BY - 10BY - 5BY - 2BY - 13BY - 3BY
ĐB76369Đầu Đuôi
G1 7729801,4,5,6
G2 730461745511,2,2,3,5
G38904972087295660189904804831942
36
G4851104484346713642,6,6,8,9
50,5,8
G5 83421184740648588972976060,6,9
72
G6 70191281584,7
G712500513 94,8,9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 08-05-2021

13BX - 15BX - 2BX - 11BX - 3BX - 12BX
ĐB26493Đầu Đuôi
G1 5412800,4,7
G2 018189858218
G301507930597833890688067935076722,5,8
33,8
G4136821423396967542,2
50,6,9
G5 08001786205614428078093365,7,8
75,8
G6 90402288080,2,6,8
G765255099 93,3,6,9

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 07-05-2021

3BV - 6BV - 14BV - 4BV - 7BV - 11BV
ĐB70447Đầu Đuôi
G1 308870
G2 351208788210,3,7
G332452680839076849417353274559220,1,7,7,7
31,8,9
G4249519105938543143,5,7
52,3,5,6
G5 33564053058696396345412168
71
G6 22732784380,2,3,6,7
G755801371 92,5

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 06-05-2021

5BU - 8BU - 6BU - 15BU - 13BU - 12BU
ĐB80359Đầu Đuôi
G1 1964406,8
G2 568662366610,0,3
G303810905381672499553275666773424,5
34,5,6,8
G4058496419608606041,4
53,4,9
G5 13356679678414867013106760,6,6,6,7
79,9
G6 90663641084,4,6,8
G725798854 9

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 05-05-2021

9BT - 15BT - 14BT - 2BT - 11BT - 7BT
ĐB83866Đầu Đuôi
G1 5167602
G2 187362403315,7
G319388263464486964943981361622922,9
31,3,6,6
G4884413639702348940,3,4,4,6
53,6
G5 65729622497993757631646161,3,6,9
72,5,6,9
G6 94051714488,9
G756901553 90

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 04-05-2021

10BS - 7BS - 13BS - 11BS - 1BS - 14BS
ĐB09580Đầu Đuôi
G1 2940202,8
G2 230089425710,6
G398910373687663704080392267443221,2,4,6
32,3,7
G4859323225745762145,9
54,7
G5 49963716405417782133418068
70,8,8
G6 87847088180,0,0,1,5
G785492498 93,6,8

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 03-05-2021

9BR - 3BR - 5BR - 6BR - 7BR - 8BR
ĐB51925Đầu Đuôi
G1 7009103
G2 772162498712,6,6,7
G394756472416920319688668728592925,8,9
36,7
G4218166173168074040,1,7,9
56
G5 21284036343776744166951260,1,6,8
72,2,4
G6 04926097281,3,7,8
G761168347 91

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 02-05-2021

4BQ - 2BQ - 10BQ - 7BQ - 8BQ - 15BQ
ĐB76578Đầu Đuôi
G1 8977301,5
G2 280860897910,3,3,3
G35331084913988590869750033620052
33,4
G4308831998452066943
52,9
G5 17697670174339642101247561,4,9,9
70,3,5,6,8,9
G6 81356179885,6,8
G776348513 97,8,9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 01-05-2021

9BP - 14BP - 6BP - 7BP - 11BP - 8BP
ĐB05365Đầu Đuôi
G1 602560
G2 965372651010,1,1,3,5
G318728361686705244399692934824120,0,1,8,8
37
G4198174136040302140,0,1,8
52,6,7
G5 95899440476753117420732865,7,8
7
G6 98992011181,9,9,9
G789154857 93,9

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 30-04-2021

10BN - 7BN - 12BN - 3BN - 6BN - 14BN
ĐB96736Đầu Đuôi
G1 0073102,6,8,9
G2 933894359917,9
G341521574361192195917668543322921,1,2,6,7,9,9
31,6,6,6,9
G491887076130672274
54,6
G5 1773742991086856711939266
73,6,9
G6 33612263980,8,9
G709800279 99

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 29-04-2021

16BM - 19BM - 11BM - 7BM - 18BM - 2BM - 8BM - 5BM
ĐB21916Đầu Đuôi
G1 037530
G2 092927463611,6,7
G368417686516917190623968586978621,3,6,7,9
35,6
G4185455299484822742
51,3,3,4,7,8
G5 28263653762102957590988960
71,2,6
G6 47253566084,6,9
G776421157 90,2,5

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 28-04-2021

3BL - 1BL - 14BL - 6BL - 15BL - 8BL
ĐB91213Đầu Đuôi
G1 6087100,4,5,8
G2 906506337113,5,7,9
G363445443986155911704013602948223
30
G4834307830930371943,5,9
50,9
G5 13179878940083084796596760,0,4,7
71,1,8
G6 78694916482,3,6
G715236005 96,8

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 27-04-2021

4BK - 6BK - 3BK - 10BK - 7BK - 12BK
ĐB49333Đầu Đuôi
G1 9793902,7,9
G2 553115664811,2,4
G334925460583846267329371991160725,7,9
33,8,9
G4560284121759109446,8
56,8,9
G5 40692173760979719456051462,7,9
71,3,6
G6 33839568989
G776674627 94,5,9

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 26-04-2021

12BH - 3BH - 4BH - 10BH - 5BH - 13BH
ĐB16252Đầu Đuôi
G1 9361902
G2 141759527510,2,2,4,6,9
G345786921788391083481135364271423
36
G463123686569440804
52,5,8
G5 74559684472357651302261264,5,8
75,5,8,8
G6 45836411680,1,3,4,6,6
G783967868 94,6

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 25-04-2021

11BG - 6BG - 14BG - 4BG - 3BG - 7BG
ĐB73278Đầu Đuôi
G1 2975201,4,6,7,7
G2 454078473212
G333840316128599313199899573532121,3,8
32,6
G4578807826501676240,1,4,5
50,2,7
G5 48645444060440289450950662,4
78
G6 62309134582,8
G741079136 91,1,3,9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 24-04-2021

8BF - 15BF - 11BF - 4BF - 1BF - 9BF
ĐB21177Đầu Đuôi
G1 5526602,4
G2 117447130413,5
G312322126518888947362537389342020,0,2,3,5
38
G4732306254947910244,4,6,7
51
G5 38799120779731769363584660,2,3,6
72,6,7,7,9
G6 51536047789
G744729813 97,8

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 23-04-2021

13BE - 15BE - 10BE - 11BE - 9BE - 2BE
ĐB98860Đầu Đuôi
G1 0880707,9
G2 790353695511
G352152138252163250794486844532824,5,6,6,8
32,5
G4024166629586217841,7
52,3,5
G5 04682726432682533124599260,2,7,8,8
77,8
G6 30996717781,4,6
G711814768 92,4

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 22-04-2021

1BD - 5BD - 15BD - 6BD - 3BD - 7BD
ĐB56292Đầu Đuôi
G1 8524601
G2 213951886313,6
G368342112960927715013720167906828,9
32,3,7,8,9
G4462941327928390142,6,8,8,9
5
G5 08483767676797338337034860,3,7,7,8,8
77,9
G6 06033803984
G784794968 92,5,6

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 21-04-2021

2BC - 11BC - 6BC - 8BC - 1BC - 9BC
ĐB84355Đầu Đuôi
G1 7849601,1
G2 478697989714,8,8
G367143918376545063741458990305121
32,4,5,6,7
G4944787537436424141,1,1,3,7
50,1,3,5
G5 01356118164157140577650169
73,7
G6 8015182738
G734329021 90,6,7,9

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 20-04-2021

2BA - 6BA - 1BA - 12BA - 5BA - 15BA
ĐB05475Đầu Đuôi
G1 085660
G2 315338571010,0,1,2,3
G376648516719321116079100469192020,1
33,7
G4705183762365879146,7,8,8
51,6,9
G5 81648112818859909948971364,5,6
71,5,6,9
G6 32175669988
G710475937 90,1,9

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 19-04-2021

11AZ - 12AZ - 5AZ - 2AZ - 14AZ - 8AZ
ĐB81365Đầu Đuôi
G1 3711600,2,3,4,7,9
G2 912803584013,6,9
G30709054403411091000786098893532
37,7,7
G4585111137837956940,8
51,3,3
G5 71192502840077041188683765,6,9
74
G6 54897455380,0,6,8
G766378680 90,8

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 18-04-2021

4AY - 3AY - 5AY - 11AY - 13AY - 15AY
ĐB89500Đầu Đuôi
G1 2855400,6,6,8,8
G2 925704981511,5,6,6
G304952622087684737635172707295220,7
30,5
G4188917797211647147,9
52,2,4,6
G5 41067177322061169816157562
70,0,1,5,7,9
G6 54960612789
G708566230 9

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 17-04-2021

3AX - 15AX - 7AX - 6AX - 8AX - 13AX
ĐB10780Đầu Đuôi
G1 9031200,5
G2 852823768910,2,3,5
G363252453139570584450553992432821,5,8,9,9
34,8
G472152880279783584
50,2,2,8
G5 04295725673807210729708864
7
G6 80053468380,0,2,3,8,9
G764951052 95,7,9

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 16-04-2021

2AV - 3AV - 13AV - 1AV - 11AV - 6AV
ĐB99789Đầu Đuôi
G1 6184206,6,8,8
G2 613454538814,7,8
G333740226180882257006193883490621,2,4,7,7
32
G4012783329708866640,2,5,9
51,6
G5 64175984139992566349710863,6
7
G6 35142729084,8,8,9
G724632114 90,9

Giới thiệu bảng tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc trong vòng 30 ngày qua

Sổ kết quả XSMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin mở thưởng của đài trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của ketquaveso.com

Sổ XSMB 30 ngày giúp bạn đọc tra cứu những gì?

Tại danh mục này, người chơi vé số miền Bắc sẽ xem được 2 loại thông tin sau:

+ Bảng kết quả đầy đủ các giải mở thưởng trong mỗi kỳ quay 1 tháng trở lại đây

+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng của từng kỳ mở số

Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số  

+ Truy cập thẳng vào địa chỉ của danh mục để xem “Đầy đủ” số liệu mở thưởng kết quả XSMB 10 ngày, 30 ngày gần đây nhất

+ Tại trang, chọn “2 số” và click vào”Xem” để cập nhật thông tin qua theo dạng lô tô 2 số

+ Chọn “3 số” và click vào “Xem” để tra cứu dữ liệu KQXSMB 30 ngày theo dạng lô tô 3 số. 

+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc trong tháng (2 số), hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng kết quả 30 ngày mở thưởng

Tham khảo sổ kết quả xổ số tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số, kiểm tra xem mình có trúng thưởng vé số miền Bắc hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán. 

Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập. 

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn

Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về trong kết quả XS miền Bắc hôm nay, mời các bạn truy cập tại:

Dự đoán MB