XSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 30 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 04-03-2021

8YE - 6YE - 12YE - 2YE - 13YE - 3YE
ĐB96100
G119162
G23980924663
G3554335219427114
749803338533113
G42860519033785910
G5096376585351
013525764252
G6527640880
G788603769
ĐầuĐuôi
00,9
10,3,4
27
33,5,7
40
51,2,8
60,0,2,3,3,9
76,8
80,0,5,8
90,4

Xổ số miền Bắc ngày 03-03-2021

12YF - 10YF - 2YF - 9YF - 3YF - 13YF
ĐB63410
G184221
G22476936622
G3681745837903677
410706509732670
G46699739500950326
G5882368427275
749638056910
G6746846202
G798974473
ĐầuĐuôi
02,5
10,0
21,2,3,6
3
42,4,6,6
5
69
70,0,3,4,5,7,9
8
95,5,6,7,7,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 02-03-2021

13YG - 5YG - 2YG - 9YG - 6YG - 8YG
ĐB87462
G145915
G21616964606
G3908821389753971
165959053047644
G47091035066538444
G5545463520665
327788766220
G6988868811
G768543353
ĐầuĐuôi
06
11,5
20
30,3
44,4
50,2,3,3,4,4
62,5,8,8,9
71,6,7
82,8
91,5,7

Xổ số miền Bắc ngày 01-03-2021

13YH - 9YH - 1YH - 2YH - 14YH - 8YH
ĐB91577
G125687
G20457910568
G3529568564110983
543116096837476
G40908011880667712
G5630604873629
778853690349
G6293346179
G791868899
ĐầuĐuôi
06,8
11,2,8
29
3
41,6,9
56
66,8,8,9
76,7,9,9
83,6,7,7,8,8
91,3,9

Xổ số miền Bắc ngày 28-02-2021

1YK - 10YK - 8YK - 4YK - 13YK - 2YK
ĐB30398
G104743
G25011027282
G3285776085229047
524450156080255
G48543990953764337
G5677750323718
574090943035
G6875242975
G744100443
ĐầuĐuôi
04,9
10,0,8
2
32,5,7
40,2,3,3,3,4,5,7
52,5
60
75,5,6,7,7
82
94,8

Xổ số miền Bắc ngày 27-02-2021

2YL - 11YL - 8YL - 1YL - 12YL - 10YL
ĐB26313
G185377
G20572296218
G3339730611842871
204864020415775
G49706258334384088
G5598297276391
238682663383
G6078988279
G767544221
ĐầuĐuôi
04,6
13,8,8
21,2,7
38
42
54
66,7
71,3,5,7,8,9
82,3,3,6,6,8,8
91

Xổ số miền Bắc ngày 26-02-2021

3YM - 2YM - 11YM - 13YM - 10YM - 1YM
ĐB55600
G159302
G27883671711
G3576697993124351
863225451171826
G46225604337420666
G5031469450521
606685790910
G6203330633
G704704037
ĐầuĐuôi
00,2,3,4
10,1,1,4
21,2,5,6
30,1,3,6,7
40,2,3,5
51
66,6,9
70,9
8
9

Xổ số miền Bắc ngày 25-02-2021

14YN - 10YN - 11YN - 2YN - 7YN - 4YN
ĐB35855
G142177
G22007432589
G3864849897532529
419998379788245
G42972114155469411
G5701382118017
116045647055
G6631833406
G769980573
ĐầuĐuôi
05,6
11,1,3,7
29
31,3
41,5,6
55,5
60,4,9
72,3,4,5,7
84,9
97,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 24-02-2021

6YP - 1YP - 2YP - 14YP - 11YP - 15YP
ĐB93315
G173168
G22263892974
G3526937028616719
694912912208843
G44639306003855877
G5364089178654
415049936847
G6185609564
G732780268
ĐầuĐuôi
02,9
15,7,9
22
32,8,9
40,3,7
50,4
60,4,8,8
74,7,8
85,5,6
91,3,3

Xổ số miền Bắc ngày 23-02-2021

5YQ - 6YQ - 4YQ - 11YQ - 8YQ - 14YQ
ĐB17110
G180128
G29765876413
G3855978048192887
004645436992065
G46321649158752498
G5737441589701
111761321301
G6983606343
G726085986
ĐầuĐuôi
01,1,6,8
10,3,7
21,6,8
32
43
58,8,9
64,5,9
74,5
81,3,6,7
91,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 22-02-2021

11YR - 15YR - 4YR - 9YR - 14YR - 3YR
ĐB77708
G139543
G29023340768
G3855263669875087
256434616377825
G46424141604059483
G5324250328071
732974930875
G6718462025
G767183216
ĐầuĐuôi
05,8
16,6,8,8
24,5,5,6,9
32,2,3
42,3,3
5
62,3,7,8
71,5
83,7
93,8

Xổ số miền Bắc ngày 21-02-2021

5YS - 15YS - 1YS - 14YS - 8YS - 12YS
ĐB57607
G109740
G25992025777
G3776240951300688
149944876907498
G45872656953955305
G5880841207478
484995164310
G6527740449
G750198208
ĐầuĐuôi
05,7,8,8
10,3,6,9
20,0,4,7
3
40,0,9,9
50
69,9
72,7,8
82,8
94,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 20-02-2021

7YT - 8YT - 3YT - 15YT - 12YT - 10YT
ĐB70030
G144389
G29043347790
G3168157616785737
269691737121586
G48614333976824643
G5075844880206
548423820709
G6047209578
G749473744
ĐầuĐuôi
06,9,9
14,5
2
30,3,7,7,9
43,4,7,7,9
58
67,9
71,8
82,2,4,6,8,9
90

Xổ số miền Bắc ngày 19-02-2021

13YU - 7YU - 15YU - 6YU - 9YU - 14YU - 17YU - 3YU
ĐB11103
G191506
G21410396867
G3439083033305682
899234682295324
G46906608551595226
G5025969088178
653394204716
G6464135554
G703432018
ĐầuĐuôi
03,3,3,6,6,8,8
16,8
20,0,2,3,4,6
33,3,5
43
54,9,9
64,7
78
82,5
9

Xổ số miền Bắc ngày 18-02-2021

3YV - 15YV - 1YV - 11YV - 2YV - 9YV
ĐB81910
G169529
G23036309808
G3752812040841646
903342967763460
G44424034763236026
G5322537822009
783492702433
G6899380869
G775470689
ĐầuĐuôi
06,8,8,9
10
23,4,5,6,9
33,4,4
46,7,7
5
60,3,9
70,5,7
80,1,2,9
99

Xổ số miền Bắc ngày 17-02-2021

13YX - 4YX - 8YX - 14YX - 3YX - 5YX
ĐB05177
G148772
G24566566608
G3637904683273087
705822093277527
G49354781671904799
G5452902680690
945796337264
G6838264069
G708856558
ĐầuĐuôi
08,8
16
27,9
32,2,3,8
4
54,7,8
64,4,5,5,8,9
72,7
82,5,7
90,0,0,9

Xổ số miền Bắc ngày 16-02-2021

10YZ - 9YZ - 11YZ - 13YZ - 2YZ - 7YZ
ĐB11503
G124958
G24265330557
G3247662609492609
675169172075444
G47372488937480586
G5877029231332
587507463009
G6385619251
G700224117
ĐầuĐuôi
00,3,9,9
16,7,9
20,2,3
32
41,4,6,8
51,3,7,8
66
70,2,5
85,6,9
94

Xổ số miền Bắc ngày 15-02-2021

22XA - 11XA - 18XA - 20XA - 23XA - 1XA - 5XA - 3XA - 16XA - 10XA
ĐB56286
G133164
G29489093914
G3090892868483380
758411678677493
G47346593599918558
G5525216827065
206148551915
G6363541782
G788419694
ĐầuĐuôi
0
14,5
2
35
41,1,1,6
52,5,8
61,3,4,5
7
80,2,2,4,6,6,8,9
90,1,3,4,6

Xổ số miền Bắc ngày 10-02-2021

11XF - 15XF - 8XF - 10XF - 2XF - 5XF
ĐB04629
G165961
G22030066822
G3314089293691307
192689914009912
G49163728959750162
G5642194781087
958199751939
G6344833564
G734043210
ĐầuĐuôi
00,4,7,8
10,2
21,2,9
32,3,4,6,9
40,4
5
61,2,3,4,8
75,5,8
81,7,9
9

Xổ số miền Bắc ngày 09-02-2021

17XG - 2XG - 9XG - 16XG - 15XG - 10XG - 7XG - 8XG
ĐB38792
G102990
G25638259467
G3164941595287566
980186168749689
G43236015802895532
G5826650503338
838413558984
G6328663971
G712624736
ĐầuĐuôi
0
12,8
28
32,6,6,8
47
50,2,5,8
62,3,6,6,7
71
82,4,4,7,9,9
90,2,4

Xổ số miền Bắc ngày 08-02-2021

7XH - 6XH - 11XH - 1XH - 10XH - 5XH
ĐB42991
G158433
G26392529882
G3417259839104989
748287445674215
G43446891441987999
G5498898589393
070579750412
G6979976314
G718803892
ĐầuĐuôi
05
12,4,4,5,8
25,5,8
33,8
46
56,8
6
75,6,9
80,2,8,9
91,1,2,3,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 07-02-2021

14XK - 13XK - 11XK - 6XK - 4XK - 1XK
ĐB25119
G149164
G20347086957
G3499533717116771
143522053568525
G41154652913347407
G5577880552644
634242132274
G6065977877
G710801493
ĐầuĐuôi
07
10,3,4,9
25,9
34,5
42,4
52,3,4,5,7
64,5
70,1,1,4,7,7,8
80
93

Xổ số miền Bắc ngày 06-02-2021

4XL - 1XL - 14XL - 2XL - 5XL - 3XL
ĐB37427
G181178
G29590738690
G3186211216888803
678091813022678
G49919130695099899
G5126301295507
984632647385
G6111924870
G711398713
ĐầuĐuôi
03,6,7,7,9,9
11,1,3,9
21,4,7,9
30,9
46
5
63,4,8
70,8,8
85,7
90,9

Xổ số miền Bắc ngày 05-02-2021

2XM - 8XM - 12XM - 7XM - 15XM - 4XM
ĐB48520
G161417
G26132388532
G3059208440766568
104259687384798
G47128929242785915
G5232708210064
771745321681
G6444718268
G770883914
ĐầuĐuôi
07
14,5,7,7,8
20,0,1,3,5,7,8
32,2,9
44
5
64,8,8
70,3,8
81,8
92,8

Xổ số miền Bắc ngày 04-02-2021

9XN - 10XN - 14XN - 12XN - 1XN - 7XN - 17XN - 13XN
ĐB48218
G112833
G24295242457
G3353454369168718
861325222519869
G45362091135154807
G5977278335995
126747208940
G6496169543
G732714445
ĐầuĐuôi
07
11,5,8,8
20,5
32,2,3,3
40,3,4,5,5
52,7
62,7,9,9
71,2
8
91,5,6

Xổ số miền Bắc ngày 03-02-2021

6XP - 5XP - 7XP - 3XP - 4XP - 2XP
ĐB76349
G168400
G21647550706
G3339126656622883
516764510532182
G40869036001798405
G5285062724043
538664234231
G6287865292
G797264233
ĐầuĐuôi
00,5,5,6
12
23,6
31,3
42,3,9
50
60,5,6,9
72,5,6,9
82,3,6,7
92,7

Xổ số miền Bắc ngày 02-02-2021

4XQ - 12XQ - 8XQ - 2XQ - 5XQ - 9XQ
ĐB15759
G194632
G28766500106
G3930541405089707
047623070866993
G43765548980341676
G5596174412050
714836471867
G6570945490
G730278966
ĐầuĐuôi
06,7,8
1
27
30,2,4
41,5,7,8
50,0,4,9
61,2,5,5,6,7
70,6
89,9
90,3

Giới thiệu bảng tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc trong vòng 30 ngày qua

Sổ kết quả XSMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin mở thưởng của đài trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của ketquaveso.com

Sổ XSMB 30 ngày giúp bạn đọc tra cứu những gì?

Tại danh mục này, người chơi vé số miền Bắc sẽ xem được 2 loại thông tin sau:

+ Bảng kết quả đầy đủ các giải mở thưởng trong mỗi kỳ quay 1 tháng trở lại đây

+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng của từng kỳ mở số

Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số  

+ Truy cập thẳng vào địa chỉ của danh mục để xem “Đầy đủ” số liệu mở thưởng kết quả XSMB 10 ngày, 30 ngày gần đây nhất

+ Tại trang, chọn “2 số” và click vào”Xem” để cập nhật thông tin qua theo dạng lô tô 2 số

+ Chọn “3 số” và click vào “Xem” để tra cứu dữ liệu KQXSMB 30 ngày theo dạng lô tô 3 số. 

+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc trong tháng (2 số), hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng kết quả 30 ngày mở thưởng

Tham khảo sổ kết quả xổ số tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số, kiểm tra xem mình có trúng thưởng vé số miền Bắc hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán. 

Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập. 

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn

Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về trong kết quả XS miền Bắc hôm nay, mời các bạn truy cập tại:

Dự đoán MB