Thống kê XS Mega - Thống kê xổ số Mega các kỳ gần đây nhất

Thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 hàng ngày, hàng tháng, hàng năm

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
07
5.13% 4 lần
13
3.85% 3 lần
16
3.85% 3 lần
17
3.85% 3 lần
19
3.85% 3 lần
22
3.85% 3 lần
23
3.85% 3 lần
32
3.85% 3 lần
33
3.85% 3 lần
40
3.85% 3 lần
41
3.85% 3 lần
44
3.85% 3 lần
45
3.85% 3 lần
04
2.56% 2 lần
09
2.56% 2 lần
10
2.56% 2 lần
11
2.56% 2 lần
15
2.56% 2 lần
24
2.56% 2 lần
26
2.56% 2 lần
27
2.56% 2 lần
28
2.56% 2 lần
30
2.56% 2 lần
38
2.56% 2 lần
43
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
02
1.28% 1 lần
05
1.28% 1 lần
06
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
14
1.28% 1 lần
18
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
34
1.28% 1 lần
35
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
39
1.28% 1 lần
03
0% 0 lần
08
0% 0 lần
20
0% 0 lần
21
0% 0 lần
29
0% 0 lần
42
0% 0 lần