Lô gan QNG - Lô gan Quảng Ngãi lâu về, cặp số đài Quảng Ngãi lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Quảng Ngãi

Thống kê các cặp số lô gan XSQNG lâu chưa ra

Lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
32 27-11-2021 30 30
22 08-01-2022 24 29
72 29-01-2022 21 30
84 05-02-2022 20 22
65 12-02-2022 19 29
41 19-02-2022 18 23
96 05-03-2022 16 23
10 05-03-2022 16 33
61 12-03-2022 15 34
88 19-03-2022 14 33
77 26-03-2022 13 31
44 02-04-2022 12 35
55 02-04-2022 12 22
92 16-04-2022 10 30
48 16-04-2022 10 23
03 16-04-2022 10 36

Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 23 ngày
01 31 ngày
02 35 ngày
03 36 ngày
04 23 ngày
05 27 ngày
06 34 ngày
07 26 ngày
08 30 ngày
09 26 ngày
10 33 ngày
11 36 ngày
12 27 ngày
13 27 ngày
14 30 ngày
15 32 ngày
16 45 ngày
17 53 ngày
18 29 ngày
19 30 ngày
20 15 ngày
21 29 ngày
22 29 ngày
23 23 ngày
24 20 ngày
25 35 ngày
26 21 ngày
27 20 ngày
28 28 ngày
29 24 ngày
30 35 ngày
31 23 ngày
32 30 ngày
33 25 ngày
34 28 ngày
35 24 ngày
36 29 ngày
37 24 ngày
38 41 ngày
39 37 ngày
40 34 ngày
41 23 ngày
42 25 ngày
43 35 ngày
44 35 ngày
45 25 ngày
46 24 ngày
47 37 ngày
48 23 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 20 ngày
52 31 ngày
53 25 ngày
54 29 ngày
55 22 ngày
56 29 ngày
57 34 ngày
58 35 ngày
59 25 ngày
60 40 ngày
61 34 ngày
62 23 ngày
63 38 ngày
64 33 ngày
65 29 ngày
66 19 ngày
67 22 ngày
68 34 ngày
69 38 ngày
70 28 ngày
71 26 ngày
72 30 ngày
73 30 ngày
74 32 ngày
75 28 ngày
76 34 ngày
77 31 ngày
78 25 ngày
79 27 ngày
80 29 ngày
81 25 ngày
82 32 ngày
83 37 ngày
84 22 ngày
85 25 ngày
86 22 ngày
87 24 ngày
88 33 ngày
89 22 ngày
90 31 ngày
91 28 ngày
92 30 ngày
93 27 ngày
94 32 ngày
95 26 ngày
96 23 ngày
97 35 ngày
98 23 ngày
99 21 ngày

Cặp lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48 - 84 16-04-2022 10 15
29 - 92 21-05-2022 5 18
58 - 85 21-05-2022 5 20
13 - 31 21-05-2022 5 12
27 - 72 28-05-2022 4 14
68 - 86 28-05-2022 4 11
24 - 42 28-05-2022 4 14
15 - 51 28-05-2022 4 20
06 - 60 04-06-2022 3 20
23 - 32 04-06-2022 3 14

Hai số cuối giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
34 26-05-2012 520
37 14-03-2015 374
30 16-05-2015 365
15 13-02-2016 326
22 18-06-2016 308
09 12-11-2016 287
96 17-12-2016 282
98 11-03-2017 270
82 01-07-2017 254
14 12-08-2017 248

Đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 2022-02-12 19
7 2022-03-19 14
9 2022-04-09 11
6 2022-04-23 9
5 2022-04-30 8
2 2022-05-07 7
1 2022-05-28 4
4 2022-06-11 2
0 2022-06-18 1
3 2022-06-25 0

Đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 2021-11-06 33
7 2022-01-15 23
9 2022-02-12 19
4 2022-04-02 12
3 2022-04-30 8
5 2022-05-07 7
8 2022-05-28 4
0 2022-06-11 2
1 2022-06-18 1
6 2022-06-25 0

Thống kê Lô gan Quảng Ngãi là tổng hợp các cặp số đài Quảng Ngãi lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Quảng Ngãi
  2. Lô gan miền Trung
  3. Dự đoán xổ số miền Trung 
  4. Kết quả xổ số Quảng Ngãi