XSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

  1. Trang chủ
  2. Xổ số miền Bắc 30 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 04-12-2020

13TM - 12TM - 7TM - 9TM - 1TM - 5TM
ĐB95549
G157855
G23098343987
G3446823820460811
616261131552640
G41247187032097275
G5690342194375
461836904693
G6507535808
G776096789
ĐầuĐuôi
03,4,7,8,9,9
11,5,8,9
26
35
40,7,9
55
67
70,5,5,6
82,3,7,9
90,3

Xổ số miền Bắc ngày 03-12-2020

7TN - 14TN - 6TN - 9TN - 2TN - 10TN
ĐB29911
G114557
G28632087464
G3706958458580097
909086259762255
G48111084883854421
G5001114241628
801233966452
G6442747795
G747760617
ĐầuĐuôi
06,8
11,1,1,2,7
20,1,4,8
3
42,7,7,8
52,5,7
64
76
85,5
95,5,6,7,7

Xổ số miền Bắc ngày 02-12-2020

5TP - 10TP - 9TP - 11TP - 1TP - 13TP
ĐB52117
G124378
G24043219074
G3792967732070019
788878396572678
G41624832005134163
G5077161570982
271003236704
G6614233587
G712584738
ĐầuĐuôi
04
10,2,3,4,7,9
20,0,3,4
32,3,8
47
57,8
63,5
71,4,8,8
82,7,7
96

Xổ số miền Bắc ngày 01-12-2020

1TQ - 4TQ - 15TQ - 13TQ - 5TQ - 9TQ
ĐB74507
G171909
G21397176350
G3066490375035311
918121554368736
G43827225866995632
G5395826652980
898456137336
G6393619868
G749620800
ĐầuĐuôi
00,7,8,9
11,2,3,9
27
32,6,6
43,9,9
50,0,8,8
62,5,8
71
80,4
93,9

Xổ số miền Bắc ngày 30-11-2020

11TR - 5TR - 6TR - 2TR - 9TR - 7TR
ĐB05104
G126356
G26648445998
G3916279338582989
591745850809681
G40148320111194823
G5726409457046
601552999252
G6649984813
G731872541
ĐầuĐuôi
01,4,8
13,5,9
23,5,7
31
41,5,6,8,9
52,6
64
74
81,4,4,5,7,9
98,9

Xổ số miền Bắc ngày 29-11-2020

12TS - 13TS - 8TS - 14TS - 5TS - 10TS
ĐB83669
G146822
G25981196755
G3128547705465439
599882230541126
G49285870946975849
G5805619491582
469613725356
G6530252518
G717052446
ĐầuĐuôi
05,5,9
11,7,8
22,4,6
30,9
46,9,9
52,4,4,5,6,6
69
72
82,5,8
96,7

Xổ số miền Bắc ngày 28-11-2020

6TU - 9TU - 14TU - 11TU - 15TU - 12TU
ĐB10764
G186559
G26986481977
G3119448303336855
646167578435909
G48423264707305208
G5549650085342
567013063257
G6067190696
G711259299
ĐầuĐuôi
06,8,8,9
11,6
23,5
30,3
42,4,7
55,7,9
64,4,7
70,7
84
90,2,6,6,9

Xổ số miền Bắc ngày 27-11-2020

14TV - 6TV - 1TV - 5TV - 2TV - 15TV
ĐB23126
G131552
G29872816205
G3580337340298742
174866571816869
G44953109501850413
G5096606696803
536990815719
G6020067108
G749739856
ĐầuĐuôi
02,3,5,8
13,8,9
20,6,8
33
42,9
52,3,6
66,7,9,9,9
73
81,5,6
95,8

Xổ số miền Bắc ngày 26-11-2020

1TX - 14TX - 6TX - 5TX - 7TX - 13TX
ĐB23071
G141054
G26928672458
G3547151661209642
817639625602308
G45875289634888846
G5954536920288
408366702462
G6114092760
G756664408
ĐầuĐuôi
08,8
12,4,5
2
3
42,4,5,6
54,6,6,8
60,2,3,6
70,1,5
83,6,8,8
92,2,6

Xổ số miền Bắc ngày 25-11-2020

6TY - 13TY - 2TY - 9TY - 10TY - 12TY
ĐB72036
G158061
G21865440402
G3924927175769484
783485829210085
G43405510817728432
G5666848254190
913798351679
G6169042075
G739009781
ĐầuĐuôi
00,2,5,8
1
25
32,5,6,7,9
42,8
54,7
61,8,9
72,5,9
81,4,5
90,2,2,7

Xổ số miền Bắc ngày 24-11-2020

8TZ - 2TZ - 7TZ - 5TZ - 14TZ - 9TZ
ĐB52664
G119501
G25680596006
G3937830466568402
873354519646074
G43141287194550441
G5621869064245
100333517938
G6706192220
G760284590
ĐầuĐuôi
01,2,3,5,6,6,6
18
20,8
35,8
41,1,5,5
51,5
60,4,5
71,4
83
90,2,6

Xổ số miền Bắc ngày 23-11-2020

11SA - 14SA - 9SA - 13SA - 4SA - 3SA
ĐB00843
G122152
G29994789793
G3650771876101745
908233957890974
G46277693602008476
G5032795017819
360945589898
G6578706548
G740257391
ĐầuĐuôi
00,1,6,9
19
23,5,7
36
40,3,5,7,8
52,8
61
73,4,6,7,7,8,8
8
91,3,8

Xổ số miền Bắc ngày 22-11-2020

12SB - 11SB - 8SB - 2SB - 3SB - 9SB
ĐB61596
G176599
G27900778171
G3232572035609586
735673197611081
G44418258374231665
G5414942527807
124266285355
G6322800970
G767229106
ĐầuĐuôi
00,6,7,7
18
22,2,3,8
3
42,9
52,5,6,7
65,7,7
70,1,6
81,3,6
91,6,9

Xổ số miền Bắc ngày 21-11-2020

10SC - 5SC - 15SC - 7SC - 13SC - 12SC
ĐB20561
G185947
G24888566191
G3057487821993584
594970873352507
G49079124544539948
G5258776396917
496814823587
G6841334567
G790176280
ĐầuĐuôi
07
17,7,9
2
33,4,9
41,5,7,8,8
53
61,2,7,8
79
80,2,4,5,7,7
90,1,7

Xổ số miền Bắc ngày 20-11-2020

14SD - 1SD - 7SD - 8SD - 10SD - 11SD
ĐB92780
G123593
G24627378703
G3009900814811931
076241363294855
G43918157563320687
G5579724126453
089668560057
G6412586836
G706138110
ĐầuĐuôi
03,6
10,2,2,3,8
24
31,2,2,6
48
53,5,6,7
6
73,5
80,1,6,7
90,3,6,7

Xổ số miền Bắc ngày 19-11-2020

12SE - 13SE - 10SE - 11SE - 15SE - 14SE
ĐB17017
G178604
G29706781162
G3754371243496805
763071349834963
G41088092094162876
G5980597967464
297341910535
G6758095341
G758869297
ĐầuĐuôi
04,5,5,7
16,7
20
34,5,7
41
58,8
62,3,4,7
73,6
86,8
91,2,5,6,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 18-11-2020

13SF - 8SF - 7SF - 1SF - 12SF - 14SF
ĐB88630
G185630
G22208868543
G3993023136818505
923580081601468
G49660580578207049
G5693877961071
126764418191
G6099906878
G756129064
ĐầuĐuôi
02,5,5,6
12,6
20
30,0,8
41,3,9
56,8
60,4,7,8,8
71,8
88
90,1,6,9

Xổ số miền Bắc ngày 17-11-2020

9SG - 6SG - 15SG - 8SG - 2SG - 4SG
ĐB82093
G169778
G25962907118
G3073996153284085
224269891007225
G45246436951547026
G5612244350275
242669649486
G6462877629
G750058627
ĐầuĐuôi
05
10,8
22,5,6,6,6,7,9,9
32,5
46
50,4
62,4,9
75,7,8
85,6,6
93,9

Xổ số miền Bắc ngày 16-11-2020

15SH - 4SH - 11SH - 1SH - 5SH - 8SH
ĐB41130
G171594
G20368704444
G3449203007966288
652283242362035
G41721895545594425
G5822449100399
319600026546
G6154586560
G740432761
ĐầuĐuôi
02
10
20,1,3,4,5,7,8
30,5
40,3,4,6
54,5,9
60,1
79
86,7,8
94,6,9

Xổ số miền Bắc ngày 15-11-2020

11SK - 2SK - 3SK - 7SK - 14SK - 5SK - 6SK - 17SK
ĐB76818
G188295
G28372382962
G3551876344062970
051426155470053
G49694988697020593
G5744093124436
572279838830
G6557908926
G791194968
ĐầuĐuôi
02,8
12,8,9
22,3,6
30,6
40,0,2,9
53,4,7
62,8
70
83,6,7
91,3,4,5

Xổ số miền Bắc ngày 14-11-2020

3SL - 10SL - 11SL - 15SL - 9SL - 12SL
ĐB28106
G160882
G24854652051
G3678404182211315
804487442267267
G40212458491831596
G5411282645170
636414714309
G6677145137
G776138104
ĐầuĐuôi
04,6,9
12,2,3,5
22,2
37
40,5,6,8
51
64,4,7
70,1,6,7
81,2,3,4
96

Xổ số miền Bắc ngày 13-11-2020

14SM - 1SM - 6SM - 5SM - 3SM - 7SM
ĐB88287
G111204
G23845425196
G3835648637335845
245968204719502
G49731540141853985
G5371479010359
337965890342
G6030188616
G749223830
ĐầuĐuôi
01,1,2,4
14,6
22
30,0,1,8
42,5,7,9
54,9
64
73,9
85,5,7,8,9
96,6

Xổ số miền Bắc ngày 12-11-2020

13SN - 11SN - 4SN - 8SN - 12SN - 6SN
ĐB44516
G134627
G22962714586
G3606727637320188
445713476741130
G45513269419519442
G5491340079343
779800776140
G6139205339
G780545720
ĐầuĐuôi
05,7
13,3,6
20,7,7
30,9,9
40,2,3
51,4,7
67
71,2,3,7
80,6,8
94,8

Xổ số miền Bắc ngày 11-11-2020

8SP - 12SP - 3SP - 13SP - 2SP - 4SP
ĐB56842
G111147
G29369182071
G3481631026631464
113407620431629
G42430825399955002
G5484964142256
073797452041
G6117426349
G703404211
ĐầuĐuôi
02,3,4
11,4,7
26,9
30,7
40,0,1,2,2,5,7,9,9
53,6
63,4,6
71
8
91,5

Xổ số miền Bắc ngày 10-11-2020

3SQ - 9SQ - 5SQ - 15SQ - 4SQ - 13SQ
ĐB37874
G119947
G21746243759
G3406101649206073
871188407307564
G44058236921690120
G5823572807751
584234945804
G6096833018
G762718697
ĐầuĐuôi
04
10,8,8
20
33,5
42,7
51,8,9
62,2,4,9,9
71,3,3,4
80,6
92,4,6,7

Xổ số miền Bắc ngày 09-11-2020

6SR - 12SR - 8SR - 9SR - 11SR - 7SR
ĐB20047
G189458
G24763725831
G3346596369356560
709985584043882
G47541002124450424
G5987855624248
412478738986
G6389470769
G708997203
ĐầuĐuôi
03,8
1
21,4,4
31,7
40,1,5,7,8
58,9
60,2,9
70,2,3,8
82,6,9
93,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 08-11-2020

8ST - 13ST - 2ST - 4ST - 7ST - 14ST
ĐB46411
G172709
G22692103947
G3786442949164528
202779743379056
G45737199672046412
G5906826144387
745108214326
G6029827466
G757388515
ĐầuĐuôi
04,9
11,2,4,5
21,1,6,7,8,9
33,7,8
44,7
51,6,7
66,8
77
85,7
91,6

Xổ số miền Bắc ngày 07-11-2020

14SU - 3SU - 5SU - 7SU - 15SU - 1SU
ĐB00356
G190783
G24007072208
G3448128608716787
394615086328026
G44301681609505863
G5519547446439
914314886832
G6980004758
G748678917
ĐầuĐuôi
01,4,8
12,6,7
26
32,9
43,4,8
50,6,8
61,3,3,7
70
80,3,7,7,8,9
95

Xổ số miền Bắc ngày 06-11-2020

12SV - 10SV - 1SV - 2SV - 8SV - 11SV
ĐB44571
G102894
G26355957593
G3865047480138444
587070916446685
G40046839983721872
G5153285680127
306826437471
G6126330472
G726861065
ĐầuĐuôi
01,4,7
10
26,6,7
30,2
43,4,6
59
64,5,8,8
71,1,2,2,2
85,6
93,4,9

Xổ số miền Bắc ngày 05-11-2020

3SX - 15SX - 12SX - 5SX - 14SX - 2SX
ĐB96225
G112416
G28828970895
G3585400619829410
346673103496487
G49184151739111632
G5016964952845
763048057416
G6899148248
G767448098
ĐầuĐuôi
05
10,1,6,6,7
25
30,2,4
40,4,5,8,8
5
67,7,9
7
80,4,7,9
95,5,8,8,9

Giới thiệu bảng tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc trong vòng 30 ngày qua

Sổ kết quả XSMB 30 ngày tổng hợp chi tiết thông tin mở thưởng của đài trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của ketquaveso.com

Sổ XSMB 30 ngày giúp bạn đọc tra cứu những gì?

Tại danh mục này, người chơi vé số miền Bắc sẽ xem được 2 loại thông tin sau:

+ Bảng kết quả đầy đủ các giải mở thưởng trong mỗi kỳ quay 1 tháng trở lại đây

+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng của từng kỳ mở số

Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Bắc 30 ngày của Kết quả vé số  

+ Truy cập thẳng vào địa chỉ của danh mục để xem “Đầy đủ” số liệu mở thưởng kết quả XSMB 10 ngày, 30 ngày gần đây nhất

+ Tại trang, chọn “2 số” và click vào”Xem” để cập nhật thông tin qua theo dạng lô tô 2 số

+ Chọn “3 số” và click vào “Xem” để tra cứu dữ liệu KQXSMB 30 ngày theo dạng lô tô 3 số. 

+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc trong tháng (2 số), hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng kết quả 30 ngày mở thưởng

Tham khảo sổ kết quả xổ số tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số, kiểm tra xem mình có trúng thưởng vé số miền Bắc hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán. 

Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập. 

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn

Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về trong kết quả XS miền Bắc hôm nay, mời các bạn truy cập tại:

Dự đoán MB