Lô gan DL - Lô gan Đà Lạt lâu về, cặp số đài Đà Lạt lâu ra

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đà Lạt

Thống kê lô gan xổ số đài Đà Lạt

Lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56 03-01-2021 26 35
87 17-01-2021 24 24
31 24-01-2021 23 29
06 21-03-2021 15 46
02 28-03-2021 14 25
48 18-04-2021 11 22
95 18-04-2021 11 19
36 18-04-2021 11 27
34 25-04-2021 10 22
24 25-04-2021 10 29
19 25-04-2021 10 30
71 25-04-2021 10 23

Gan cực đại Đà Lạt các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 22 ngày
01 27 ngày
02 25 ngày
03 20 ngày
04 50 ngày
05 30 ngày
06 46 ngày
07 26 ngày
08 26 ngày
09 23 ngày
10 27 ngày
11 26 ngày
12 54 ngày
13 21 ngày
14 30 ngày
15 29 ngày
16 25 ngày
17 30 ngày
18 26 ngày
19 30 ngày
20 29 ngày
21 26 ngày
22 33 ngày
23 36 ngày
24 29 ngày
25 47 ngày
26 31 ngày
27 24 ngày
28 26 ngày
29 42 ngày
30 25 ngày
31 29 ngày
32 40 ngày
33 30 ngày
34 22 ngày
35 22 ngày
36 27 ngày
37 28 ngày
38 35 ngày
39 24 ngày
40 35 ngày
41 21 ngày
42 24 ngày
43 42 ngày
44 21 ngày
45 31 ngày
46 29 ngày
47 32 ngày
48 22 ngày
49 33 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 42 ngày
51 50 ngày
52 28 ngày
53 28 ngày
54 26 ngày
55 23 ngày
56 35 ngày
57 27 ngày
58 25 ngày
59 29 ngày
60 41 ngày
61 23 ngày
62 25 ngày
63 32 ngày
64 29 ngày
65 23 ngày
66 24 ngày
67 36 ngày
68 32 ngày
69 25 ngày
70 37 ngày
71 23 ngày
72 23 ngày
73 28 ngày
74 26 ngày
75 33 ngày
76 23 ngày
77 31 ngày
78 30 ngày
79 36 ngày
80 54 ngày
81 28 ngày
82 29 ngày
83 24 ngày
84 21 ngày
85 21 ngày
86 23 ngày
87 24 ngày
88 25 ngày
89 24 ngày
90 41 ngày
91 24 ngày
92 24 ngày
93 22 ngày
94 29 ngày
95 19 ngày
96 27 ngày
97 28 ngày
98 27 ngày
99 29 ngày

Cặp lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56 - 65 09-05-2021 8 13
68 - 86 09-05-2021 8 23
36 - 63 09-05-2021 8 13
27 - 72 09-05-2021 8 11
25 - 52 30-05-2021 5 16
67 - 76 06-06-2021 4 17
09 - 90 06-06-2021 4 14
18 - 81 06-06-2021 4 14
02 - 20 06-06-2021 4 10

Hai số cuối giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
32 04-03-2012 483
15 19-08-2012 459
91 13-01-2013 438
27 21-07-2013 411
64 13-10-2013 399
50 03-11-2013 396
99 23-03-2014 376
01 08-11-2015 291
96 28-02-2016 275
51 21-08-2016 250

Đầu giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 2020-10-18 37
6 2020-11-08 34
1 2021-03-21 15
4 2021-05-02 9
2 2021-05-30 5
0 2021-06-06 4
8 2021-06-13 3
7 2021-06-20 2
9 2021-06-27 1
3 2021-07-04 0

Đuôi giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2021-03-21 15
2 2021-03-28 14
1 2021-04-04 13
9 2021-04-18 11
4 2021-04-25 10
7 2021-05-23 6
0 2021-06-06 4
3 2021-06-13 3
8 2021-06-27 1
5 2021-07-04 0

Thống kê Lô gan Đà Lạt là tổng hợp các cặp số đài Đà Lạt lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Đà Lạt
  2. Dự đoán miền Nam
  3. Lô gan miền Nam
  4. Kết quả xổ số Đà Lạt