Lô gan QNG - Lô gan Quảng Ngãi lâu về, cặp số đài Quảng Ngãi lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Quảng Ngãi

Thống kê các cặp số lô gan XSQNG lâu chưa ra

Lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16 30-01-2021 34 45
94 24-04-2021 22 30
45 01-05-2021 21 25
99 15-05-2021 19 20
17 22-05-2021 18 53
01 05-06-2021 16 31
96 05-06-2021 16 23
93 05-06-2021 16 27
58 12-06-2021 15 27
44 19-06-2021 14 35
82 19-06-2021 14 32
13 19-06-2021 14 27
65 26-06-2021 13 29
40 26-06-2021 13 26
86 26-06-2021 13 22
41 03-07-2021 12 23
50 10-07-2021 11 35
88 10-07-2021 11 33
84 10-07-2021 11 22
06 17-07-2021 10 34
21 17-07-2021 10 29
14 17-07-2021 10 30
97 17-07-2021 10 35
34 17-07-2021 10 28

Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 23 ngày
01 31 ngày
02 35 ngày
03 36 ngày
04 18 ngày
05 27 ngày
06 34 ngày
07 26 ngày
08 30 ngày
09 26 ngày
10 33 ngày
11 36 ngày
12 27 ngày
13 27 ngày
14 30 ngày
15 32 ngày
16 45 ngày
17 53 ngày
18 29 ngày
19 30 ngày
20 15 ngày
21 29 ngày
22 29 ngày
23 23 ngày
24 18 ngày
25 35 ngày
26 21 ngày
27 20 ngày
28 28 ngày
29 24 ngày
30 35 ngày
31 23 ngày
32 28 ngày
33 25 ngày
34 28 ngày
35 24 ngày
36 29 ngày
37 24 ngày
38 41 ngày
39 37 ngày
40 26 ngày
41 23 ngày
42 25 ngày
43 35 ngày
44 35 ngày
45 25 ngày
46 24 ngày
47 37 ngày
48 23 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 20 ngày
52 31 ngày
53 25 ngày
54 29 ngày
55 22 ngày
56 29 ngày
57 34 ngày
58 27 ngày
59 25 ngày
60 40 ngày
61 34 ngày
62 23 ngày
63 38 ngày
64 33 ngày
65 29 ngày
66 19 ngày
67 22 ngày
68 34 ngày
69 38 ngày
70 28 ngày
71 26 ngày
72 30 ngày
73 30 ngày
74 32 ngày
75 28 ngày
76 34 ngày
77 31 ngày
78 25 ngày
79 27 ngày
80 29 ngày
81 25 ngày
82 32 ngày
83 37 ngày
84 22 ngày
85 25 ngày
86 22 ngày
87 24 ngày
88 33 ngày
89 22 ngày
90 31 ngày
91 28 ngày
92 30 ngày
93 27 ngày
94 30 ngày
95 26 ngày
96 23 ngày
97 35 ngày
98 23 ngày
99 20 ngày

Cặp lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14 - 41 17-07-2021 10 17
06 - 60 14-08-2021 8 20
17 - 71 14-08-2021 8 17
39 - 93 14-08-2021 8 12
07 - 70 21-08-2021 7 16
48 - 84 21-08-2021 7 14
12 - 21 21-08-2021 7 17
68 - 86 28-08-2021 6 11
58 - 85 28-08-2021 6 20
28 - 82 11-09-2021 4 17

Hai số cuối giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
34 26-05-2012 483
53 26-01-2013 448
11 11-10-2014 359
37 14-03-2015 337
30 16-05-2015 328
15 13-02-2016 289
78 16-04-2016 280
22 18-06-2016 271
09 12-11-2016 250
96 17-12-2016 245

Đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2021-04-24 21
4 2021-07-03 11
9 2021-07-17 9
2 2021-07-24 8
8 2021-08-14 7
0 2021-09-11 4
5 2021-09-18 3
7 2021-09-25 2
1 2021-10-02 1
3 2021-10-09 0

Đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2021-04-24 21
4 2021-06-05 15
8 2021-06-12 14
6 2021-06-26 12
9 2021-08-14 7
5 2021-09-11 4
7 2021-09-18 3
2 2021-09-25 2
0 2021-10-02 1
1 2021-10-09 0

Thống kê Lô gan Quảng Ngãi là tổng hợp các cặp số đài Quảng Ngãi lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Quảng Ngãi
  2. Lô gan miền Trung
  3. Dự đoán xổ số miền Trung 
  4. Kết quả xổ số Quảng Ngãi