Lô gan CT - Lô gan Cần Thơ lâu về, cặp số đài Cần Thơ lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Cần Thơ

Thống kê Lô gan xổ số Cần Thơ

Lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 28-04-2021 22 37
80 12-05-2021 20 46
32 16-06-2021 15 28
20 23-06-2021 14 23
04 23-06-2021 14 23
91 23-06-2021 14 21
30 30-06-2021 13 26
46 30-06-2021 13 25
08 30-06-2021 13 25
10 30-06-2021 13 32
11 27-10-2021 11 28
35 27-10-2021 11 25
03 27-10-2021 11 27
71 03-11-2021 10 63
75 03-11-2021 10 19
81 03-11-2021 10 36
43 03-11-2021 10 26
64 03-11-2021 10 27
87 03-11-2021 10 21

Gan cực đại Cần Thơ các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 34 ngày
01 27 ngày
02 31 ngày
03 27 ngày
04 23 ngày
05 32 ngày
06 28 ngày
07 24 ngày
08 25 ngày
09 23 ngày
10 32 ngày
11 28 ngày
12 34 ngày
13 29 ngày
14 29 ngày
15 51 ngày
16 27 ngày
17 23 ngày
18 43 ngày
19 28 ngày
20 23 ngày
21 28 ngày
22 25 ngày
23 35 ngày
24 35 ngày
25 25 ngày
26 26 ngày
27 42 ngày
28 32 ngày
29 37 ngày
30 26 ngày
31 22 ngày
32 28 ngày
33 22 ngày
34 22 ngày
35 25 ngày
36 35 ngày
37 21 ngày
38 25 ngày
39 41 ngày
40 27 ngày
41 28 ngày
42 24 ngày
43 26 ngày
44 41 ngày
45 19 ngày
46 25 ngày
47 23 ngày
48 27 ngày
49 19 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 24 ngày
52 31 ngày
53 29 ngày
54 41 ngày
55 41 ngày
56 24 ngày
57 32 ngày
58 29 ngày
59 31 ngày
60 21 ngày
61 23 ngày
62 23 ngày
63 22 ngày
64 27 ngày
65 26 ngày
66 27 ngày
67 39 ngày
68 25 ngày
69 24 ngày
70 26 ngày
71 63 ngày
72 61 ngày
73 18 ngày
74 20 ngày
75 19 ngày
76 34 ngày
77 36 ngày
78 19 ngày
79 46 ngày
80 46 ngày
81 36 ngày
82 43 ngày
83 21 ngày
84 24 ngày
85 21 ngày
86 36 ngày
87 21 ngày
88 21 ngày
89 28 ngày
90 30 ngày
91 21 ngày
92 29 ngày
93 36 ngày
94 25 ngày
95 22 ngày
96 25 ngày
97 27 ngày
98 23 ngày
99 33 ngày

Cặp lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 - 80 30-06-2021 13 13
03 - 30 27-10-2021 11 16
46 - 64 03-11-2021 10 15
01 - 10 17-11-2021 8 21
04 - 40 24-11-2021 7 16
69 - 96 01-12-2021 6 16
23 - 32 01-12-2021 6 13
35 - 53 08-12-2021 5 16
06 - 60 15-12-2021 4 13

Hai số cuối giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
23 08-07-2009 634
00 31-08-2011 522
57 09-01-2013 451
92 19-11-2014 354
38 14-01-2015 346
93 29-04-2015 331
22 16-12-2015 298
94 03-02-2016 291
71 20-04-2016 280
58 04-05-2016 278

Đầu giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2021-02-03 34
8 2021-03-10 29
3 2021-10-27 11
2 2021-11-17 8
5 2021-11-24 7
9 2021-12-08 5
0 2021-12-15 4
1 2021-12-22 3
4 2022-01-05 1
7 2022-01-12 0

Đuôi giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2021-02-24 31
3 2021-03-03 30
7 2021-04-28 22
2 2021-06-02 17
1 2021-07-07 12
8 2021-11-10 9
0 2021-12-01 6
5 2021-12-29 2
4 2022-01-05 1
9 2022-01-12 0

Thống kê lô gan Cần Thơ là tổng hợp các cặp số đài Cần Thơ lâu ngày chưa về tính đến ngay hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Soi cầu MN
  2. Dự đoán xổ số Cần Thơ
  3. Lô gan Miền Nam
  4. Kết quả xổ số Cần Thơ