Lô gan GL - Lô gan Gia Lai lâu về, cặp số đài Gia Lai lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Gia Lai

Thống kê lô gan xổ số Gia Lai

Lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
30 11-06-2021 31 31
87 18-06-2021 30 33
07 02-07-2021 28 33
65 09-07-2021 27 50
10 06-08-2021 23 27
09 03-09-2021 19 21
13 10-09-2021 18 26
51 01-10-2021 15 26
47 01-10-2021 15 23
61 08-10-2021 14 35
27 15-10-2021 13 32
63 15-10-2021 13 27
04 15-10-2021 13 34
46 22-10-2021 12 25
24 22-10-2021 12 35
48 22-10-2021 12 23
17 22-10-2021 12 19
14 29-10-2021 11 27
64 29-10-2021 11 26
01 29-10-2021 11 27

Gan cực đại Gia Lai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 34 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 31 ngày
04 34 ngày
05 31 ngày
06 27 ngày
07 33 ngày
08 24 ngày
09 21 ngày
10 27 ngày
11 30 ngày
12 30 ngày
13 26 ngày
14 27 ngày
15 28 ngày
16 54 ngày
17 19 ngày
18 30 ngày
19 36 ngày
20 22 ngày
21 36 ngày
22 22 ngày
23 25 ngày
24 35 ngày
25 35 ngày
26 30 ngày
27 32 ngày
28 46 ngày
29 26 ngày
30 31 ngày
31 37 ngày
32 25 ngày
33 30 ngày
34 27 ngày
35 32 ngày
36 38 ngày
37 34 ngày
38 32 ngày
39 23 ngày
40 18 ngày
41 26 ngày
42 29 ngày
43 29 ngày
44 24 ngày
45 31 ngày
46 25 ngày
47 23 ngày
48 23 ngày
49 24 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 24 ngày
51 26 ngày
52 24 ngày
53 22 ngày
54 34 ngày
55 32 ngày
56 34 ngày
57 31 ngày
58 26 ngày
59 29 ngày
60 30 ngày
61 35 ngày
62 35 ngày
63 27 ngày
64 26 ngày
65 50 ngày
66 37 ngày
67 23 ngày
68 22 ngày
69 36 ngày
70 29 ngày
71 20 ngày
72 20 ngày
73 20 ngày
74 28 ngày
75 26 ngày
76 31 ngày
77 33 ngày
78 22 ngày
79 37 ngày
80 25 ngày
81 20 ngày
82 27 ngày
83 24 ngày
84 25 ngày
85 26 ngày
86 22 ngày
87 33 ngày
88 26 ngày
89 23 ngày
90 40 ngày
91 21 ngày
92 26 ngày
93 28 ngày
94 33 ngày
95 25 ngày
96 46 ngày
97 38 ngày
98 28 ngày
99 32 ngày

Cặp lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 - 10 29-10-2021 11 11
46 - 64 29-10-2021 11 17
13 - 31 12-11-2021 9 15
07 - 70 26-11-2021 7 13
57 - 75 26-11-2021 7 15
47 - 74 10-12-2021 5 14
14 - 41 10-12-2021 5 14
68 - 86 17-12-2021 4 10
89 - 98 24-12-2021 3 14
15 - 51 24-12-2021 3 17

Hai số cuối giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
33 18-05-2012 501
53 26-09-2014 378
22 15-05-2015 345
43 22-05-2015 344
62 25-12-2015 313
60 05-02-2016 307
55 11-03-2016 302
85 24-02-2017 252
97 03-03-2017 251
57 28-04-2017 243

Đầu giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2021-04-16 39
9 2021-09-17 17
0 2021-10-15 13
8 2021-11-12 9
5 2021-11-26 7
4 2021-12-03 6
2 2021-12-10 5
1 2021-12-31 2
7 2022-01-07 1
3 2022-01-14 0

Đuôi giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 2021-06-18 30
7 2021-10-01 15
6 2021-10-08 14
8 2021-10-29 11
0 2021-11-12 9
1 2021-12-10 5
3 2021-12-24 3
9 2021-12-31 2
2 2022-01-07 1
4 2022-01-14 0

Thống kê Lô gan Gia Lai là tổng hợp các cặp số đài Gia Lai lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Gia Lai
  2. Lô gan Miền Trung 
  3. Dự đoán XSMT 
  4. Xổ số Gia Lai